Wat een jaar!
17 dec 2014 - Lees meer >>
Wordt 2015 een jaar met een ander perspectief?
17 dec 2014 - Door: Anne Marie Eleveld-van Raalte (Manager UWV WerkgeversServicepunt IJssel-Vecht)Naar wat 2015 voor werkgevers in petto heeft, kunnen we tot op zekere hoogte alleen maar... Lees meer >>
2015 het meest gezonde jaar?
17 dec 2014 - Door: Dirk van de Worp (blijFIT)  Een nieuw kalenderjaar werkt voor veel mensen psychologisch ook als een nieuwe start. Daarom al die goede voornemens, die meestal stranden... Lees meer >>
In een oogwenk is het alweer 2015
17 dec 2014 - Door: Ozan Arslan (Brouwers Adviseurs)In een oogwenk is het alweer 2015. Dit houdt in dat u bepaalde zaken moet gaan wijzigen. Een van de eerste zaken binnen de Wet Werk en... Lees meer >>
Check uw pensioenregeling!
8 dec 2014 - Met ingang van 1 januari 2015 worden de regels met betrekking tot het sparen voor uw pensioen aangescherpt."Daarom is het van belang dat u uw pensioenregeling mogelijk... Lees meer >>
Kerstpakketten
27 nov 2014 - Veel werkgevers willen hun medewerkers een eindejaarsgeschenk geven zonder dat de werknemer hier voor opdraait. Dit kan wel fiscaal vriendelijk, maar niet belastingvrij. Een... Lees meer >>
Wees zuinig op je BSN!
24 nov 2014 - "Vandaag de dag moet je bij bijna alles je BSN-nummer verstrekken, maar is dit wel terecht? Het BSN-nummer is een uniek nummer waar veel persoonlijke gegevens onder hangen.... Lees meer >>
Hoe sport je lol vergroot
14 nov 2014 - Ricardo is een ambitieuze ICT ‘er van midden dertig, komt dagelijks futloos thuis, gooit zijn benen in een niet al te soepele beweging op de bank en komt daar pas vanaf om... Lees meer >>
Van werkdruk naar werkplezier
14 nov 2014 - Er gebeurt veel in bedrijven. Medewerkers werken hard en maken veel mee. Dat kan werkdruk geven. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om beleid te voeren op het tegengaan van... Lees meer >>
‘Als je weet dat je ertoe doet, krijg je vanzelf plezier in je werk’
14 nov 2014 - Als je mensen vraagt wat ze het allerbelangrijkst vinden in hun baan is het antwoord vaak ‘plezier!’ Niet de uitdaging van targets halen, niet de hoogte van het... Lees meer >>
Wiebes: vier maanden extra tijd voor naheffing Belastingdienst
13 nov 2014 - De 5 tot 6 miljoen Nederlanders die volgend jaar een naheffing van de fiscus krijgen, krijgen daarvoor 4 maanden extra tijd om te betalen. Over die tijd hoeft geen rente te... Lees meer >>
Handleiding WBSO/RDA voor aanvraag 2015 beschikbaar
13 nov 2014 - Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) is de handleiding voor het indienen van een WBSO/RDA-aanvraag voor 2015 gepubliceerd.Het ministerie van... Lees meer >>
Mobiliteitsbonus
12 nov 2014 - "Per 1 januari 2015 wijzigt de leeftijd voor oudere werknemers met betrekking tot de mobiliteitsbonus. Nu kunt u deze korting toepassen als u een uitkeringsgerechtigde... Lees meer >>
Wacht niet te lang met dividend
31 okt 2014 - Heeft uw bv voldoende overtollige liquide middelen om aan u een dividend uit te keren? Wacht hier dan niet te lang mee. Een dividenduitkering dit jaar levert u namelijk een... Lees meer >>
Flexibel werken
29 okt 2014 - Er bestaat binnenkort de mogelijkheid voor de werknemers om een aanvraag in te dienen bij de werkgever om de bestaande werktijden te wijzigen. Met de instemming door de Tweede... Lees meer >>
Minimumloon per 1 januari 2015
27 okt 2014 - De aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2015 is gepubliceerd in de Staatscourant. Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-29850.htmlDe bruto... Lees meer >>
