Wij worden allen momenteel in meer of mindere mate getroffen door de afgekondigde maatregelen en adviezen van onze overheid. Maatregelen en adviezen die tot doel hebben die het coronavirus te beteugelen/een halt toe te roepen.
Ook wij als Brouwers/EKW hebben inmiddels, mede vanuit ons eigen sociaal maatschappelijk besef, diverse maatregelen getroffen in dat kader.
De door ons genomen maatregelen kan ook impact hebben op onze dienstverlening naar u toe, iets wat wij uiteraard tot een minimum proberen te beperken. Graag informeren wij u hierover nader.

Onze medewerkers zullen de komende periode zoveel als mogelijk vanuit huis werken. Onze ICT omgeving is hiervoor gelukkig uitermate geschikt. Hierdoor is het vaak mogelijk om onze werkzaamheden voor u voort te zetten op een locatie buiten kantoor.

Daarnaast is besloten om vergaderingen “in persoon” zoveel als mogelijk te beperken. In plaats daarvan zal getracht worden zoveel als mogelijk telefonisch te vergaderen. Wanneer de situatie daarom vraagt zullen wij echter nog steeds beschikbaar zijn om fysiek af spreken, uiteraard met respect voor een ieder zijn “corona protocol” voor zo’n situatie.

Als gevolg van deze maatregelen zal op onze kantoren sprake zijn van een minimale bezetting.  Wij blijven echter voor u goed bereikbaar.  Wel kan dit soms gepaard gaan met enige vertraging, waarvoor wij uw begrip vragen.

Uiteraard krijgen wij momenteel veel vragen en verzoeken voor bijstand in deze crisis. Vooral van relaties uit bepaalde sectoren zoals; horeca, sportscholen en soortgelijke ondernemingen, onderwijs en kinderopvang. Weet dat wij u graag bijstaan bij zaken als:

 • Aanvraag tijdelijke WW/Werktijdverkorting;
 • Aanvraag uitstel betaling van belastingen;
 • Verzoek tot vermindering voorlopige aanslagen IB en VPB 2020

Belangrijkste maatregelen

De overheid kondigde 17 maart een ‘kanon’ aan maatregelen aan. Deze hebben wij voor u op een rijtje gezet:

 • Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
 • Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
 • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
 • Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
 • Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
 • Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

Deze maatregelen roepen ongetwijfeld veel vragen bij u op. Hoe komt u als ondernemer deze crisis door, hoe lang gaat het duren, wat betekent dit alles voor mijn bedrijf, voor mijn werknemers, voor mij persoonlijk en voor mijn familie.

Daar hebben ook wij geen direct antwoord op, maar wat wij wel kunnen doen is u zo goed mogelijk bijstaan in deze uitzonderlijk zware tijden. En dat willen wij graag voor u doen! Want er komt een eind aan deze crisis, wanneer weten we alleen niet. Maar tot die tijd staan wij u bij.

Onze medewerkers helpen u graag met de uitwerking van bovenstaande maatregelen. U kunt op ons rekenen!

Voor vragen of verzoeken tot bijstand kunt u ons in beginsel bereiken via uw eigen contactpersoon, welke u verder zal geleiden naar de relevante adviseur binnen onze organisatie. Mocht dat niet direct lukken, dan kunt u uiteraard ook rechtstreeks bellen naar een van de algemene nummers van onze kantoren of naar het nummer van onze speciale helpdesk. Deze helpdesk is bereikbaar onder nummer 038 – 851 53 10

Wij wensen u alle gezondheid, voor uzelf, maar ook voor uw bedrijf!