Aanpassing vaste reiskostenvergoeding in salarisadministratie

Al eerder berichtten wij u over mogelijke aanpassing in de salarisadministratie. Een van de onderwerpen was de vaste reiskostenvergoedingen van uw medewerkers. De vergoedingen kunnen voor de loonheffingen bij wijziging van het reispatroon, door de coronacrisis,  toch onbelast blijven, schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën.

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis geven aanleiding voor tijdelijke versoepelingen van verschillende fiscale regelingen waaronder de reiskostenvergoeding.

Onbelaste vergoeding;

Voor reiskosten bestaat de mogelijkheid een vaste onbelaste vergoeding af te spreken, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject.

Voor veel werknemers leiden de maatregelen rondom de coronacrisis wat betreft de kosten van vervoer tot een verandering van hun reispatroon. Die verandering kan meebrengen dat een werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen. Dit vindt de staatssecretaris in deze coronacrisis ongewenst.

Reispatroon;

Een beleidsbesluit dat op korte termijn in de Staatscourant wordt gepubliceerd, regelt dat de werkgever die een vaste reiskostenvergoeding aanbiedt hier nu in deze thuiswerktijden geen gevolgen aan hoeft te verbinden. De werkgever kan deze goedkeuring ook toepassen voor een vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie. Dit betekent dat de werkgever voor deze periode mag blijven uitgaan van het reispatroon waar de vergoeding al op gebaseerd was.

Het Besluit noodmaatregelen coronacrisis werkt terug tot en met 12 maart 2020.

Zie hier de link naar het beleidsbesluit https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/14/beleidsbesluit-fiscale-tegemoetkomingen-naar-aanleiding-van-de-coronacrisis

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Eindelijk maatregelen voor knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte is al langere tijd een heet hangijzer. De regering erkent al tijden dat er een probleem is met de lasten die...

Wijziging faillissementswet

De Tweede Kamer heeft dinsdag de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. In Nederland ontbreekt momenteel een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement....

Omzetten premiekortingen 2017 naar loonkostenvoordelen (LKV’s) 2018

Je bent ondernemer en je past in het jaar 2017 een van de hierna genoemde premiekortingen toe voor werknemers. Let op!  Deze premiekortingen vervallen...