COVID-19 Maatregelen

Gewijzigde openingstijden Hemelvaart

In verband met Hemelvaart hanteren wij als kantoor aangepaste werktijden. Donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaart) en vrijdag 14 mei 2021 is ons kantoor gesloten....

Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Per 1 juli gaat de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in. Wellicht heeft u hier al over gehoord.  De WBTR is bedoeld...

Belangrijk – NOW 3.3 regeling

Tijdens de gehele coronacrisis hebben wij u van informatie voorzien van alle noodmaatregelen die onze overheid in deze tijden heeft opengesteld. Ook hebben wij...

Gevolgen verkiezingsuitslag HRM en Salarisadministratie

Francois van Langevelde, directeur BrouwersHRM, spreekt samen met Leo Overvoorde, productmanager bij Accountancy en Software gebruik, over de mogelijke gevolgen van de verkiezingsuitslag voor...

Vakantiedagen vervallen ook in de coronatijd per 1 juli 2021

Ruim een derde van de Nederlanders in loondienst geeft aan vermoeid te zijn maar geen vakantiedagen op te nemen, omdat ze deze dagen niet...

Aangescherpte regels voor webwinkels en online-platforms in de maak

Concept wetsvoorstel modernisering en betere handhaving consumentenbescherming Op basis van de Europese richtlijn modernisering consumentenbescherming (EU) 2019/2161, is er een conceptwetsvoorstel gemaakt voor webwinkels...

Zelf aangifte overdrachtsbelasting doen bij beroep op vrijstelling

Vanaf 1 januari 2021 is het voor elke verkrijging van een onroerende zaak verplicht om aangifte overdrachtsbelasting te doen. Dus ook als er een...

Verruimde deblokkering g-rekening verlengd

Bezit u een g-rekening en komt u in liquiditeitsproblemen door de coronacrisis? U heeft dan de mogelijkheid om gebruik te maken van het saldo...

Wat is een doorstroomtraject en waarom is het belangrijk?

Tijdens het doorstroomtraject is het essentieel om vast te stellen of de drijfveren van de werknemer overeenkomen met de werkelijke situatie waar iemand zich...

Instroomtrajecten, alles wat u moet weten

Tijdens het instroomtraject gaat men op zoek naar nieuw personeel om diverse functies succesvol te kunnen vervullen. Hierbij dienen de doelstellingen van de organisatie...

Wijzigingen steunpakket: update omtrent Tozo 3.0

Vanaf het moment dat het kabinet de eerste twee Tozo steunpakketten invoerde, hebben wij verschillende bedrijven hierbij weten te ondersteunen. Hieronder brengen wij u...

De noodzaak van vakantiedagen

De huidige onzekerheid over alle gevolgen van het coronavirus kunnen een trigger zijn voor spanning en stress. Aan het thuiswerken raken we steeds meer...

Werknemersparticipatie: Voorkom belastingheffing in verband met het lucratief belang

Bent u benieuwd hoe u belastingheffing in verband met het lucratief belang kan voorkomen? Lees dan snel verder want in dit artikel geven wij...

Verlenging van de Lockdown & steunmaatregelen (update 3-2-2021)

Helaas hebben we gister allemaal mogen vernemen dat de huidige Lockdown wordt verlengd tot 2 maart 2021. Dit vraagt zowel van ons als de...

Vrijstelling schenkbelasting tijdelijk verhoogd in 2021

Het bedrag dat belastingvrij mag worden geschonken gaat in 2021 tijdelijk met € 1.000 omhoog. Dit is besloten vanwege de coronacrisis. Ook de schenkingsvrijstelling...

Brouwers – Het economisch steun- en herstelpakket januari 2021

Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket Eerder deze maand informeerden ministers Van ’t Wout, Hoekstra, Koolmees en staatssecretarissen Keijzer en Vijlbrief de Tweede Kamer over...

Wijzigingen btw regels afstandsverkopen en e-commerceleveringen binnen de EU per 1 juli 2021

Wijzigingen btw regels afstandsverkopen en e-commerceleveringen binnen de EU per 1 juli 2021 Per 1 juli 2021 wijzigen de btw regels omtrent afstandsverkopen en...

Inkomstenbelasting 2021

Ieder jaar veranderen een aantal zaken met betrekking tot de inkomstenbelasting ten opzichte van het jaar ervoor. Zo veranderen de tarieven per box in...

Reiskostenvergoedingen moeten per 1 januari 2021 opnieuw in kaart worden gebracht.

In de column van 29 december jl. van mijn collega Anke Bakker op LinkedIn is al benoemd dat de vaste reiskostenvergoeding in 2021 komt...

Dividendbelasting 2021 update

Begin dit jaar vertelde wij u meer over het begrip ‘dividendbelasting’. Medio 2019 werd namelijk besloten om de dividendbelasting niet af te schaffen, maar...

Een decemberbericht van BrouwersHRM

Het einde van het jaar is aangebroken en dat verdient een bericht vanuit onze zijde. Wij willen u danken voor al het vertrouwen in...

Wel of niet overgaan tot het geven van een thuiswerkvergoeding?

Het zal u niet verbazen dat deze vraag al enige tijd in de #hottopics staat bij vele ondernemers. Van de ene kant bent u...

NOW – 3

Per 16 november is het UWV NOW loket weer geopend. Vanaf dat moment kunnen werkgevers – met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 –...

