Aanvragen subsidie Woonhuisregeling rijksmonumenten

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie kunnen van 1 maart tot en met 30 april 2020 woonhuissubsidie aanvragen over kosten die gemaakt zijn in 2019.

Uw dient uw subsidieaanvraag in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via een digitaal subsidieportaal. Na 30 april 2020 vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen over kosten gemaakt in 2019. In 2020 gemaakte kosten neemt u mee in de subsidieaanvraag van volgend jaar.

Vervanging fiscale aftrek

De woonhuissubsidie vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alléén bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie kunnen jaarlijks een aanvraag indienen.

Meer informatie

Op de internetsite www.cultureelerfgoed.nl leest u meer over de regeling en hoe de aanvraag van subsidie verloopt. Woonhuiseigenaren vinden onder het kopje publicaties ook een aantal middelen die zij kunnen gebruiken bij het aanvragen van de subsidie.

Stel een vraag aan onze specialisten

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Oktoberbrief 2017

Jaarlijks zijn er een aantal terugkerende actiepunten die u voor het einde van het jaar moet ondernemen om fiscaal voordeel te behalen. In de...

Dividendbelasting 2020

Dividendbelasting is een vorm van directe belasting die door de staat wordt geheven op het inkomen in de vorm van dividend. Deze belasting betaalt...

Aanleveren uitbetaalde bedragen aan derden vóór 1 maart

“Hebt u in 2017 bedragen aan derden uitbetaald? Dan moest u die eigenlijk voor 1 februari 2018 aanleveren. Maar dit jaar kunt u eenmalig...