PERSBERICHT
1 mei 2015 - Er zijn diverse subsidiemogelijkheden waarmee werkgevers ondersteund worden bij het aannemen en in dienst houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de komst van... Lees meer >>
Beëindigingsovereenkomst na 1 juli 2015
29 apr 2015 - De wijzigingen welke voort vloeien uit de WWZ worden gefaseerd doorgevoerd. Wijzigingen met betrekking tot de ontslagroutes worden per 1-7-2015 doorgevoerd.Onderdeel hiervan is... Lees meer >>
Afstemmen en inplannen van vakantie
23 apr 2015 - Het opnemen van vakantiedagen kan tot problemen leiden. Bijvoorbeeld als werknemers allemaal tegelijk vakantie willen opnemen. Wat zijn de regels hiervoor? Hoofdregel is dat... Lees meer >>
Het Ciran traject
22 apr 2015 - “Het was de eerste keer in jaren dat ik met mensen sprak in plaats van met behandelaars. Ze geloofden me en lieten me zijn wie ik was.” Voor me zit Nel, een vrouw met... Lees meer >>
Werk maken van vrije tijd
22 apr 2015 - ‘Vakantie!’ Elk jaar, vanaf zo’n beetje medio juni, een veelgehoorde uitroep in heel veel bedrijven en instellingen. De medewerker heeft taken overgedragen,... Lees meer >>
Het belang van vakantiedagen
22 apr 2015 - Wettelijke opname tijd (voor 30 juni) en de noodzaak van het opnemen (gewoon ter ontspanning)Het is alweer april 2015, het eerste kwartaal 2015 zit er op, de lente begint en ook... Lees meer >>
Cadeautje!
22 apr 2015 - Wil je gezond zijn? Ik schat zo in dat iedereen dit maar een rare vraag vindt. Natuurlijk wil je gezond en fit door het leven gaan. Wij zijn het ons niet zo bewust, maar onze... Lees meer >>
Uw bedrijf heeft waarde
10 apr 2015 - Uw bedrijf heeft waarde. En uw bedrijf heeft een prijs. De waarde is richtinggevend, maar uiteindelijk komen waarde en prijs pas bij elkaar bij de notaris als er een handtekening... Lees meer >>
5 mei: vrije dag of niet?
8 apr 2015 - "Bevrijdingsdag staat weer voor de deur en daarmee dient zich de volgende vraag aan: “Ben ik dit jaar vrij op Bevrijdingsdag..?”De overheid heeft aangegeven dat... Lees meer >>
Nieuwe vennoten VOF en CV aansprakelijk voor oude schulden
1 apr 2015 - Op 13 maart 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de hoofdelijke aansprakelijkheid van vennoten van vennootschappen onder firma (v.o.f.) en beherend... Lees meer >>
Vakantiegeld
25 mrt 2015 - "De zomervakantie nadert met rasse schreden en de meeste werknemers zijn alweer druk met het plannen van de (zomer)vakantie. Er wordt daarom weer reikhalzend uitgekeken naar... Lees meer >>
Leren en ontwikkelen
20 mrt 2015 - Om mensen te inspireren en stimuleren het beste uit zichzelf te halen, is een flexibele invulling van leren en ontwikkelen van groot belang. Leren en werken zijn onlosmakelijk... Lees meer >>
Feesten, fietsen, parkeren, bevallen en uw nachtrust
20 mrt 2015 - Op het eerste gezicht hebben die niets met elkaar te maken. Toch is er een verband. Ze hebben allemaal recent te maken gehad met wetswijzigingen. Met als gevolg een grote... Lees meer >>
Scholing onder de WWZ
20 mrt 2015 - In het nieuwe arbeidsrecht neemt scholing een belangrijke plaats in. Minister Asscher heeft zich ervoor ingezet dat scholing een wettelijke status krijgt. In de snel veranderende... Lees meer >>
Ook een 50-plusser is nooit te oud om te leren
20 mrt 2015 - Door Anne Marie Eleveld-van Raalte (Manager UWV WerkgeversServicepunt IJssel-Vecht)Mensen leren niet alleen door scholing. Ook in onze werkomgeving leren we continu bij. We lezen... Lees meer >>
Meebetalen aan WW?