Onderscheid tussen vergoeding en verstrekking vervalt
22 okt 2014 - In zijn antwoorden aan de Tweede Kamer vermeldt staatssecretaris Wiebes ook dat het onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen vervalt. Het betreft echter alleen de... Lees meer >>
Scholingsvoucher
22 okt 2014 - Van 1 oktober 2013 tot nu toe konden werklozen in de WW van 55 jaar of ouder bij (om)scholing gebruikmaken van een scholingssubsidie van € 750. Deze voorziening werkte niet... Lees meer >>
Bonus van 1 miljoen in vrije ruimte Werkkostenregeling
22 okt 2014 - Een van de discussies over de Werkkostenregeling gaat over de vage gebruikelijkheidstoets. Wat kan in de vrije ruimte en wat kan er belast worden tegen 80% eindheffing? Een netto... Lees meer >>
Ontslagpositie arbomedewerker na 1 juli 2015
21 okt 2014 - Op een aantal sites staat dat op medewerkers die een ziekmelding aannemen en contact onderhouden met de arbodienst en een zieke collega na 1 juli 2015 een opzegverbod rust. Is... Lees meer >>
Wiebes niet van plan oldtimerregeling aan te passen
17 okt 2014 - Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hij niet van plan is om de huidige oldtimerregeling aan te passen. Volgens hem is... Lees meer >>
Btw-teruggaaf verspeeld door regeling met curator
15 okt 2014 - Een BV bewerkt goederen voor een klant en levert deze na bewerking weer terug. Zij factureert hiervoor ruim € 1 miljoen en draagt de in rekening gebrachte btw af. De klant... Lees meer >>
Tweede kamer stemt in met wetsvoorstel
15 okt 2014 - Bron: Rijksoverheid14-10-2014 - De Tweede Kamer heeft vandaag met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden, van... Lees meer >>
Ontslag AOW-er vanaf 1 juli 2015 zonder ontslagvergunning
15 okt 2014 - Het nieuwe ontslagrecht dat naar verwachting op 1 juli 2015 in werking treedt houdt onder andere in dat u de arbeidsovereenkomst van een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd... Lees meer >>
Brug-WW
13 okt 2014 - "Op Prinsjesdag zijn plannen gepresenteerd met betrekking tot de brug-WW. Voor werknemers die werkloos zijn - of dreigen te worden - kan gebruik worden gemaakt van de... Lees meer >>
Waar moet ik beginnen?
10 okt 2014 - "Ik fiets elke dag naar mijn werk." "Ik werk op de bovenste verdieping en neem altijd de trap." "Drie keer per dag laat ik de hond uit." ... Lees meer >>
Goed werknemerschap
10 okt 2014 - Veel arbeidsconflicten ontstaan omdat de werkgever vindt dat de houding en gedrag van een werknemer te wensen overlaat. Een werkgever mag inderdaad van een werknemer een... Lees meer >>
Goed werkgeverschap versus goed werknemerschap
10 okt 2014 - Hoe kan het eigenlijk dat er al zo veel is gepubliceerd over goed werkgeverschap en relatief gezien maar zo weinig over goed werknemerschap? Zelf ben ik opgevoed vanuit het... Lees meer >>
Een goede ondernemer investeert in goed werknemerschap
10 okt 2014 - Naar mijn idee is een goede ondernemer een goed werkgever. En een goed werkgever investeert in het ontwikkelen van goed werknemerschap. Maar wat is goed werknemerschap waar je... Lees meer >>
Breng maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk
10 okt 2014 - Aan goed werkgeverschap kunt u in de praktijk onder andere invulling geven door:• Inspirerend leiding te geven• Werknemers voldoende informatie te... Lees meer >>
Goed werkgeverschap én goed werknemerschap
10 okt 2014 - Deze termen komen steeds vaker voor in CAO’s, diverse HR-artikelen, kranten en tv programma’s maar ook in trainingen als het gaat over de beheersing van verzuim en... Lees meer >>
Registreer u voor Mini One Stop Shop-regeling!
