Prinsjesdag 2014
19 sep 2014 - Op Prinsjesdag 2014 zijn de begroting 2015 en het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Hierbij informeren wij u over de regelingen die van invloed zijn op u als werkgever. Tijdens... Lees meer >>
Geen innovatie doordat de kennis bij uw personeel ontbreekt?
12 sep 2014 - Onderzoek wijst uit dat innovatieve ondernemingen gemiddeld twee keer winstgevender zijn dan andere bedrijven. Voor veel bedrijven is dat dan ook de grootste drijfveer voor... Lees meer >>
Een goede zaak
12 sep 2014 - ""Een goede zaak", dacht ik toen het idee ontstond werkgevers van informatie te voorzien op diverse vlakken. En nog betere zaak vond ik het, omdat ook het... Lees meer >>
De toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg
12 sep 2014 - De arbeidsmarkt verandert. Andere vormen van arbeidsrelaties dan een vast dienstverband tussen werkgever en werknemer, zijn steeds gebruikelijker. De beroepsbevolking moet langer... Lees meer >>
Wat speelt er?
12 sep 2014 - Nieuws & ontwikkelingenDe arbeidsmarkt verandert, maar ook de wet- en regelgeving rondom de arbeidsmarkt is met enige regelmaat aan verandering onderhevig.Zo is bijvoorbeeld... Lees meer >>
Personeelsfeesten en de Werkkostenregeling
12 sep 2014 - In de meeste organisaties worden wel personeelsfeesten gehouden, uit eten met het personeel of een dagje erop uit.  In de huidige regeling van vrije vergoedingen en... Lees meer >>
Ziekte en vakantie
11 sep 2014 - "Zieke werknemers die op vakantie gaan hebben recht op 100% van hun salaris. Voordat een werknemer tijdens ziekte op vakantie mag, heeft hij nog wel toestemming nodig van de... Lees meer >>
Premiekortingen
29 aug 2014 - "Neemt u een werknemer in dienst die 50 jaar of ouder is? Of neemt u een werknemer in dienst die tussen de 18 en 27 jaar is? Dan heeft u misschien wel recht op... Lees meer >>
Subsidieregeling Praktijkleren
12 aug 2014 - Per 1 januari 2014 is de regeling “Afdrachtvermindering onderwijs” afgeschaft. Hiervoor in de plaats gekomen is de “Subsidieregeling Praktijkleren”. Graag... Lees meer >>
Subsidieregeling Praktijkleren
12 aug 2014 - Per 1 januari 2014 is de regeling “Afdrachtvermindering onderwijs” afgeschaft. Hiervoor in de plaats gekomen is de “Subsidieregeling Praktijkleren”. Graag... Lees meer >>
Wet Werk en Zekerheid - Wat kunt u doen?
12 jun 2014 - Wet Werk en ZekerheidHet zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: het arbeidsrecht wordt drastisch gewijzigd. Dit kan grote consequenties hebben voor uw positie als werkgever en de... Lees meer >>
Eerste Kamer neemt Wet Werk en Zekerheid aan
11 jun 2014 - Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding, en de WW richt zich meer op... Lees meer >>
Update Wet Werk en Zekerheid
5 jun 2014 - Afgelopen 3 juni is het wetsvoorstel plenair in de Eerste Kamer besproken. Naar aanleiding hiervan de heer Asscher aangegeven dat de invoering van het eerste deel (o.a.... Lees meer >>
Aftrek stakingslijfrentepremie 2013
3 jun 2014 - Premies voor lijfrenten zijn aftrekbaar op het moment waarop deze zijn betaald. Voor lijfrenten met betrekking tot een staking van een onderneming geldt echter een afwijkende... Lees meer >>
Op tijd bezwaar maken tegen de crisisheffing
30 apr 2014 - De crisisheffing hoge lonen is mogelijk in strijd met het Europees recht. De rechter moet daar nog een uitspraak over doen in een aantal proefprocedures. Om uw rechten te... Lees meer >>
Mag een bonus in de vrije ruimte?
3 apr 2014 - De Belastingdienst keurt goed dat bonussen tot € 2.400 per jaar kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte. Maar kan dit ook een hoger bedrag zijn? Er bestaat nog... Lees meer >>
‘Breng iets waar een ondernemer normaal gesproken niet aan kan komen’
2 apr 2014 - De slogan die Olaf ten Thij ooit van een ondernemer hoorde was ‘breng mij iets waar ik normaal niet aan kan komen’. Het bracht de oud ING bankier aan het denken en... Lees meer >>
WBSO en RDA over 2013 behouden?