Verruiming compensatieregeling transitievergoeding in 2021

Werkgevers kunnen sinds 1 april 2020 compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. In 2021 komt er een...

Aanvullingen op derde steunpakket Corona

De opleving van het coronavirus en de huidige maatregelen hebben flinke gevolgen voor de economie. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die...

Aanpassing van de faillissementswet

De Eerste Kamer heeft afgelopen dinsdag d.d. 6 oktober 20202 de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. De WHOA is bedoeld voor ondernemingen die...

Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19

Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 hebben recht op een bonus. Wie komt er in aanmerking voor de bonus?...

Het UBO-register is een feit

Vanaf 27 september jl. bestaat de verplichting voor vennootschappen en andere juridische entiteiten om UBO-informatie te registreren in het UBO-register. Door dit register wordt...

RI&E nog op orde nu er allemaal Covid-19 maatregelen zijn doorgevoerd?

Deze week is het de week van de RI&E – Risico-Inventarisatie & Evaluatie Als werkgever weet u hoe waardevol medewerkers zijn voor het succes...

Wel of niet eigenrisicodrager voor de ZW of WGA ? Deadline 1 oktober 2020!!

Alweer een deadline… Langdurig ziekteverzuim op de juiste wijze regelen – wel of niet eigenrisicodrager voor de ZW of WGA dient geregeld te worden...

Concurrentiebeding

In de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een bijzonder beding worden opgenomen over werkzaamheden van de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst, het...

Afbouwen fiscale maatregelen in steunpakket 3.0

Voor vele bedrijven hebben wij ondersteuning mogen bieden bij de eerste twee steunpakketten vanuit de overheid. Hierbij brengen wij u op de hoogte van...

Wijziging steunpakket 3.0: Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb

Voor vele bedrijven hebben wij ondersteuning mogen bieden bij de eerste twee steunpakketten vanuit de overheid. Hierbij brengen wij u op de hoogte van...

Wijzigingen steunpakket: Tozo 3.0

Voor vele bedrijven hebben wij ondersteuning mogen bieden bij de eerste twee steunpakketten vanuit de overheid. Hierbij brengen wij u op de hoogte van...

Steunpakket 3.0 Covid-19

Voor vele bedrijven hebben wij ondersteuning mogen bieden bij de eerste twee steunpakketten vanuit de overheid. Hierbij brengen wij u op de hoogte van...

Geruisloze inbreng van uw onderneming in een B.V., registreer vóór 1 oktober een intentieverklaring

Indien u voornemens bent uw eenmanszaak of uw aandeel in een maatschap of VOF geruisloos (zonder fiscaal af te rekenen) in te brengen in...

NOW 3.0: verlengd tot 1 juli 2021

Hierbij brengen wij u graag op de hoogte van de verlenging van de NOW regeling. Het aanvragen van de NOW 3.0 kan vanaf 16...

Afloop NOW2.0, steunpakket 3.0 binnenkort bekend

Al eerder brachten wij u op de hoogte van de deadline van 31 augustus’20 voor het aanvragen van de NOW2.0 regeling.  Mocht het nog...

Uiterlijke aanvraagperiode NOW 2.0 nadert; wees er op tijd bij!

Werkgevers kunnen tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen en zo hun werknemers doorbetalen. Daarbij maakt het niet uit of...

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Het wordt mogelijk om verliezen die bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting in 2020 verwachten te lijden, alvast in aanmerking nemen bij het...

Verlaging van gebruikelijk loon bij omzetdaling als gevolg van coronacrisis

Ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij een aanmerkelijk aandelenbelang hebben moeten loonheffingen betalen over een loon dat passend is bij de...

Niet meewerken aan quarantaineplicht krijgt fikse consequenties

Het aantal besmettingen en aantal positief geteste contacten neemt sterk toe. Bovendien zijn er signalen van de GGD dat mensen niet mee willen werken...

Nietig of vernietigbaar besluit VvE

Nietig of vernietigbaar besluit VvE Beslissingen van de VvE (‘Vereniging van Eigenaren’ of ‘Vereniging van Eigenaars’) worden genomen in de vergadering van de eigenaars....

Recht op gedeeltelijke transitievergoeding na ziekte vervalt!

Het recht op een gedeeltelijke transitievergoeding bij een substantieel uren verlies (meer dan20%) bij aanpassing van de arbeidsovereenkomst na ziekte, moet door de werknemer...

Vakantiewerkers en seizoenswerkers

Kinderen aan het werk: wat mag wel? 12 jaar Kinderen tot en met twaalf mogen in principe niet werken en zijn verplicht om naar...

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Deze regeling is vanaf 1 juni de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door...

NOW 2.0, en nu?

De wereld is nog steeds in de ban van de Coronacrisis, langzamerhand komt het normale leven echter deels weer op gang. De vraag is...

Heb je recht op thuiswerken tijdens de corona? Nee!

De wereld staat op z’n kop door het coronavirus. We zijn gedwongen om ons aan te passen aan de veranderingen die plaatsvinden, inclusief thuiswerken....

Corona en ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Indien u (wegens de Corona-tijd) als werkgever helaas uw werknemer zult moeten ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte, kunt u hiervoor toestemming vragen...

NOW-regeling 2.0

Vrijdag 5 juni hebben we voor de laatste klanten de huidige NOW 1.0 mogen aanvragen. Het loket is nu even dicht, omdat er een...

