Advies inzake sollicitatieprocedures

Vanuit onze rol als HRM-adviseur wordt aan ons regelmatig gevraagd om mee te denken bij het opzetten van sollicitatietrajecten en -procedures. Daarbij komt regelmatig de vraag op tafel of potentiële werknemers ziekten en kwalen dienen op te geven, of hier tijdens de sollicitatieprocedure naar gevraagd mag worden en in hoeverre dit mee mag wegen bij de uiteindelijke beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat. In deze bijdrage gaan wij op deze vragen kort in.

Onderscheid maken op basis van een handicap of chronische ziekte is in principe niet toegestaan. Dit is Europeesrechtelijk vastgelegd en verankerd in nationale wetgeving. Het betreft zowel direct onderscheid, zoals uitsluiting van de sollicitatieprocedure als indirect onderscheid, zoals het onvoldoende rekening houden met deze werknemersgroep bij de inrichting van de feitelijke werkzaamheden. Het is niet relevant of het onderscheid door de werkgever opzettelijk wordt gemaakt. Lees verder …..

Voor verdere vragen over het aannemen van werknemers met een chronische ziekte of handicap, of indien u vragen hebt over sollicitatieprocedures in het algemeen, neem dan contact op met onze HRM-adviseurs.

Bekijk ook