Uitstroom

 

Medewerkers, ze komen en ze gaan. Uitstroom is gezond zolang het volgens plan gaat en u ongewenste uitstroom van kennis en ervaring kunt voorkomen.

Zorgvuldigheid is essentieel in de omgang met medewerkers. Het afstemmen van verwachtingen, het doorzien van wederzijdse ambities, het nakomen van beloften. Op deze wijzen beperkt u de ongewenste uitstroom van kennis en ervaring. En tegelijk bent u in staat om te anticiperen, te initiëren en uit te voeren, zodat de uitstroom altijd planmatig en georganiseerd is.

Heeft u plannen met uw menselijke kapitaal? Praat er eens met Brouwers over. Neem contact met ons op>>

 

Welke gegevens horen uitdrukkelijk niet thuis in een personeelsdossier?
19 mei 2016 - Het is (op grond van art. 16 e.v. Wbp) uitdrukkelijk verboden om informatie in het personeelsdossier op te nemen over:RasGeloofsovertuiging Lidmaatschap van een vakbond,... Lees meer >>
Praktijkvraag: De werknemer weigert om de gespreksverslagen 'voor akkoord' te ondertekenen
19 mei 2016 - Het is van belang te achterhalen waarom de werknemer de verslagen niet wil ondertekenen. Doorgaans zal dat zijn omdat de werknemer het niet eens is met de inhoud van het... Lees meer >>
Plannen Minister Asscher (April 2016).
19 mei 2016 - Minister Asscher (Sociale Zaken) heeft op 21 april 2016 de nieuwe plannen gelanceerd in de 2e Kamer om meer mensen weer aan het werk te krijgen.De hoofdpunten van dit plan... Lees meer >>
Waarom is een personeelsdossier zo belangrijk?
19 mei 2016 - Veel dingen worden bewaard in een personeelsdossier. Meestal omdat wij denken dat het bewaard moet worden en voor het geval dat.  Er is een wettelijk kader waarin bepaald... Lees meer >>