Wijziging faillissementswet

De Tweede Kamer heeft dinsdag de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. In Nederland ontbreekt momenteel een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement....

Toelichting op noodpakket op banen en economie 2.0

Wenst u als ondernemer een verdere uitleg van een van de (gewijzigde) maatregelen dan vernemen wij dat graag. Nu ontslag tijdens de NOW2.0 periode...

Werknemers met een aanmerkelijk belang genieten in beginsel een gebruikelijk loon

Werknemers (vaak de DGA) met een aanmerkelijk belang genieten in beginsel een gebruikelijk loon.  De hoogte van het gebruikelijk loon is afhankelijk van onder...

Vrije ruimte over loonsom naar 3%

De staatssecretaris van Financiën heeft diverse goedkeuringen afgegeven. Deze goedkeuringen betreffen tegemoetkomingen/mogelijkheden voor ondernemers die samenhangen met de coronacrisis. Een van deze goedkeuringen ziet...

Garantie Ondernemersfinanciering verlengd

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Deze regeling zou oorspronkelijk per 1...

Aanpassing besluit Wfsv

Sinds 1 januari betalen werkgevers, onder de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele...

Compensatieregeling kinderopvang

Ouders die normaliter kinderopvang gebruiken, maar nu verplicht hun kind thuis houden, moeten de gehele factuur aan de kinderopvang blijven voldoen. De kinderopvangsector blijft...

Aanpassing vaste reiskostenvergoeding in salarisadministratie

Al eerder berichtten wij u over mogelijke aanpassing in de salarisadministratie. Een van de onderwerpen was de vaste reiskostenvergoedingen van uw medewerkers. De vergoedingen kunnen...

Gewijzigde openingstijden rondom Pasen

Rond Pasen gelden er gewijzigde openingstijden. Op Goede Vrijdag zijn we vanaf 15:00 uur gesloten en 2e Paasdag zijn wij de gehele dag gesloten....

Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit

Het kabinet heeft vandaag aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra...

Update NOW – regeling (d.d. 5-4-2020)

Let op! Er zijn er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd in de NOW-regeling. In een eerdere bijdrage op onze website gaven wij reeds een...

De (on)mogelijkheden van een dividenduitkering tijdens de coronacrisis

Vanwege het coronavirus is er voor ondernemers extra aandacht vereist bij het doen van een dividenduitkering. Kort gezegd, omdat de mogelijke gevolgen van het...

Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

Onder voorwaarden mogen de BV en de AB-houder voor kalenderjaar 2020 een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stelt de BV...

Toelichting NOW regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Afgelopen dinsdag 31 maart 2020 heeft de overheid de definitieve regeling voor de Tijdelijke Noodmatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) bekend gemaakt. Aanstaande vrijdag zal...

Wellicht tijd voor het “goede gesprek”

Ook in deze tijd is het zaak om het “goede gesprek” aan te blijven gaan met uw medewerkers. De hoofdregel van dit gesprek is...

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Naast alle corona perikelen is het voor u als ondernemer ook zaak om te bekijken of u nog (slapende) dossiers heeft liggen welke onder...

Belastingvrij schenken tijdens de coronacrisis

Update 2021 Vrijstelling schenkbelasting tijdelijk verhoogd in 2021 In 2021 wordt het bedrag dat belastingvrij mag worden geschonken tijdelijk met € 1.000 verhoogd. Dit...

Aandeelshoudersvergadering tijdens Covid-19 periode

COVID-19 (het Coronavirus) stelt ondernemingen voor uitdagingen, zo ook ten aanzien van de aandeelhoudersvergadering. Een aantal besluiten binnen de vennootschap is voorbehouden aan de...

De mogelijke gevolgen van het coronavirus voor uw financiering

Alle ondernemers worden geraakt door de verspreiding van het coronavirus. Zeker nu er steeds meer ingrijpende maatregelen genomen worden om verdere verspreiding tegen te...

Wie? Wat? Waar? Een overzicht van de maatregelen.

Er worden veel (nood)maatregelen vanuit de (lokale) overheid ingesteld. Noodzakelijk en dit wordt zeer gewaardeerd. Waar vraagt u wanneer welke regeling aan? Hierbij de...

Ondernemersplein KvK

Wij blijven de ontwikkelingen voor u als ondernemer uiteraard nauwlettend in de gaten houden. Via https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers/. vindt u tevens de meest recente informatie voor ondernemers. Voor...

Regeling werktijdverkorting stopgezet

Zoals zojuist door onze ministers is gepresenteerd is onder andere de huidige regeling werktijdverkorting stopgezet. De omvang van meer dan 78000 aanvragen gaat de...

Maatregelingen en dienstverlening Brouwers

Geachte relatie van Brouwers/EKW, Wij worden allen momenteel in meer of mindere mate getroffen door de afgekondigde maatregelen en adviezen van onze overheid. Maatregelen...

Coronacrisis en economische maatregelen

Wij helpen u graag verder Ondernemers zitten met vragen. Wat heeft deze crisis voor gevolgen en waar heb ik recht op? Welke stappen moet...

Aanvragen subsidie Woonhuisregeling rijksmonumenten

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen van 1 maart tot en met 30 april 2020 woonhuissubsidie aanvragen over kosten die gemaakt zijn...

Verschillende vormen van alternatieve financiering

Vormen van alternatieve financiering worden steeds populairder. Een logisch gevolg van het feit dat banken en andere ‘traditionele’ financiers steeds vaker ‘NEE’ zeggen tegen...

