Op zoek naar een accountant?

Neem contact op

Nieuws

Tijdig UBO’s trust registreren

Eerder berichtten wij al over de verplichte registratie van UBO’s (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) van diverse rechtsvormen. Sinds 1 november 2022 moeten...

Geen verzoek om ambtshalve vermindering nodig voor niet bezwaarmakers box 3

Belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3 heffing hoeven geen verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen. Dit heeft de staatssecretaris...

Brouwers Accountants en Adviseurs slaat de handen ineen met PIA Group

Brouwers Accountants en Adviseurs slaat de handen in één met PIA Group en nemen de lead in de markt(trend)! Hierbij gaan Han Brouwers en...

Meldingsplicht voor de verhuurder van huurachterstand vóórdat ontruiming van de huurwoning wordt gevorderd

Vanwege een wetswijziging per 1 januari 2021 zijn alle verhuurders van huurwoningen – dus zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders – verplicht om een huurachterstand...

De aandeelhoudersovereenkomst ter voorkoming van geschillen tussen aandeelhouders

Een aandeelhoudersgeschil kan een grote impact hebben op de aandeelhouders die erbij zijn betrokken, en daarnaast ook op de vennootschap en haar onderneming. Hierdoor...

Aanpassing tarief inkomstenbelasting box II en versobering bedrijfsopvolgingsregeling

In juni 2022 is een initiatiefwetvoorstel ingediend met voorgestelde wijzigingen voor het tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang (box II) en de bedrijfsopvolgingsregelingen in...

Wet transparante en voorspelbare Arbeidsvoorwaarden ! Update per 1-8-2022

Het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is in werking getreden per 1 augustus 2022. De wet zal gelden voor zowel nieuwe...

Grote ondernemingen moeten mkb binnen 30 dagen betalen

Met ingang van 1 juli 2022 geldt dat mkb-ondernemers voor hun facturen aan grote ondernemingen een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen mogen hanteren. Voorheen...

Uitbreiding informatieplicht werkgever

Werkgevers hebben al een uitgebreide informatieplicht (artikel 7:655 BW). De richtlijn breidt deze informatieplicht op meerdere punten uit. Ook wijzigt de richtlijn wanneer bepaalde...