9 mrt 2015 - "Minister van sociale zaken Asscher is door de SER geadviseerd om medewerkers weer te laten meebetalen aan de WW. Deze plannen komen voort uit het sociaal akkoord dat de... Lees meer >>
Belangrijk nieuws met betrekking tot de kinderopvangtoeslag 2014
4 mrt 2015 - "Beste ouders/verzorgers,Let op: heeft u meer opvang afgenomen dan aangevraagd? De Belastingdienst betaalt niet automatisch na! De opvangorganisatie is verplicht om... Lees meer >>
Inclusief ondernemen: doe er uw voordeel mee
25 feb 2015 - “Inclusief ondernemen is mooi, maar het moet niet teveel kosten” is in het bedrijfsleven nog steeds een veelgehoorde opmerking. Hoewel het gelukkig beter gaat, zijn... Lees meer >>
Het belang van inzicht in je personeelskosten
25 feb 2015 - Is het niet wenselijk dat u naast de maandelijkse loonstroken en basis journaalpost, ook een uitgebreid dashboard ontvangt met daarin de mogelijkheid om te begroten naar de... Lees meer >>
Indienen schenkinsaangifte vóór 1 maart 2015
20 feb 2015 - Heeft u in 2014 een schenking ontvangen? Dan kan het zijn dat u daarvan uiterlijk vóór 1 maart 2015 aangifte moet doen. Indien het totaal van de schenkingen uitkomt... Lees meer >>
Misbruik premiekorting Oudere Werknemers?
4 feb 2015 - "Bij de Belastingdienst ontstaat het vermoeden dat werkgevers misbruik maken van de regeling premiekorting oudere werknemers. De werkgevers zouden afspraken maken met... Lees meer >>
'Ondernemen kun je niet meer alleen'
27 jan 2015 - Samen optrekken en bedrijven met elkaar in contact brengen. Brouwers Accountants & Adviseurs heeft verbinden in het zakelijk DNA zitten. Volgens Han Brouwers en Olaf ten Thij... Lees meer >>
Wijziging lening eigen woning
26 jan 2015 - Heeft u op of na 1 januari 2013 een lening eigen woning gesloten bij een niet-bancaire instelling (bijvoorbeeld bij de eigen BV) en is die lening in 2014 in welk opzicht dan ook... Lees meer >>
Van doel naar doen
23 jan 2015 - Door: Dirk van de Worp (personal trainer BlijFIT)Blue Monday ligt weer achter ons. Een term die mensen onder andere koppelen aan “de eerste barstjes” in de goede... Lees meer >>
Speciaal voor de niet-sportschool-mensen!
22 jan 2015 - Door: Jan Marcel Schutte (Rienks Arbodienst)   "Zelf ben ik niet het type dat heel enthousiast voor de achtste keer een sportschoolabonnement afsluit",... Lees meer >>
Talent Management vereist doorstroming. Hoe werkt dat juridisch?
22 jan 2015 - Door: Marieke Janus (Janus advocatuur)   Een werknemer wordt aangenomen in een bepaalde functie. Voor een bedrijf is het van zeer groot belang dat werknemers mee... Lees meer >>
Maatschappelijke betrokkenheid zonder beperkingen
22 jan 2015 - Door Anne Marie Eleveld-van Raalte (Manager UWV WerkgeversServicepunt IJssel-Vecht)   Natuurlijk kan ik hier - weer - een toelichting geven op de nieuwe... Lees meer >>
Een stip op de horizon
22 jan 2015 - Door: Olaf ten Thij (Brouwers Corporate Finance)  Het nieuwe jaar is weer begonnen, en de eerste goede voornemens zijn inmiddels verwezen naar de prullenbak, of naar... Lees meer >>
Talent Management: van inzicht naar daadwerkelijke actie
22 jan 2015 - Door: Francois van Langevelde (HRM consultant Brouwers)    U heeft uw bedrijf optimaal werkend. Ieder werknemer heeft zijn of haar specifieke (extra) taak. U... Lees meer >>
Alweer januari 2015
13 jan 2015 - Dit houdt in dat de eerste fase van de Wet Werk en Zekerheid in werking is getreden. De tweede fase van de WWZ is per 1 juli 2015 van kracht en bevat veranderingen rondom de... Lees meer >>
Wat een jaar!
17 dec 2014 - Lees meer >>
Wordt 2015 een jaar met een ander perspectief?
17 dec 2014 - Door: Anne Marie Eleveld-van Raalte (Manager UWV WerkgeversServicepunt IJssel-Vecht)Naar wat 2015 voor werkgevers in petto heeft, kunnen we tot op zekere hoogte alleen maar... Lees meer >>
In een oogwenk is het alweer 2015
17 dec 2014 - Door: Ozan Arslan (Brouwers Adviseurs)In een oogwenk is het alweer 2015. Dit houdt in dat u bepaalde zaken moet gaan wijzigen. Een van de eerste zaken binnen de Wet Werk en... Lees meer >>
2015 het meest gezonde jaar?
