Belangrijk – NOW 3.3 regeling

Tijdens de gehele coronacrisis hebben wij u van informatie voorzien van alle noodmaatregelen die onze overheid in deze tijden heeft opengesteld. Ook hebben wij voor velen van u de eerste NOW 1.0, 2.0, 3.1 en 3.2 aanvraag mogen indienen.

Op 28 april 2021 heeft het kabinet de 1e stap in het openingsplan gezet. De 2e stap wordt op zijn vroegst pas op 18 mei 2021 gezet. De verwachting is dat er pas na de zomer toegewerkt kan worden naar een opening van de samenleving.

Vanaf 6 mei a.s. tot en met 30 juni is het mogelijk om voor de loonkosten voor de maanden april t/m juni 2021 de NOW 3.3. aan te vragen. Hieronder hebben wij voor u in hoofdlijnen de voorwaarden van de NOW 3.3 regeling opgesomd.

Belangrijkste zaken NOW 3.3

  • Over een aaneengesloten periode van drie maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% (vergeleken met ΒΌ deel over 2019).
  • Indien NOW 3.2 reeds is aangevraagd dient de omzetperiode aan te sluiten op de referentieperiode van NOW 3.2.
  • Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom van juni 2020.
  • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
  • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming. LET OP: indien de loonsom harder daalt dan 10%, dient het meerdere hiervan in zijn geheel te worden verminderd van de tegemoetkoming.
  • Als een werknemer wordt ontslagen (eventueel wegens bedrijfseconomische redenen) of als een contract afloopt dan heeft de werkgever een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk en dient hiervan een melding gemaakt te worden bij het UWV.
  • U mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als u een aanvraag heeft gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.

Indien u gebruikt wilt maken van deze regeling, dan wel aanvullende personele maatregelen, dan vernemen wij dit graag van u zodat wij samen met u de vervolgstappen kunnen nemen. U kunt ons in dat geval mailen, waarna wij de aanvraag zullen voorbereiden en met u contact zullen opnemen. Op 6 mei 2021 ontvangt u meer informatie over de NOW 3.3 regeling met daarbij een klantenformulier voor de aanvraag.

Mocht u verder nog vragen hebben, dan vernemen wij die uiteraard graag.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Stagiaire in dienst? doe de loonkostenvoordeel-check

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Dat betekent dat er in diverse branches weer stagiaires aan de slag gaan om ervaring op te doen....

Aandeelshoudersvergadering tijdens Covid-19 periode

COVID-19 (het Coronavirus) stelt ondernemingen voor uitdagingen, zo ook ten aanzien van de aandeelhoudersvergadering. Een aantal besluiten binnen de vennootschap is voorbehouden aan de...

Niet meewerken aan quarantaineplicht krijgt fikse consequenties

Het aantal besmettingen en aantal positief geteste contacten neemt sterk toe. Bovendien zijn er signalen van de GGD dat mensen niet mee willen werken...