Bonus van 1 miljoen in vrije ruimte Werkkostenregeling
22 okt 2014 - Een van de discussies over de Werkkostenregeling gaat over de vage gebruikelijkheidstoets. Wat kan in de vrije ruimte en wat kan er belast worden tegen 80% eindheffing? Een netto... Lees meer >>
Onderscheid tussen vergoeding en verstrekking vervalt
22 okt 2014 - In zijn antwoorden aan de Tweede Kamer vermeldt staatssecretaris Wiebes ook dat het onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen vervalt. Het betreft echter alleen de... Lees meer >>
Scholingsvoucher
22 okt 2014 - Van 1 oktober 2013 tot nu toe konden werklozen in de WW van 55 jaar of ouder bij (om)scholing gebruikmaken van een scholingssubsidie van € 750. Deze voorziening werkte niet... Lees meer >>
Ontslagpositie arbomedewerker na 1 juli 2015
21 okt 2014 - Op een aantal sites staat dat op medewerkers die een ziekmelding aannemen en contact onderhouden met de arbodienst en een zieke collega na 1 juli 2015 een opzegverbod rust. Is... Lees meer >>
Wiebes niet van plan oldtimerregeling aan te passen
17 okt 2014 - Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hij niet van plan is om de huidige oldtimerregeling aan te passen. Volgens hem is... Lees meer >>
Ontslag AOW-er vanaf 1 juli 2015 zonder ontslagvergunning
15 okt 2014 - Het nieuwe ontslagrecht dat naar verwachting op 1 juli 2015 in werking treedt houdt onder andere in dat u de arbeidsovereenkomst van een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd... Lees meer >>
Btw-teruggaaf verspeeld door regeling met curator
15 okt 2014 - Een BV bewerkt goederen voor een klant en levert deze na bewerking weer terug. Zij factureert hiervoor ruim € 1 miljoen en draagt de in rekening gebrachte btw af. De klant... Lees meer >>
Tweede kamer stemt in met wetsvoorstel
15 okt 2014 - Bron: Rijksoverheid14-10-2014 - De Tweede Kamer heeft vandaag met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden, van... Lees meer >>
Brug-WW
13 okt 2014 - "Op Prinsjesdag zijn plannen gepresenteerd met betrekking tot de brug-WW. Voor werknemers die werkloos zijn - of dreigen te worden - kan gebruik worden gemaakt van de... Lees meer >>
Een goede ondernemer investeert in goed werknemerschap
10 okt 2014 - Naar mijn idee is een goede ondernemer een goed werkgever. En een goed werkgever investeert in het ontwikkelen van goed werknemerschap. Maar wat is goed werknemerschap waar je... Lees meer >>
Goed werkgeverschap versus goed werknemerschap
10 okt 2014 - Hoe kan het eigenlijk dat er al zo veel is gepubliceerd over goed werkgeverschap en relatief gezien maar zo weinig over goed werknemerschap? Zelf ben ik opgevoed vanuit het... Lees meer >>
Breng maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk
10 okt 2014 - Aan goed werkgeverschap kunt u in de praktijk onder andere invulling geven door:• Inspirerend leiding te geven• Werknemers voldoende informatie te... Lees meer >>
Waar moet ik beginnen?
10 okt 2014 - "Ik fiets elke dag naar mijn werk." "Ik werk op de bovenste verdieping en neem altijd de trap." "Drie keer per dag laat ik de hond uit." ... Lees meer >>
Goed werkgeverschap én goed werknemerschap
10 okt 2014 - Deze termen komen steeds vaker voor in CAO’s, diverse HR-artikelen, kranten en tv programma’s maar ook in trainingen als het gaat over de beheersing van verzuim en... Lees meer >>
Goed werknemerschap
10 okt 2014 - Veel arbeidsconflicten ontstaan omdat de werkgever vindt dat de houding en gedrag van een werknemer te wensen overlaat. Een werkgever mag inderdaad van een werknemer een... Lees meer >>
Registreer u voor Mini One Stop Shop-regeling!