17 dec 2014 - Door: Dirk van de Worp (blijFIT)  Een nieuw kalenderjaar werkt voor veel mensen psychologisch ook als een nieuwe start. Daarom al die goede voornemens, die meestal stranden... Lees meer >>
Check uw pensioenregeling!
8 dec 2014 - Met ingang van 1 januari 2015 worden de regels met betrekking tot het sparen voor uw pensioen aangescherpt."Daarom is het van belang dat u uw pensioenregeling mogelijk... Lees meer >>
Kerstpakketten
27 nov 2014 - Veel werkgevers willen hun medewerkers een eindejaarsgeschenk geven zonder dat de werknemer hier voor opdraait. Dit kan wel fiscaal vriendelijk, maar niet belastingvrij. Een... Lees meer >>
Wees zuinig op je BSN!
24 nov 2014 - "Vandaag de dag moet je bij bijna alles je BSN-nummer verstrekken, maar is dit wel terecht? Het BSN-nummer is een uniek nummer waar veel persoonlijke gegevens onder hangen.... Lees meer >>
Van werkdruk naar werkplezier
14 nov 2014 - Er gebeurt veel in bedrijven. Medewerkers werken hard en maken veel mee. Dat kan werkdruk geven. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om beleid te voeren op het tegengaan van... Lees meer >>
‘Als je weet dat je ertoe doet, krijg je vanzelf plezier in je werk’
14 nov 2014 - Als je mensen vraagt wat ze het allerbelangrijkst vinden in hun baan is het antwoord vaak ‘plezier!’ Niet de uitdaging van targets halen, niet de hoogte van het... Lees meer >>
Hoe sport je lol vergroot
14 nov 2014 - Ricardo is een ambitieuze ICT ‘er van midden dertig, komt dagelijks futloos thuis, gooit zijn benen in een niet al te soepele beweging op de bank en komt daar pas vanaf om... Lees meer >>
Wiebes: vier maanden extra tijd voor naheffing Belastingdienst
13 nov 2014 - De 5 tot 6 miljoen Nederlanders die volgend jaar een naheffing van de fiscus krijgen, krijgen daarvoor 4 maanden extra tijd om te betalen. Over die tijd hoeft geen rente te... Lees meer >>
Handleiding WBSO/RDA voor aanvraag 2015 beschikbaar
13 nov 2014 - Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) is de handleiding voor het indienen van een WBSO/RDA-aanvraag voor 2015 gepubliceerd.Het ministerie van... Lees meer >>
Mobiliteitsbonus
12 nov 2014 - "Per 1 januari 2015 wijzigt de leeftijd voor oudere werknemers met betrekking tot de mobiliteitsbonus. Nu kunt u deze korting toepassen als u een uitkeringsgerechtigde... Lees meer >>
Wacht niet te lang met dividend
31 okt 2014 - Heeft uw bv voldoende overtollige liquide middelen om aan u een dividend uit te keren? Wacht hier dan niet te lang mee. Een dividenduitkering dit jaar levert u namelijk een... Lees meer >>
Flexibel werken
29 okt 2014 - Er bestaat binnenkort de mogelijkheid voor de werknemers om een aanvraag in te dienen bij de werkgever om de bestaande werktijden te wijzigen. Met de instemming door de Tweede... Lees meer >>
Minimumloon per 1 januari 2015
27 okt 2014 - De aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2015 is gepubliceerd in de Staatscourant. Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-29850.htmlDe bruto... Lees meer >>
Scholingsvoucher
22 okt 2014 - Van 1 oktober 2013 tot nu toe konden werklozen in de WW van 55 jaar of ouder bij (om)scholing gebruikmaken van een scholingssubsidie van € 750. Deze voorziening werkte niet... Lees meer >>
Bonus van 1 miljoen in vrije ruimte Werkkostenregeling
22 okt 2014 - Een van de discussies over de Werkkostenregeling gaat over de vage gebruikelijkheidstoets. Wat kan in de vrije ruimte en wat kan er belast worden tegen 80% eindheffing? Een netto... Lees meer >>
Onderscheid tussen vergoeding en verstrekking vervalt
22 okt 2014 - In zijn antwoorden aan de Tweede Kamer vermeldt staatssecretaris Wiebes ook dat het onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen vervalt. Het betreft echter alleen de... Lees meer >>
Ontslagpositie arbomedewerker na 1 juli 2015
21 okt 2014 - Op een aantal sites staat dat op medewerkers die een ziekmelding aannemen en contact onderhouden met de arbodienst en een zieke collega na 1 juli 2015 een opzegverbod rust. Is... Lees meer >>