8 okt 2014 - Per 1 januari 2015 zijn (ook) elektronische, telecommunicatie- en omroepdiensten door in de EU gevestigde ondernemers aan particulieren in andere EU-lidstaten belast in het land... Lees meer >>
Tablet is geen computer maar een communicatiemiddel
1 okt 2014 - Werkgevers hoeven (ook die nog niet over zijn op de Werkkostenregeling) niet langer voorzichtig te zijn met het verstrekken van tablets aan werknemers. Het Hof in Amsterdam heeft... Lees meer >>
Noodzakelijkheidscriterium
29 sep 2014 - "In het belastingplan van 2015 wordt door de belastingdienst exact aangegeven wat er onder noodzakelijke apparatuur wordt verstaan, welke voor het verrichten van het werk... Lees meer >>
S&O-afdrachtvermindering in 2015 omhoog
25 sep 2014 - In 2015 gaat het budget voor de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) omhoog. Het budget stijgt van € 38 miljoen naar € 794 miljoen. De... Lees meer >>
Prinsjesdag 2014
19 sep 2014 - Op Prinsjesdag 2014 zijn de begroting 2015 en het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Hierbij informeren wij u over de regelingen die van invloed zijn op u als werkgever. Tijdens... Lees meer >>
Geen innovatie doordat de kennis bij uw personeel ontbreekt?
12 sep 2014 - Onderzoek wijst uit dat innovatieve ondernemingen gemiddeld twee keer winstgevender zijn dan andere bedrijven. Voor veel bedrijven is dat dan ook de grootste drijfveer voor... Lees meer >>
Een goede zaak
12 sep 2014 - ""Een goede zaak", dacht ik toen het idee ontstond werkgevers van informatie te voorzien op diverse vlakken. En nog betere zaak vond ik het, omdat ook het... Lees meer >>
Wat speelt er?
12 sep 2014 - Nieuws & ontwikkelingenDe arbeidsmarkt verandert, maar ook de wet- en regelgeving rondom de arbeidsmarkt is met enige regelmaat aan verandering onderhevig.Zo is bijvoorbeeld... Lees meer >>
Personeelsfeesten en de Werkkostenregeling
12 sep 2014 - In de meeste organisaties worden wel personeelsfeesten gehouden, uit eten met het personeel of een dagje erop uit.  In de huidige regeling van vrije vergoedingen en... Lees meer >>
De toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg
12 sep 2014 - De arbeidsmarkt verandert. Andere vormen van arbeidsrelaties dan een vast dienstverband tussen werkgever en werknemer, zijn steeds gebruikelijker. De beroepsbevolking moet langer... Lees meer >>
Ziekte en vakantie
11 sep 2014 - "Zieke werknemers die op vakantie gaan hebben recht op 100% van hun salaris. Voordat een werknemer tijdens ziekte op vakantie mag, heeft hij nog wel toestemming nodig van de... Lees meer >>
Premiekortingen
29 aug 2014 - "Neemt u een werknemer in dienst die 50 jaar of ouder is? Of neemt u een werknemer in dienst die tussen de 18 en 27 jaar is? Dan heeft u misschien wel recht op... Lees meer >>
Subsidieregeling Praktijkleren
12 aug 2014 - Per 1 januari 2014 is de regeling “Afdrachtvermindering onderwijs” afgeschaft. Hiervoor in de plaats gekomen is de “Subsidieregeling Praktijkleren”. Graag... Lees meer >>
Subsidieregeling Praktijkleren
12 aug 2014 - Per 1 januari 2014 is de regeling “Afdrachtvermindering onderwijs” afgeschaft. Hiervoor in de plaats gekomen is de “Subsidieregeling Praktijkleren”. Graag... Lees meer >>
Eerste Kamer neemt Wet Werk en Zekerheid aan
11 jun 2014 - Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding, en de WW richt zich meer op... Lees meer >>
Aftrek stakingslijfrentepremie 2013
3 jun 2014 - Premies voor lijfrenten zijn aftrekbaar op het moment waarop deze zijn betaald. Voor lijfrenten met betrekking tot een staking van een onderneming geldt echter een afwijkende... Lees meer >>
Mag een bonus in de vrije ruimte?
3 apr 2014 - De Belastingdienst keurt goed dat bonussen tot € 2.400 per jaar kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte. Maar kan dit ook een hoger bedrag zijn? Er bestaat nog... Lees meer >>
‘Breng iets waar een ondernemer normaal gesproken niet aan kan komen’
2 apr 2014 - De slogan die Olaf ten Thij ooit van een ondernemer hoorde was ‘breng mij iets waar ik normaal niet aan kan komen’. Het bracht de oud ING bankier aan het denken en... Lees meer >>
WBSO en RDA over 2013 behouden?
25 mrt 2014 - Heeft u in 2013 gebruikgemaakt van de WBSO en misschien ook van de RDA? Dan heeft u altijd de verplichting een mededeling te doen van de gerealiseerde WBSO-uren en... Lees meer >>