Spookfacturen, alles wat u er over moet weten

Spookfacturen zijn facturen die verstuurd worden door oplichters. Op de factuur worden kosten in rekening gebracht voor nooit geleverde diensten of goederen. De oplichter...

Belastingaangifte over 2019

Woont of onderneemt u in Nederland? Dan is het binnenkort weer zover; de belastingaangifte. Vanaf 1 maart 2020 kunt u de aangifte over de...

Dividendbelasting 2020

Dividendbelasting is een vorm van directe belasting die door de staat wordt geheven op het inkomen in de vorm van dividend. Deze belasting betaalt...

Overstappen naar een BV

Bent u evenals veel andere ondernemers begonnen als eenmanszaak of VOF? Grote kans dat u na verloop van tijd tegen de vraag aanloopt of...

Startersaftrek 2020

Bent u van plan een (extra) onderneming te starten in 2020? Dan komt u in aanmerking voor de startersaftrek. Dit is een fiscale aftrekpost...

Het boekjaar, alles wat u moet weten

Het boekjaar, een term waar u vast weleens van gehoord heeft. Maar van wanneer tot wanneer loopt het precies en mag je hier als...

Consumptief krediet

Consumptief krediet is een verzamelnaam voor kredietvormen die gebruikt worden voor de aanschaf van goederen met een beperkte houdbaarheid. In dit artikel vertellen we...

Betere bescherming schuldeisers tegen turboliquidatie

De wet voorziet sinds 1994 in de mogelijkheid tot turboliquidatie. Een turboliquidatie is, kort gezegd, een snelle en efficiënte methode om een vennootschap zonder...

De Jaarafsluiting, hoe zat het ook alweer?

De jaarafsluiting, een belangrijke term in boekhoudland. Nu 2019 op zijn einde loopt en 2020 alweer om de hoek staat, betekent dat ook dat...

Ondernemen in de Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte, beter bekend als de EER, bestaat uit alle landen van de Europese Unie inclusief Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Binnen deze...

De Investeringsbegroting, alles wat u moet weten

Een investeringsbegroting geeft inzicht in de middelen die u nodig heeft om een onderneming te starten of uit te breiden. Iedere ondernemer heeft plannen...

Online oprichten BV

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn om in Nederland een BV volledig digitaal op te richten. Dit volgt uit de Europese Richtlijn...

Cash pooling

Verliest u het overzicht en de controle over uw liquide middelen? Dan is cash pooling dé manier om weer optimaal gebruik te maken van...

Wet herziening partneralimentatie

De Eerst Kamer heeft op 21 mei 2019 het wetsvoorstel herziening partner alimentatie aangenomen. Deze wet treedt waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2020...

Houders van aandelen aan toonder niet langer anoniem

Op 1 juli 2019 is de nieuwe Wet omzetting aandelen aan toonder in werking getreden. Deze wet heeft belangrijke gevolgen voor naamloze vennootschappen (nv’s). Deze...

Bewaarplicht

De fiscale bewaarplicht is waarschijnlijk niet de eerste regeling waar u als ondernemer aan denkt. Toch geldt er al jaren een wettelijke bewaarplicht van...

Alles over de werkkostenregeling

De werkkostenregeling is sinds januari 2015 verplicht voor alle werkgevers, toch heerst er nog vaak onduidelijkheid over het feit of een vergoeding / verstrekking...

ZZP-ers, stand van zaken (3): minimumtarief van € 16,- en “opt-out” voor veelverdienende ZZP-ers

Vorige week heeft het kabinet per brief nadere informatie gegeven over de voortgang van de uitwerking van de zzp-maatregelen ter vervanging van de huidige...

Loonkostenvoordelen

Sinds 1 januari 2018 kunt u als werkgever gebruik maken van loonkostenvoordelen. Na de invoering van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) heeft u onder...

Door de ogen van een stagiaire bij Brouwers

Mijn naam is Kimberley ter Veer, 22 jaar en ik woon in Epe. De afgelopen vijf maanden heb ik met plezier stage mogen lopen...

Team Brouwers – HomeRun 2019

Afgelopen weekend heeft Team Brouwers deelgenomen aan de Homerun 2019 om geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Huis in Zwolle. Een prachtige belevenis...

Kennissessie: Wet Arbeidsmarkt in Balans

Brouwers HRM doet véél meer dan alleen loonverwerking. Binnen Brouwers HRM hebben wij continu oog voor de snel veranderende wet- en regelgeving binnen de...

Wanneer is uw onderneming controleplichtig?

Wanneer bent u wettelijk controleplichtig? Een veelvoorkomende én terechte vraag die u zichzelf ongetwijfeld weleens heeft gesteld. Kort gezegd bent u controleplichtig wanneer uw...

Goedkeurend besluit eigenwoningreserve en eigenwoningschuld

De omvang renteaftrek eigen woning is afhankelijk van het eigenwoningverleden, van de gekozen financiering en de vraag of sprake is van samenwonen, een beperkte...

Werkgeversaansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen?!

Ongevallen op de werkplaats, het komt helaas nog zeer vaak voor. De oorzaken van deze ongevallen zijn uiteenlopend. Het is dus zeker niet zo,...

Concurrentiebeding: altijd maatwerk!

