Zoek accountants, vind Brouwers

U zoekt een accountant. U vindt Brouwers. Voor veel ondernemingen werd dat een blijvend winstpunt. Kijk, die jaarrekening is het probleem niet. Zelfs die wettelijke controle komt wel goed. Maar wat als u voor belangrijke beslissingen staat? Als u wilt investeren? Een nieuwe productielocatie realiseren? Uw rendement opvoeren? Uw opvolging regelen? Uw bank overtuigen? Uw bedrijf verkopen?

Inderdaad, dan is er meer nodig dan een accountantsvisie. Dan is daadkracht nodig, ondernemersgeest, ervaring. Dan komen óf de Registeraccountants (als u controleplichtige bent) óf de Accountant-Adminstratieconsulent (als u MKB’er bent) in beeld.

Micro-ondernemingen: (bijna) een feit
1 okt 2015 - Wetswijziging omtrent verslaggevingWijzigingenMaandag 28 september is de 1e kamer akkoord gegaan met een wetsvoorstel tot wijziging van titel 9 van Boek 2 BW en van enige... Lees meer >>
Wijzigingen Uitvoeringsweg richt
31 aug 2015 - Wijzigingen BW 2 Titel 9 Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening: Dit wetsvoorstel dateert van ruim voor de zomer, maar is nog niet aangenomen. Het wetsvoorstel blijkt echter... Lees meer >>
Wacht niet te lang met dividend
31 okt 2014 - Heeft uw bv voldoende overtollige liquide middelen om aan u een dividend uit te keren? Wacht hier dan niet te lang mee. Een dividenduitkering dit jaar levert u namelijk een... Lees meer >>
IBAN mogelijk pas per 1 augustus 2014 verplicht
21 jan 2014 - De Europese Commissie heeft voorgesteld om de overgangsfase voor SEPA te verlengen met zes maanden. Veel Europese ondernemingen zijn namelijk nog niet klaar om over te stappen.... Lees meer >>