8 okt 2014 - Per 1 januari 2015 zijn (ook) elektronische, telecommunicatie- en omroepdiensten door in de EU gevestigde ondernemers aan particulieren in andere EU-lidstaten belast in het land... Lees meer >>
Tablet is geen computer maar een communicatiemiddel
1 okt 2014 - Werkgevers hoeven (ook die nog niet over zijn op de Werkkostenregeling) niet langer voorzichtig te zijn met het verstrekken van tablets aan werknemers. Het Hof in Amsterdam heeft... Lees meer >>
Noodzakelijkheidscriterium
29 sep 2014 - "In het belastingplan van 2015 wordt door de belastingdienst exact aangegeven wat er onder noodzakelijke apparatuur wordt verstaan, welke voor het verrichten van het werk... Lees meer >>
S&O-afdrachtvermindering in 2015 omhoog
25 sep 2014 - In 2015 gaat het budget voor de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) omhoog. Het budget stijgt van € 38 miljoen naar € 794 miljoen. De... Lees meer >>
Prinsjesdag 2014
19 sep 2014 - Op Prinsjesdag 2014 zijn de begroting 2015 en het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Hierbij informeren wij u over de regelingen die van invloed zijn op u als werkgever. Tijdens... Lees meer >>
Geen innovatie doordat de kennis bij uw personeel ontbreekt?
12 sep 2014 - Onderzoek wijst uit dat innovatieve ondernemingen gemiddeld twee keer winstgevender zijn dan andere bedrijven. Voor veel bedrijven is dat dan ook de grootste drijfveer voor... Lees meer >>
Personeelsfeesten en de Werkkostenregeling
12 sep 2014 - In de meeste organisaties worden wel personeelsfeesten gehouden, uit eten met het personeel of een dagje erop uit.  In de huidige regeling van vrije vergoedingen en... Lees meer >>
Een goede zaak
12 sep 2014 - ""Een goede zaak", dacht ik toen het idee ontstond werkgevers van informatie te voorzien op diverse vlakken. En nog betere zaak vond ik het, omdat ook het... Lees meer >>
De toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg
12 sep 2014 - De arbeidsmarkt verandert. Andere vormen van arbeidsrelaties dan een vast dienstverband tussen werkgever en werknemer, zijn steeds gebruikelijker. De beroepsbevolking moet langer... Lees meer >>
Wat speelt er?
12 sep 2014 - Nieuws & ontwikkelingenDe arbeidsmarkt verandert, maar ook de wet- en regelgeving rondom de arbeidsmarkt is met enige regelmaat aan verandering onderhevig.Zo is bijvoorbeeld... Lees meer >>
Ziekte en vakantie
11 sep 2014 - "Zieke werknemers die op vakantie gaan hebben recht op 100% van hun salaris. Voordat een werknemer tijdens ziekte op vakantie mag, heeft hij nog wel toestemming nodig van de... Lees meer >>
Premiekortingen
29 aug 2014 - "Neemt u een werknemer in dienst die 50 jaar of ouder is? Of neemt u een werknemer in dienst die tussen de 18 en 27 jaar is? Dan heeft u misschien wel recht op... Lees meer >>
Subsidieregeling Praktijkleren
12 aug 2014 - Per 1 januari 2014 is de regeling “Afdrachtvermindering onderwijs” afgeschaft. Hiervoor in de plaats gekomen is de “Subsidieregeling Praktijkleren”. Graag... Lees meer >>
Subsidieregeling Praktijkleren
12 aug 2014 - Per 1 januari 2014 is de regeling “Afdrachtvermindering onderwijs” afgeschaft. Hiervoor in de plaats gekomen is de “Subsidieregeling Praktijkleren”. Graag... Lees meer >>
Eerste Kamer neemt Wet Werk en Zekerheid aan
11 jun 2014 - Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding, en de WW richt zich meer op... Lees meer >>
Aftrek stakingslijfrentepremie 2013
3 jun 2014 - Premies voor lijfrenten zijn aftrekbaar op het moment waarop deze zijn betaald. Voor lijfrenten met betrekking tot een staking van een onderneming geldt echter een afwijkende... Lees meer >>
Mag een bonus in de vrije ruimte?
3 apr 2014 - De Belastingdienst keurt goed dat bonussen tot € 2.400 per jaar kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte. Maar kan dit ook een hoger bedrag zijn? Er bestaat nog... Lees meer >>
‘Breng iets waar een ondernemer normaal gesproken niet aan kan komen’
2 apr 2014 - De slogan die Olaf ten Thij ooit van een ondernemer hoorde was ‘breng mij iets waar ik normaal niet aan kan komen’. Het bracht de oud ING bankier aan het denken en... Lees meer >>
WBSO en RDA over 2013 behouden?