Het concurrentiebeding dat u met uw werknemer afspreekt, is alleen geldig als het op papier staat en uw werknemer een vast contract heeft. Althans,...

Gedragscode: vaak afwezig, maar wel noodzakelijk

De wet bepaalt dat u als werkgever verplicht bent om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor uw werknemers. Binnen de kaders...

Stagiair bij Brouwers; toegevoegde waarde en opleiden of hulpje?

Hoe ziet een werkdag eruit van een HR-stagiair op de interne afdeling bij Brouwers Accountants & Adviseurs? Armanda Kolk (19) uit Genemuiden vertelt over...

Wet DBA: aanscherping handhaving

Het merendeel van de bedrijven dat zzp-ers inhuurt, voldoet niet aan de eisen om als zelfstandige aangemerkt te worden. Dat blijkt uit een steekproef...

Flexibel arbeidscontract afsluiten; wanneer en welke flexvorm?

Het gebruik van flexibele arbeid neemt steeds verder toe in Nederland. Er zijn voor werkgevers dan ook uiteenlopende motiven om te kiezen voor een...

ZZP-ers, stand van zaken (2): de opdrachtsverklaring

Het kabinet boekt verdere voortgang met de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers ter vervanging van de huidige Wet Dba...

Controle op Wet tegemoetkomingen loondomein ((Wtl)

UWV begint met het versturen van de voorlopige berekeningen 2018 van de tegemoetkomingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De werkgever ontvangt deze berekening tussen 1...

Inhoud oproepovereenkomst in relatie tot WAB

Met grote regelmaat komen wij een diversiteit aan oproepovereenkomsten tegen. Van de ene kant is dit begrijpelijk, omdat er op dit moment geen wettelijk...

Bedrijf verkopen: een compleet stappenplan

Uw bedrijf verkopen is niet zomaar iets, het is misschien wel de belangrijkste deal van uw leven als ondernemer. Omdat bedrijfsovernames daarnaast ook nog...

Misverstanden consolidatievrijstelling art. 2:408 BW

De consolidatieplicht geldt voor middelgrote en grote ondernemingen. Over de uitleg van de voorwaarden van artikel 2:408 BW, dat ingaat op de vrijstelling van...

Bankgarantie bij huurovereenkomst

Wanneer u een huurovereenkomst aangaat, is het belangrijk om te controleren of de door verhuurder gewenste bankgarantie wordt geaccepteerd door de bank. Als gevolg...

#MeToo op de werkvloer

Valentijnsdag, de dag van de liefde. Helaas kent dit (soms) ook een andere zijde, #MeToo, seksuele intimidatie (op de werkvloer). De schandalen rondom #MeToo...

ZZP-ers, stand van zaken;

Verduidelijking criterium ‘gezag’ Het kabinet boekt verdere voortgang met de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers ter vervanging van de...

Wij doen mee! Homerun 2019

Zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019 lopen wij met het team van Brouwers de HomeRun: de sponsorloop van het Ronald McDonald Kinderfonds. We...

Lastenverlichting voor het MKB

Reeds in 2018 is door het kabinet aangegeven dat een verlaging van € 100, – miljoen op de lasten op arbeid in het MKB...

Aanpassing BTW-regels vouchers

Aanpassing BTW-regels voor vouchers per 1 januari 2019 Per 1 januari 2019 zijn er nieuwe btw-regels voor vouchers die vanaf 1 januari 2019 worden...

Energiebesparingsplicht?!

De tijd dat de meeste gebruikers (banken, overheden, leveranciers en klanten) van uw jaarrekening alleen nog maar geïnteresseerd waren in de financiële cijfers is...

Brouwers “on the move”

Zoals reeds eerder aangekondigd: WIJ GAAN VERHUIZEN! Om onze relaties nog beter van dienst te zijn en verdere groei van onze organisatie te kunnen...

in 10 stappen AVG-Proof

Per 25 mei 2018 heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen en is de AVG in de gehele Europese Unie van...

Fiscale startpunten voor 2019

Het nieuwe jaar goed van start gaan? Dat kan! Met onze fiscale startpunten voor 2019 begint u uw ondernemersjaar up-to-date. In deze nieuwsbrief leest...

De voordelen van een goed strategisch HRM plan

Als HRM consultant kom ik tijdens mijn werkzaamheden veel op HR-afdelingen en stuit dan met regelmaat op de problemen welke HR-managers hebben met het...

Duurzaam ondernemen vanaf 1 januari 2019

Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de 3 p’s: people, planet, profit. Dit betekent dat u in uw bedrijfsvoering rekening houdt...

Bezoldigingsmaximum 2019 vastgesteld

Op basis van de Wet normering topinkomens (WNT) wordt de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector aan banden gelegd en gemaximeerd tot 100...

Eindelijk maatregelen voor knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte is al langere tijd een heet hangijzer. De regering erkent al tijden dat er een probleem is met de lasten die...

Nieuwe faciliteiten voor vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk, in alle lagen van de samenleving zijn er mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen of de maatschappij in het algemeen.  De Wet...

Uw loonverwerking in de maand december

De laatste maand van het jaar is aangebroken, traditiegetrouw een hectische maand, ook met betrekking tot uw loonverwerking én betaling! Het is dan ook...

Fiscale actiepunten 2018

Brouwers ondersteunt u bij fiscale en financiële zaken. Graag delen wij met u een aantal belangrijke thema’s uit de belastingplannen 2019 en andere gewijzigde...