25 mrt 2014 - Heeft u in 2013 gebruikgemaakt van de WBSO en misschien ook van de RDA? Dan heeft u altijd de verplichting een mededeling te doen van de gerealiseerde WBSO-uren en... Lees meer >>
Creatief met ketenregeling
18 mrt 2014 - De nieuwe ketenregeling gaat weliswaar pas in op 1 juli 2015, maar toch werpt deze zijn schaduw al (ver) vooruit. Het van kracht worden van de nieuwe ketenregeling betekent dat... Lees meer >>
Artikel Swollenaer XL
14 mrt 2014 - Lees nu al het artikel uit de Swollenaer XL editie maart. #brugnieuws Lees meer >>
Wetsontwerp Werk en Zekerheid
13 mrt 2014 - De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is inmiddels in de Tweede Kamer besproken, maar moet nog door de Eerste Kamer behandeld worden. Nu toch alvast wat aandachspunten, want op 1 juli... Lees meer >>
Weet jij hoe het zit met aanzegtermijn bij tijdelijk contract?
10 mrt 2014 - Per 1 juli 2014 wordt de wetgeving rondom tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangepast. Eén van de aanpassingen is dat er voor tijdelijke contracten die langer dan zes... Lees meer >>
Continu Carriere artikel
24 feb 2014 - Belinda Kerkhove van MVP in gesprek met onze François van Langevelde van Brouwers. Een tweegesprek over de noodzaak van een breed adviesprofiel, parallellen met topsport... Lees meer >>
Arnhem Business
17 feb 2014 - In nummer 1 van Arnhem Business, geeft Erica Kientz antwoord op de vraag "Is een bedrijfsopvolging mogelijk zonder belastingheffing?"Lees hem... Lees meer >>
Nadere uitleg heffingsrente
7 feb 2014 - In verband met de berekeningswijze van de belasting- en invorderingsrente is besloten dat de verhoogde percentages pas vanaf 1 april 2014 zullen worden gehanteerd; tot 1 april... Lees meer >>
Vanaf 1 januari 2014 is het bewust te weinig en/of te laat betalen van btw strafbaar
24 jan 2014 - Doet u (wel eens) een zogenoemde ‘btw-nihilaangifte’ wanneer u niet tijdig over alle relevante gegevens voor het indienen van de btw-aangifte beschikt? Vanaf 1... Lees meer >>
IBAN mogelijk pas per 1 augustus 2014 verplicht
21 jan 2014 - De Europese Commissie heeft voorgesteld om de overgangsfase voor SEPA te verlengen met zes maanden. Veel Europese ondernemingen zijn namelijk nog niet klaar om over te stappen.... Lees meer >>
UWV stuurt overzicht van ZW-(flex)uitkeringen
21 jan 2014 - U ontvangt deze maand mogelijk een brief van UWV over de ZW-uitkeringen die de uitkeringsinstantie vorig jaar betaalde aan werknemers die ziek bij u uit dienst gingen. In de... Lees meer >>
Arbeidskorting
13 jan 2014 - Er bestaat een grote kans op risico op terugbetalen arbeidskorting voor werknemers. Ook wel het “deurmatmoment” genoemd.De arbeidskorting en de algemene... Lees meer >>
Brouwers ook sterk in Corporate Finance
3 dec 2013 - Deze maand zijn we uitgebreid te lezen in de december editie van Arnhem Business. En daar zijn we best trots op! Lees hier het volledige interview met Olaf ten Thij... Lees meer >>
Zonnepanelen
14 nov 2013 - Zonnepaneleneigenaren die stroom terug leveren op het energienet worden voor de btw aangemerkt als ondernemer. Dit betekent dat zij zich in principe moeten aanmelden bij de... Lees meer >>
Stamrechtvrijstelling voor ontslag
7 nov 2013 - 4 november update: Werknemers die nog gebruik willen maken van de constructie waarbij een ontslagvergoeding in een stamrecht-bv wordt gestort, moeten daarvoor hun ontslag... Lees meer >>
Verduidelijking overgangsregel
24 okt 2013 - Met ingang van 1 januari 2014 wordt de stamrechtvrijstelling afgeschaft. Hierbij kon de belastingheffing over een ontslagvergoeding worden uitgesteld door de ontslagvergoeding te... Lees meer >>
Gewijzigd begrotingsakkoord 2014
22 okt 2013 - LastenverlichtingAl eerder was aangekondigd dat de zelfstandigenaftrek voor de IB-ondernemer zou worden verlaagd. Deze voorgenomen verlaging is teruggedraaid. De hoogte van de... Lees meer >>
