Afloop NOW2.0, steunpakket 3.0 binnenkort bekend

Al eerder brachten wij u op de hoogte van de deadline van 31 augustus’20 voor het aanvragen van de NOW2.0 regeling.  Mocht het nog nodig zijn dat u gebruik wenst te maken van de NOW2.0 regeling dan verzoeken wij u dat per ommegaande mee te delen. Zo halen we samen de deadline van 31 augustus.

Achter de schermen wordt door de politiek al zeer hard gewerkt aan het nieuwe steunpakket 3.0. Dit omdat het coronavirus nog steeds grote gevolgen heeft voor onze samenleving. Echter dit pakket zal met grote zekerheid worden afgezwakt.

Het kabinet komt binnenkort met een nieuw steunpakket. Op dit moment zijn de onderhandelingen omtrent een nieuw steunpakket in volle gang. Echter, zoals gebruikelijk in Nederland, is alweer voor Prinsjesdag een en ander  uitgelekt. Het is zelfs de verwachting dat de eerste contouren van het nieuwe noodpakket 3.0 volgende week al worden gepresenteerd.

Het noodpakket 3.0, dat ingaat op 1 oktober 2020, zal dit keer een langere periode kennen, namelijk tot de zomer van 2021. De achterliggende gedachte is dat de getroffen ondernemingen langer weten waar ze op kunnen rekenen.

De belangrijkste aanpassing betreft de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). In de NOW 1.0 en 2.0 is de vereiste dat ondernemers minimaal 20% omzetverlies moeten lijden, als zij in aanmerking komen voor de tegemoetkoming (van de overheid) tot 90% van de salarissen van de onderneming. Vanaf 1 oktober 2020 komen alleen ondernemingen met 30% verlies voor de NOW 3.0 in aanmerking. Dit zal betekenen dat een stuk minder ondernemers hiervoor in aanmerking komen. Ook wordt nog bekeken of er specifieke regelingen moeten komen voor branches.

Daarnaast wordt het deel van de loonsom dat de overheid voor haar rekening neemt afgebouwd. Dit zal naar verluidt stapsgewijs gaan gebeuren. Nu is het zo dat de overheid 90% van de personeelskosten betaald. In het nieuwe plan zal dat worden teruggeschroefd naar achtereenvolgens 80, 70 en 60 procent. Verder wordt er nog gesproken over ontslag gedurende het derde noodpakket. Ondernemingen zouden meer ruimte krijgen om personeel te ontslaan en er wordt gesproken over het schrappen van de ontslagboete. Het is en blijft daarom verstandig om kritisch naar het eigen proces te kijken en te beoordelen waar maatregelen nodig zijn. Mochten dit maatregelen zijn op het personele vlak, dan spreken wij dit graag met u door.

Ten slotte is naar voren gekomen dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) overeind zal blijven voor zzp’ers en andere zelfstandigen die door de coronacrisis minder verdienen dan het bijstandsniveau. Ook de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) zal blijven, waardoor ondernemers die te weinig omzet draaien om vaste lasten te kunnen betalen, een beroep doen op de TVL. Er wordt nog gesproken over de aanpassingen van een aantal details.

Er is in het nieuwe steunpakket waarschijnlijk meer aandacht voor de omscholing van personeel (https://www.hoewerktnederland.nl/). Op die manier kunnen werknemers die weg moeten bij hun werkgever, overstappen naar sectoren waarin het beter gaat.

Zodra het Corona-steunpakket 3.0 duidelijk is zullen wij u hierover informeren via onze website of andere socials.

Wilt u nog de NOW 2.0 aanvragen of heeft u verder vragen, neem contact op met uw salarisadviseur of een van onze HRM-consultants.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

De mogelijke gevolgen van het coronavirus voor uw financiering

Alle ondernemers worden geraakt door de verspreiding van het coronavirus. Zeker nu er steeds meer ingrijpende maatregelen genomen worden om verdere verspreiding tegen te...

Uw medewerker meldt zich ziek. En dan?

Indien een dergelijke situatie voordoet, zien wij in de dagelijkse praktijk regelmatig een van de onderstaande (al dan niet goed bedoelde) aanvliegroutes: Niemand (eind)verantwoordelijk...

Maatwerk bij NOW?

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft diverse keren ten opzichte van de Tweede Kamer uitgesproken dat er bij de uitvoering van de...