Advies inzake sollicitatieprocedures

Vanuit onze rol als HRM-adviseur wordt aan ons regelmatig gevraagd om mee te denken bij het opzetten van sollicitatietrajecten en -procedures. Daarbij komt regelmatig...

FiscKwartaal(tje) oktober 2018

Het nieuwe FiscKwartaal(tje) is uit met tips voor de ondernemer, de DGA en werkgevers en werknemers. In deze nieuwe uitgave komt u meer te...

Ontslag bij naderende AOW-leeftijd? Let op de transitievergoeding!

In de praktijk komt de situatie uit de titel regelmatig voor in de volgende vorm: werknemers met een langdurig dienstverband raken arbeidsongeschikt; de 104-weken...

Brouwers ‘On The Move’

Brouwers “on the move”. Ook in Apeldoorn mogen wij nu uitzien naar nieuwe huisvesting. Samen op weg naar (nog) beter. https://vastgoedjournaal.nl/…/apeldoorns-kantoorgebouw-nrd3… De transactie bedraagt...

Fiets van de zaak draagt bij aan behalen van klimaatdoelstellingen

Nederland heeft zich gecommitteerd aan ambitieuze klimaatdoelstellingen. Over twaalf jaar, althans dat is het doel, moet de uitstoot van CO2 maar liefst 49% lager...

Stagiaire in dienst? doe de loonkostenvoordeel-check

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Dat betekent dat er in diverse branches weer stagiaires aan de slag gaan om ervaring op te doen....

De gevolgen van het Belastingplan 2019

Prinsjesdag 2018 was letterlijk een zonovergoten dag.  De Troonrede welke de koning uitsprak was ook zonnig: ‘iedereen gaat er op vooruit het komende jaar’....

Prinsjesdag 2018: Wat kan u als ondernemer verwachten op het gebied van arbeidsrecht?

Prinsjesdag 2018. Wat kan HR aankomend jaar verwachten op het gebied van arbeidsrecht? Prinsjesdag 2018 is achter de rug, de politieke plannen van het...

Nieuwe spelregels tijd-tijd-voor-tijd in 2019

De situatie die kan ontstaan bij het vergoeden van meerwerk in tijd, is dat werknemers, voor de uren die zij in totaal arbeid verrichten...

FiscKwartaal(tje) – augustus 2018

Tips voor de ondernemer Verscherpt toezicht op werken met zzp’ers Bij laag tarief zzp’er ook arbeidsovereenkomst voor het arbeidsrecht Geen lijfrente maar loonstamrecht; koopsom...

Lunchbijeenkomsten op woensdag 12 en/of 26 september 2018

Thema Verzuim op woensdag 12 september te Zwolle Een ziekmelding is soms het begin van een moeizaam re-integratietraject. Tijdens de lunch lopen de HRM...

Bitcoin: loon in natura voor de loonadministratie

Meer dan een half miljoen Nederlanders bezit digitale valuta (cryptovaluta), zoals de bitcoin. Met name in de tweede helft van 2017 en begin 2018...

Beheerders Facebookpagina zelf verantwoordelijk voor privacy

Niet alleen Facebook, maar ook de beheerder van een Facebookpagina is mede verantwoordelijk voor de bescherming en verwerking van persoonsgegevens van hun gebruikers. Ook...

Wet DBA: minstens 100 bedrijfsbezoeken door Belastingdienst over schijnzelfstandigheid

De Belastingdienst gaat nog dit jaar zeker 100 opdrachtgevers bezoeken om in gesprek te gaan over hun manier van werken met opdrachtnemers. Zo geeft...

Massaal bezwaar vermogensrendementsheffing 2017

De Staatssecretaris van Financiën wijst bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing voor het jaar 2017 aan als massaal bezwaar. Wel moet altijd individueel en tijdig bezwaar...

Vestiging Genemuiden is verhuisd

De vestiging van Brouwers Accountants en Adviseurs Genemuiden is met ingang van vrijdag 13 juli gevestigd aan de Prinses Julianastraat 3. “We hebben gekozen...

Verhoging minimumloon per 1 juli 2018

Tweemaal per jaar, op 1 januari en op 1 juli, wordt het wettelijk minimumloon herzien. Als gevolg van deze herziening, zal het wettelijk minimumloon...

FiscKwartaal(tje) april 2018

Tips voor de ondernemer: Tijdig contracten aanpassen met nieuwe betalingstermijn Handhaving Wet DBA verder uitgesteld Ook stakingslijfrentepremie op tijd betalen voor aftrek in 2017...

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wie de afgelopen jaren de media heeft gevolgd kan het niet zijn ontgaan dat er momenteel veel discussies over de arbeidsmarkt worden gevoerd. Een...

De fiscus zal rekening-courant positie DGA in de toekomst kritischer beoordelen

3 april 2018 door Accountancy Vanmorgen Op 14 maart 2018 zijn er interne stukken van de Belastingdienst openbaar gemaakt over de lening van de...

Uw medewerker meldt zich ziek. En dan?

Indien een dergelijke situatie voordoet, zien wij in de dagelijkse praktijk regelmatig een van de onderstaande (al dan niet goed bedoelde) aanvliegroutes: Niemand (eind)verantwoordelijk...

