Op zoek naar een accountant?

Neem contact op

Nieuws

Bedrijfseconomische procedure

Dit artikel behandelt de complexiteit van ontslagprocedures wegens bedrijfseconomische omstandigheden, waarbij werkgevers worden geconfronteerd met juridische, ethische en operationele overwegingen. Het benadrukt de noodzaak...

De belangrijke rol van de Ondernemingsraad

De verplichte instelling van een ondernemingsraad (OR) biedt zowel werknemers als werkgevers aanzienlijke voordelen, waaronder verbeterde betrokkenheid, invloed op beslissingen en uiteindelijk succes voor...

De nieuwe directie van de Brouwers Groep

Een jaar geleden zijn we als Brouwers met veel enthousiasme onderdeel geworden van PIA Group Nederland! 🚀 Een jaar vol groei en nieuwe mogelijkheden....

Studiekostenbeding

De essentie van de tekst is dat voortdurende ontwikkeling van zowel werkgevers als werknemers veel voordelen oplevert. Werkgevers hebben een verplichting om te zorgen...

FAQ over het Wetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

Wachten tot en met de beoogde ingangsdatum van het Wetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden van 1 juli 2025 is niet verstandig. Weer even...

Belastingheffing box 3 over banktegoeden en spaarsaldi over 2023 een stuk hoger

Het forfaitaire rentepercentage voor banktegoeden, spaargeld en deposito’s in box 3 voor de aangifte inkomstenbelasting blijkt uit te komen op 0,92%.Dat is veel hoger...

Omleiding auto’s, fietsers en voetgangers

Gemeente Zwolle wil een gedeelte van de Assendorperstraat en Groot Weezenland opnieuw inrichten. Dit project bestaat uit de vernieuwing van een deel van Assendorperstraat,...

Afscheidsbonus voor personeel verkochte dochtermaatschappijen fiscaal aftrekbaar

Nadat een BV haar dochtermaatschappijen aan een derde heeft verkocht geeft zij het personeel van deze dochtermaatschappijen uit de verkoopopbrengst een afscheidsbonus. De hoogte...

Verruiming lijfrenteaftrek

Met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 is de jaarruimte voor de lijfrentepremieaftrek verhoogd van 13,3% van de premiegrondslag naar 30% van de premiegrondslag....