"Op zoek naar een accountant?"

Neem contact op

Nieuws

Wel of niet overgaan tot het geven van een thuiswerkvergoeding?

Het zal u niet verbazen dat deze vraag al enige tijd in de #hottopics staat bij vele ondernemers. Van de ene kant bent u...

NOW – 3

Per 16 november is het UWV NOW loket weer geopend. Vanaf dat moment kunnen werkgevers – met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 –...

Verruiming compensatieregeling transitievergoeding in 2021

Werkgevers kunnen sinds 1 april 2020 compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. In 2021 komt er een...

Aanvullingen op derde steunpakket Corona

De opleving van het coronavirus en de huidige maatregelen hebben flinke gevolgen voor de economie. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die...

Aanpassing van de faillissementswet

De Eerste Kamer heeft afgelopen dinsdag d.d. 6 oktober 20202 de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. De WHOA is bedoeld voor ondernemingen die...

Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19

Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 hebben recht op een bonus. Wie komt er in aanmerking voor de bonus?...

Het UBO-register is een feit

Vanaf 27 september jl. bestaat de verplichting voor vennootschappen en andere juridische entiteiten om UBO-informatie te registreren in het UBO-register. Door dit register wordt...

RI&E nog op orde nu er allemaal Covid-19 maatregelen zijn doorgevoerd?

Deze week is het de week van de RI&E – Risico-Inventarisatie & Evaluatie Als werkgever weet u hoe waardevol medewerkers zijn voor het succes...

Wel of niet eigenrisicodrager voor de ZW of WGA ? Deadline 1 oktober 2020!!

Alweer een deadline… Langdurig ziekteverzuim op de juiste wijze regelen – wel of niet eigenrisicodrager voor de ZW of WGA dient geregeld te worden...