AFM

AFM vergunning voor accountantsorganisaties

Brouwers Accountants en Adviseurs beschikt over de noodzakelijke Wta-vergunning voor accountants, die opgesteld is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) is erop gericht om externe accountants goede wettelijke controles te laten uitvoeren en ervoor te zorgen dat de accountantsorganisaties, waarvoor ze werkzaam zijn, de juiste acties nemen om de kwaliteit te waarborgen. Oftewel, voor het verrichten van wettelijke controles is een Wta-vergunning noodzakelijk.

De Wta-vergunning bevat de kwaliteitseisen, waaraan accountantsorganisaties en externe accountants moeten voldoen. In het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) worden deze nader toegelicht.

Afgezien van de Wta en het Bta moeten externe accountants en accountantsorganisaties zich ook houden aan andere voorschriften en regelgeving voor de accountantspraktijk. De Wet op het accountantsberoep (Wab) en de verordeningen en nadere voorschriften van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn daar onderdeel van.

Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moet een accountantsorganisatie alle normen van de Wta en het Bta naleven, waaronder de norm dat de betrouwbaarheid van alle (mede)beleidsbepalers buiten twijfel staat. De AFM toetst daarom bij een vergunningaanvraag de betrouwbaarheid van alle (mede-)beleidsbepalers. Pas na goedkeuring en inschrijving in het openbare register van de AFM mag een organisatie aanvangen met de uitvoering van wettelijke controles.

Neem vrijblijvend contact op

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons? Bel of stuur ons gerust een bericht en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.