Bezoldigingsmaximum 2019 vastgesteld

Op basis van de Wet normering topinkomens (WNT) wordt de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector aan banden gelegd en gemaximeerd tot 100 procent van het ministersalaris. De maxima worden jaarlijks aangepast bij ministeriële regeling (geïndexeerd).  Voor 2019 is het algemeen bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 194.000. Het algemene bezoldigingsmaximum voor 2018 was € 189.000. De salarisnormen wijken voor bepaalde sectoren af. Per geval zal het van toepassing zijnde maximum moeten worden vastgesteld.

Meer weten? neem contact op met een van onze adviseurs, zij helpen u graag verder!

 

Bekijk ook