Btw terugvragen bij oninbare vorderingen vanaf 2018

De Belastingdienst heeft op zijn site een uitleg geplaatst hoe vanaf 1 januari 2018 btw teruggevraagd kan worden als een klant de factuur niet...

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

In afwachting van vervanging DBA: En nu? Enkele praktijktips Met de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) is geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag...

Aanleveren uitbetaalde bedragen aan derden vóór 1 maart

“Hebt u in 2017 bedragen aan derden uitbetaald? Dan moest u die eigenlijk voor 1 februari 2018 aanleveren. Maar dit jaar kunt u eenmalig...

Let op bij het doen van de eerste aangifte omzetbelasting 2018!

Let op bij het doen van de eerste aangifte omzetbelasting over 2018! De btw over oninbare vorderingen ouder dan 1 jaar moet teruggevraagd worden...

Reactie op artikel: Rutte III, levenslang leren (en werken).

Op 12 januari jl. publiceerden wij het artikel “Rutte III: levenslang leren (en werken) tot de AOW-gerechtigde leeftijd”. Hierop volgde een mooie, kritische reactie...

Gebruikelijk loon medisch specialisten 2018

Het gebruikelijk loon van medisch specialisten in 2018 is vastgesteld. Het gebruikelijk loon is € 130.950, eventueel verhoogd met de verplichte bijdrage aan het...

Zonder doelgroepverklaring geen recht op financieel voordeel

Om te stimuleren dat een bepaalde groep werknemers aan het werk komt of blijft, geeft de overheid mobiliteitsbonussen. Dit zijn bepaalde loonkostensubsidies. In deze...

Rutte III: Levenslang leren (en werken) tot de AOW-gerechtigde leeftijd

“Een van de wensen van het nieuwe kabinet is dat werkenden zich gedurende hun gehele werkzame leven blijven bijscholen. Een nobel streven dat ongetwijfeld...

Ingrijpende wijziging in de wet- & regelgeving

Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van een ingrijpende wijziging in de wet- & regelgeving. Sinds januari 2016 is de meldplicht datalekken...

Heeft u alle uren van uw werknemers goed vastgelegd en juist verloond?

Als u de bovenstaande vraag met ja heeft beantwoord en uw medewerker heeft een bruto inkomen tussen de 100% en 125% van het wettelijk...

Restschuldregeling eigen woning vervalt na 31 december 2017

Tip: Gaat u binnenkort verhuizen, maar levert uw woning waarschijnlijk minder op dan uw hypothecaire lening? Doe er dan alles om uw woning nog...

Btw terugvragen bij oninbare vorderingen

Vorderingen die nog niet betaald zijn en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 ligt, worden op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De btw over deze...

Eindejaarsactualiteiten 2017 – Goed voorbereid op 2018

Hier leest u de eindejaarsactualiteiten 2017 om zo goed voorbereid 2018 in te gaan. Met als hoofdpunten: Loon- en inkomstenbelasting Schenken en erven Omzetbelasting...

Mailt u nog steeds met uw werknemers?

Sinds januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden ter uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 is de...

Een goed dossier blijft van kracht

Langzaam maar zeker worden de effecten van de voorstellen in het regeerakkoord duidelijk. In veel gevallen is er onduidelijkheid en levert dit vragen op...

Re-integratie en de mogelijkheden voor de werkgever

Het komt regelmatig voor dat een werknemer niet meewerkt aan de re-integratie, hij komt afspraken niet na of lapt de regels aan zijn laars....

Oktoberbrief 2017

Jaarlijks zijn er een aantal terugkerende actiepunten die u voor het einde van het jaar moet ondernemen om fiscaal voordeel te behalen. In de...

Gedeeltelijk ontslag, gedeeltelijke transitievergoeding?

Slapend dienstverband een oplossing? Heeft een werknemer bij een gedeeltelijk ontslag recht op een gedeeltelijke transitievergoeding? Onlangs heeft de kantonrechter deze vraag bevestigend beantwoord....

Financial close Harmeling Interieurbouw

In de maand juli 2017 heeft Harmeling Interieurbouw te Rijssen een paar belangrijke milestones gehaald. In wat we een klassieke ‘BIMBO’-transactie noemen, is afscheid...

Kennisplatform HRM

“Door de snelle en dynamische maatschappij waarin wij leven (waarbij de nieuwe iPhone sneller is ontwikkeld dan een nieuw recept van Jamie Oliver), is...

Goed nieuws van Venturefirm

Een mooi resultaat voor Zonnegilde BV uit Kampen! Lees hier verder op de website van Venturefirm. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons...

Septemberbrief 2017

In de Septemberbrief 2017 vindt u de (voorgestelde) nieuwe (fiscale) regels in 2018 en tips en actie- en aandachtspunten voor het laatste kwartaal van 2017. Ook...

Nieuwe privacyregels hebben directe gevolgen voor uw HR en loonadministratie

Sinds januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden ter uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 2018 wordt de Algemene Verordering...

Privacy

Privacy is belangrijk voor iedereen. En om die reden is het recht op privacy verankerd in onze Grondwet. Daarnaast zijn er regels over de...

FiscKwartaal(tje) augustus 2017

Tips voor de ondernemer: Stagiairs begeleid? Vraag subsidie praktijkleren aan Compensatie voor zwangere zelfstandige Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 juli 2018 Nieuw aanvraagformulier...

Duurzame inzetbaarheid van de medewerker

Wat doet u als werkgever aan het bevorderen van een gezonde leefstijl van uw medewerkers? Of ziet u dit als de volledige verantwoordelijkheid van...

