Bitcoin: loon in natura voor de loonadministratie

Meer dan een half miljoen Nederlanders bezit digitale valuta (cryptovaluta), zoals de bitcoin. Met name in de tweede helft van 2017 en begin 2018 is het aantal bezitters van cryptovaluta sterk toegenomen.[1] Er zijn zelfs al freelancers in Nederland die zich niet laten uitbetalen in ‘traditionele’ euro’s, maar in digitale munten, zoals de bitcoin.[2] Maar wat te doen als werknemers wensen te worden uitbetaald in bitcoins? In onder andere de IT-sector speelt dit vraagstuk al een tijd. De belastingdienst heeft hier recentelijk een officieel standpunt over ingenomen in het Handboek Loonheffingen 2018, waarop in dit artikel wordt ingegaan.

Loon is alles wat wordt verkregen uit een dienstbetrekking of vroegere dienstbetrekking. Over het gezamenlijke bedrag aan loon wordt vervolgens belasting geheven. Het bepalen van dit ‘gezamenlijke bedrag’ is in de meeste gevallen niet complex. Zaken als het periodieke salaris, de loondoorbetaling bij ziekte en verkregen fooien, zijn eenvoudig op geld waardeerbaar, aangezien deze al in euro’s worden uitbetaald.

Er zijn ook vormen van loon, die niet direct op geld waardeerbaar zijn. De wet spreekt in dat verband over ‘loon in natura’. Het meest bekende voorbeeld is de auto van de zaak, die door de werknemer ook voor privédoeleinden mag worden gebruikt. Aangezien het mogen rijden in een auto niet direct op geld waardeerbaar is, is in de wet- en regelgeving aangegeven hoe deze vorm van loon in natura omgezet moet worden in een op geld waardeerbaar onderdeel van het loon.

Indien een werknemer van zijn werkgever cryptovaluta – zoals de bitcoin – verkrijgt, dan vormt ook dit loon in natura. De werknemer verkrijgt immers een bitcoin en niet direct een bedrag in geld. Door de belastingdienst is nu (formeel) aangegeven hoe hiermee om te gaan in de loonadministratie. Bepalend voor de geldelijke waarde is de waarde in euro’s op het moment waarop de werkgever de cryptovaluta betaalt.[3] Indien de werkgever bijvoorbeeld 3 bitcoins aan werknemer A geeft en de werkgever deze gekocht heeft voor € 6,- per stuk, dient een bedrag van € 18,- in aanmerking te worden genomen als loon in natura. Het moment waarop de werknemer daadwerkelijk de valuta verkrijgt is hierbij van geen belang.

Het is ook mogelijk om het verstrekken van cryptovaluta onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Indien u binnen de vrije ruimte (1,2% van de totale fiscale loonsom in het kalenderjaar) blijft, kan de verstrekking zonder eindheffing van 80% plaatsvinden, tenzij de aankoopwaarde van de verstrekte bitcoins een bepaalde waarde (in 2018: € 2.400,-) te boven gaan. In dat geval dient te worden gekeken of de verstrekking meer dan 30% afwijkt van hetgeen normaal wordt vergoed.

Hebt u meer vragen over het verstrekken van cryptovaluta aan werknemers of over loonadministratie en werkkostenregeling in het algemeen? Neem dan contact met ons op.

[1] TNS Nipo, ‘Aantal Nederlandse beleggers cryptovaluta geëxplodeerd, maar nog geen kwart ervan staat op winst’, TNS Nipo 8 februari 2018.

[2] J. Jaspers, ‘Je salaris laten uitbetalen in bitcoins? Dat doe je zo’, BNR Nieuwsradio 18 juli 2017.

[3] Belastingdienst, Handboek Loonheffingen 2018, § 4.5.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wie de afgelopen jaren de media heeft gevolgd kan het niet zijn ontgaan dat er momenteel veel discussies over de arbeidsmarkt worden gevoerd. Een...

Eindelijk maatregelen voor knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte is al langere tijd een heet hangijzer. De regering erkent al tijden dat er een probleem is met de lasten die...

Uw loonverwerking in de maand december

De laatste maand van het jaar is aangebroken, traditiegetrouw een hectische maand, ook met betrekking tot uw loonverwerking én betaling! Het is dan ook...