Corporate Finance is daadkracht

Corporate Finance staat regelmatig bewust of onbewust op uw agenda. De specialisten van Brouwers geven u advies en begeleiden op het gebied van alle vraagstukken die direct of indirect met het eigendom van uw onderneming te maken hebben. Ondernemers naast de ondernemer. Specialisten met een bedrijfsbrede visie, diepgaande kennis, jarenlange ervaring, analytisch en ondernemend. Denkt u daarbij aan acties als:

  • werving of vervreemding van aandelenbelangen;
  • bedrijfsoverdracht;
  • geschillen rond uitkoopprocedures;
  • waarderingen;
  • fusies en overnames;
  • herstructurering;
  • bemiddeling bij het aantrekken van risicodragend vermogen.

Bij deze acties staan wij niet langs de zijlijn. Corporate Finance gaat binnen het eigen netwerk op zoek naar investeerders die bij u passen. Corporate Finance introduceert u bij relevante partijen en vice versa. We maken ons persoonlijk sterk voor een oplossing. Met Corporate Finance openen we deuren voor u; deuren naar een nieuwe toekomst. De deur van Brouwers staat al voor u open. Neem contact met ons op!

Strafbaarstelling Faillissementsfraude
1 jul 2016 - Vandaag (1 juli 2016) is de Wet Herziening Strafbaarstelling Faillissementsfraude in werking getreden. Deze wet geeft nieuwe, strengere, regels voor het opsporen én... Lees meer >>
Financial Close tussen...
11 mrt 2016 - 9 maart 2016: In navolging op de overeenkomst die voor eind vorig jaar is gesloten, is vandaag de uiteindelijke handtekening gezet onder deze... Lees meer >>
De impact van het UBO-register op het anonimiseren van vermogen
15 jan 2016 - Het afgelopen halfjaar heb ik stage gelopen bij Brouwers op de juridische afdeling. Naast de dagelijkse werkzaamheden heb ik ook een onderzoek moeten verrichten voor mijn... Lees meer >>
Uw bedrijf heeft waarde
10 apr 2015 - Uw bedrijf heeft waarde. En uw bedrijf heeft een prijs. De waarde is richtinggevend, maar uiteindelijk komen waarde en prijs pas bij elkaar bij de notaris als er een handtekening... Lees meer >>