Aanpassing van de faillissementswet

De Eerste Kamer heeft afgelopen dinsdag d.d. 6 oktober 20202 de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. De WHOA is bedoeld voor ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

Een bedrijf in financiële problemen kan straks een schuldsaneringsakkoord tot stand  laten komen. De rechtbank kan vervolgens overgaan tot homologatie (bevestiging) van dit akkoord. Schuldeisers of aandeelhouders die niet met het akkoord instemmen, kunnen na homologatie toch aan het akkoord worden gebonden indien aan de wettelijke vereisten is voldaan.

Zie ook ons eerdere artikel d.d. 29 mei 2020: https://www.brouwers.nl/nieuws/wijziging-faillissementswet/

Heeft u vragen over de WHOA of andere herstructureringsvraagstukken? Neem dan contact op met onze specialisten.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Nietig of vernietigbaar besluit VvE

Nietig of vernietigbaar besluit VvE Beslissingen van de VvE (‘Vereniging van Eigenaren’ of ‘Vereniging van Eigenaars’) worden genomen in de vergadering van de eigenaars....

Aandeelshoudersvergadering tijdens Covid-19 periode

COVID-19 (het Coronavirus) stelt ondernemingen voor uitdagingen, zo ook ten aanzien van de aandeelhoudersvergadering. Een aantal besluiten binnen de vennootschap is voorbehouden aan de...

Duurzaam ondernemen vanaf 1 januari 2019

Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de 3 p’s: people, planet, profit. Dit betekent dat u in uw bedrijfsvoering rekening houdt...