Brouwers Accountants ook in de toekomst uw controlerend Accountant?

Wij zijn er klaar voor! De AFM rapporteert in haar jaarverslag over de eerste helft van 2017 dat de kwaliteitsverbetering voor accountants tijd kost....

Subsidieregeling praktijkleren

Werden er het afgelopen schooljaar stagiairs begeleid binnen uw onderneming? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een subsidie in het kader van de...

Arbeidsvoorwaarde thuiswerken kan worden teruggedraaid

Het komt vaak voor dat werknemers thuiswerken. Voor u als werkgever is het belangrijk dat met de werknemer duidelijke afspraken worden gemaakt over het...

Inkeerregeling afgeschaft per 1 januari 2018

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft besloten de inkeerregeling op te nemen in het Belastingplan 2018, zodat de regeling per 1 januari 2018 kan worden...

Omzetten premiekortingen 2017 naar loonkostenvoordelen (LKV’s) 2018

Je bent ondernemer en je past in het jaar 2017 een van de hierna genoemde premiekortingen toe voor werknemers. Let op!  Deze premiekortingen vervallen...

Minister Bussemaker informeert de Tweede Kamer

Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de dossiers fiscale aftrek van scholingsuitgaven en aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. Het...

Vanaf 1 juli 2017 betaaltermijn maximaal 60 dagen

Grote ondernemingen mogen straks niet meer onredelijke lange betaaltermijnen overeenkomen met midden- en kleinbedrijven en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Vanaf 1 juli...

SDE+ subsidie voor bedrijven: een vraag aan Zonnegilde

Vanuit Brouwers hebben wij Zonnegilde BV uit Kampen gevraagd hier een korte toelichting op te geven. Want duurzame energie is een ‘hot item’, maar...

Mogelijkheden en pensioenkeuzes vanuit de nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2017

Wat zijn uw mogelijkheden en pensioenkeuzes vanuit de nieuwe wetgeving geldend vanaf 1 april 2017: U heeft de mogelijkheid uw pensioen premievrij voort te...

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

De staatssecretaris heeft de opschorting van de handhaving van de Wet DBA verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Net als bij de...

Schematisch overzicht bruto minimumloon per 1 juli 2017

Bekijk hier de tabel wettelijk minimumloon 2017, zoals deze geldt per 1 juli 2017. U treft hier ook het wettelijk minimum jeugdloon. Leeftijd Per maand Per week Per...

Reiskosten bij verder weg van werk wonen

Een werkgever heeft geen wettelijke verplichting om de reiskosten voor woon-werkverkeer van een werknemer te vergoeden. Dat betekent dat wanneer een werkgever wel reiskosten...

Stagiair Dennis van der Veen aan het woord

‘Waarschijnlijk, daar heb ik niets aan. Alleen zekerheid, daar kan ik iets mee’. F.C.M. van Langevelde “Vaak wordt aan mij de vraag gesteld: wat...

Vakantiewerk: waar moet je als ondernemer op letten?

De examentijd is bijna voorbij en voor veel scholieren breekt de zomerperiode aan. In deze periode zullen veel van hen vakantiewerk gaan doen. Als...

Een leven lang leren

De accountant blijft leren De arbeidsmarkt verandert. Als gevolg daarvan verandert ook onze samenleving. Dat is niet nieuw. De geschiedenis van de mensheid wordt...

De loonaangifte vanuit uw salarisadministratie

Wanneer wij de periodieke verwerking van uw salarisadministratie hebben gedaan, verzorgen wij ook de aangifte loonheffingen. De hierin opgenomen gegevens versturen wij naar het...

Voorlopig geen compensatie transitievergoeding bij langdurig zieke

Werkgevers worden voorlopig niet gecompenseerd voor de transitievergoeding bij ontslag, wanneer er sprake is van langdurige ziekte. De behandeling van het wetsvoorstel is door...

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Bent u een ondernemer en heeft u werknemers in dienst die een (relatief) laag inkomen verdienen? Dan kan het maar zo zijn dat u...

Minimumloon vanaf 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 viert jongwerkend Nederland feest, voor hen gaat het wettelijk minimumloon (aanzienlijk) omhoog. Voor een volwassenen loon is de vereiste leeftijd...

Is een dga wel of niet verzekerd voor de SV?

De vraag of een bestuurder aangemerkt kan worden als dga (directeur groot aandeelhouder) in de zin van de WW is een periodiek terugkerend vraagstuk....

Inloopspreekuur voor starters en ervaren ondernemers

Bent u van plan een eigen bedrijf te starten? En wilt u geïnformeerd worden over de fiscale en administratieve gevolgen? Of bent u op...

Extra compensatie voor BBL’er (Beroeps Begeleidende Leerweg)

Van onze loonadviseur Jack Hollmann: “Met de aanpassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, wordt de leeftijd waarop een medewerker recht heeft op het...

Maximale bedrag transitievergoeding 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 bedraagt de maximale transitievergoeding 77.000 euro. Jaarlijks wordt de hoogte van de transitievergoeding per 1 januari geïndexeerd overeenkomstig de ontwikkeling...

WGA 2017

Bij het UWV of eigenrisicodrager bij een verzekeraar? U kiest, zelfs als u niet kiest • Bent u een werkgever met een premieloon in 2015...