Uitstroom

 

Medewerkers, ze komen en ze gaan. Uitstroom is gezond zolang het volgens plan gaat en u ongewenste uitstroom van kennis en ervaring kunt voorkomen.

Zorgvuldigheid is essentieel in de omgang met medewerkers. Het afstemmen van verwachtingen, het doorzien van wederzijdse ambities, het nakomen van beloften. Op deze wijzen beperkt u de ongewenste uitstroom van kennis en ervaring. En tegelijk bent u in staat om te anticiperen, te initiëren en uit te voeren, zodat de uitstroom altijd planmatig en georganiseerd is.

Heeft u plannen met uw menselijke kapitaal? Praat er eens met Brouwers over. Neem contact met ons op>>

 

rapport “In Het Publiek Belang”
12 jul 2016 - Wij als Brouwers omarmen de maatregelen zoals vermeld in het rapport “In Het Publiek Belang” en nemen adequaat actie hieromtrent. Tevens kunnen wij u melden dat er op... Lees meer >>
Wet Tegemoetkoming loondomein
12 jul 2016 - "De overheid is druk doende om de kwetsbare groepen in onze samenleving te betrekken in het arbeidsproces. Denk hierbij aan de ouderen en de mensen met een arbeidsbeperking.... Lees meer >>
Voorkom moeilijke ontslagprocedure met een beëindigingsovereenkomst
7 jul 2016 - Wilt u liever niet naar de kantonrechter of het UWV, maar wel uw werknemer ontslaan?Probeer er dan met uw werknemer uit te komen via een beëindigingsovereenkomst of... Lees meer >>
Voorkomen vast contract
7 jul 2016 - De nieuwe Wet werk en zekerheid moet uw werknemer sinds 1 juli 2015 sneller zicht geven op een vast contract. Hierop staat haaks uw belang bij het contract voor bepaalde tijd. Zo... Lees meer >>