Ondernemers krijgen ruimere overheidskredieten
22 okt 2013 - Het ministerie van Economische Zaken heeft op Prinsjesdag bekendgemaakt dat de financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven via overheidskredieten worden uitgebreid. Een... Lees meer >>
Goedkeuringen
4 okt 2013 - Vooruitlopend op wetgeving heeft de staatssecretaris een besluit uitgebracht met goedkeuringen over de verhoogde schenkingsvrijstelling. De vrijstelling voor de schenking voor de... Lees meer >>
Opgaaf lening eigen woning
3 okt 2013 - Als er een lening voor de eigen woning wordt afgesloten bij iemand die niet verplicht is om gegevens aan de fiscus te verstrekken, dan moeten deze gegevens door de leningnemer... Lees meer >>
Prinsjesdag! De belangrijkste Fiscale maatregelen
25 sep 2013 - 1. De regering verhoogt de maximale arbeidskorting in vier jaar tijd met € 836. In 2014 zal de verhoging € 374 bedragen. 2. Het maximum van de algemene... Lees meer >>
Nieuwe regeling voor uitstel
6 sep 2013 - De Belastingdienst heeft een nieuwe regeling voor uitstel voor het doen van aangifte IB bekendgemaakt. Een verzoek om uitstel wordt afgewezen als de aangifte voor vorig jaar niet... Lees meer >>
Wetsvoorstel nieuw heffingssysteem
6 sep 2013 - De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst, dat eerder ter consultatie was voorgelegd, bij de Tweede Kamer ingediend. Het... Lees meer >>
Weekers versoepelt tijdelijk inkeerregeling voor zwartspaarders
3 sep 2013 - Nieuwsbericht | 02-09-2013Zwartspaarders die schoon schip willen maken, kunnen vanaf 2 september 2013 gebruik maken van een tijdelijk versoepelde inkeerregeling. Wie zichzelf... Lees meer >>
Belastingdienst controleert extra op achterstallig btw
26 aug 2013 - Btw-balansschuld is het verschil tussen de reeds afgedragen btw en de btw die de ondernemer aan de fiscus had moeten afdragen.Een btw-balansschuld is niet ongebruikelijk, maar... Lees meer >>
Ragetlieregel
19 aug 2013 - Veel werkgevers kiezen ervoor om werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd een contract voor bepaalde tijd te geven. Spreekt u na het beëindigen van het... Lees meer >>
Bijdrage Zorgverzekeringswet in 2014 omlaag
23 jul 2013 - In de evaluatie van de Wet uniformering loonbegrip staat dat de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) in 2014 omlaag gaat. De nieuwe tarieven voor 2014 zullen... Lees meer >>
Levensloop wordt niet omgezet in lijfrente
23 jul 2013 - Het idee om levenslooptegoed belastingvrij om te zetten in een oudedagsvoorziening gaat – nog vóór het plan is uitgewerkt – al de prullenbak in.... Lees meer >>
Thuis aan het werk met behoud van reiskosten
23 jul 2013 - Als een werknemer structureel één of twee dagen in de week vanuit huis werkt en op de andere werkdagen naar kantoor komt, mag u van de Belastingdienst ook een... Lees meer >>
Aangifte Omzetbelasting
11 jul 2013 - Vanaf 1 januari 2014 verstuurt de Belastingdienst u geen Aangiftebrief omzetbelasting meer. De acceptgiro bij de aangiftebrief verdwijnt ook. Dit gebeurt al in december 2013.... Lees meer >>
Fiscaal voordeel aanschaf elektrische auto
11 jul 2013 - Ondernemers kunnen besparen door bij de aanschaf van een elektrische auto gebruik te maken van de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil (Willekeurige... Lees meer >>
Kabinet geeft ondernemers meer ruimte
5 jul 2013 - Onlangs heeft de overheid bekend gemaakt dat er vanaf 1-7-2013 t/m 31-12-2013 willekeurige afschrijving kan worden toegepast.De voorwaarden kunt u op de site van de... Lees meer >>
Gevolgen gediffertentieerde premie
4 jul 2013 - Afgelopen juni 2013 hebben onze HRM Adviseurs een 2-daagse Springcourse Arbeidsrecht op Schiermonnikoog gevolgd. Tijdens deze cursus is naast de precontractuele fase van een... Lees meer >>