25 mrt 2014 - Heeft u in 2013 gebruikgemaakt van de WBSO en misschien ook van de RDA? Dan heeft u altijd de verplichting een mededeling te doen van de gerealiseerde WBSO-uren en... Lees meer >>
Creatief met ketenregeling
18 mrt 2014 - De nieuwe ketenregeling gaat weliswaar pas in op 1 juli 2015, maar toch werpt deze zijn schaduw al (ver) vooruit. Het van kracht worden van de nieuwe ketenregeling betekent dat... Lees meer >>
Artikel Swollenaer XL
14 mrt 2014 - Lees nu al het artikel uit de Swollenaer XL editie maart. #brugnieuws Lees meer >>
Wetsontwerp Werk en Zekerheid
13 mrt 2014 - De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is inmiddels in de Tweede Kamer besproken, maar moet nog door de Eerste Kamer behandeld worden. Nu toch alvast wat aandachspunten, want op 1 juli... Lees meer >>
Arnhem Business
17 feb 2014 - In nummer 1 van Arnhem Business, geeft Erica Kientz antwoord op de vraag "Is een bedrijfsopvolging mogelijk zonder belastingheffing?"Lees hem... Lees meer >>
Nadere uitleg heffingsrente
7 feb 2014 - In verband met de berekeningswijze van de belasting- en invorderingsrente is besloten dat de verhoogde percentages pas vanaf 1 april 2014 zullen worden gehanteerd; tot 1 april... Lees meer >>
Vanaf 1 januari 2014 is het bewust te weinig en/of te laat betalen van btw strafbaar
24 jan 2014 - Doet u (wel eens) een zogenoemde ‘btw-nihilaangifte’ wanneer u niet tijdig over alle relevante gegevens voor het indienen van de btw-aangifte beschikt? Vanaf 1... Lees meer >>
IBAN mogelijk pas per 1 augustus 2014 verplicht
21 jan 2014 - De Europese Commissie heeft voorgesteld om de overgangsfase voor SEPA te verlengen met zes maanden. Veel Europese ondernemingen zijn namelijk nog niet klaar om over te stappen.... Lees meer >>
Arbeidskorting
13 jan 2014 - Er bestaat een grote kans op risico op terugbetalen arbeidskorting voor werknemers. Ook wel het “deurmatmoment” genoemd.De arbeidskorting en de algemene... Lees meer >>
Brouwers ook sterk in Corporate Finance
3 dec 2013 - Deze maand zijn we uitgebreid te lezen in de december editie van Arnhem Business. En daar zijn we best trots op! Lees hier het volledige interview met Olaf ten Thij... Lees meer >>
Zonnepanelen
14 nov 2013 - Zonnepaneleneigenaren die stroom terug leveren op het energienet worden voor de btw aangemerkt als ondernemer. Dit betekent dat zij zich in principe moeten aanmelden bij de... Lees meer >>
Stamrechtvrijstelling voor ontslag
7 nov 2013 - 4 november update: Werknemers die nog gebruik willen maken van de constructie waarbij een ontslagvergoeding in een stamrecht-bv wordt gestort, moeten daarvoor hun ontslag... Lees meer >>
Verduidelijking overgangsregel
24 okt 2013 - Met ingang van 1 januari 2014 wordt de stamrechtvrijstelling afgeschaft. Hierbij kon de belastingheffing over een ontslagvergoeding worden uitgesteld door de ontslagvergoeding te... Lees meer >>
Ondernemers krijgen ruimere overheidskredieten
22 okt 2013 - Het ministerie van Economische Zaken heeft op Prinsjesdag bekendgemaakt dat de financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven via overheidskredieten worden uitgebreid. Een... Lees meer >>
Gewijzigd begrotingsakkoord 2014
22 okt 2013 - LastenverlichtingAl eerder was aangekondigd dat de zelfstandigenaftrek voor de IB-ondernemer zou worden verlaagd. Deze voorgenomen verlaging is teruggedraaid. De hoogte van de... Lees meer >>
Goedkeuringen
4 okt 2013 - Vooruitlopend op wetgeving heeft de staatssecretaris een besluit uitgebracht met goedkeuringen over de verhoogde schenkingsvrijstelling. De vrijstelling voor de schenking voor de... Lees meer >>
Opgaaf lening eigen woning
3 okt 2013 - Als er een lening voor de eigen woning wordt afgesloten bij iemand die niet verplicht is om gegevens aan de fiscus te verstrekken, dan moeten deze gegevens door de leningnemer... Lees meer >>