Schematisch overzicht bruto minimumloon per 1 juli 2017

Bekijk hier de tabel wettelijk minimumloon 2017, zoals deze geldt per 1 juli 2017. U treft hier ook het wettelijk minimum jeugdloon.

LeeftijdPer maandPer weekPer dag
22 jaar en ouder€ 1.565,40€ 361,25€ 72,25
21 jaar
20 jaar
€ 1.330,60
€ 1.095,80
€ 307,05
€ 252,85
€ 61,41
€ 50,58
19 jaar
18 jaar
€ 860,95
€ 743,55
€ 198,70
€ 171,60
€ 39,74
€ 34,32
17 jaar
16 jaar
€ 618,35
€ 540,05
€ 142,70
€ 124,65
€ 28,54
€ 24,93
15 jaar€ 469,60€ 108,40€ 21,68

 

De bedragen zijn het bruto minimumloon 2017 per volledige werkweek. Wat een volledige werkweek is, verschilt. In de praktijk is dit meestal 36, 38 of 40 uur.

Het minimumuurloon

Het minimumuurloon is niet wettelijk vastgelegd. Hoe berekent u het minimumuurloon? Deel het minimumweekloon door het aantal uren per week dat de werknemer zou werken bij een volledig dienstverband.

Inkomsten die niet meetellen voor het wettelijk minimumloon 2016

  • Geld verdiend met overwerk;
  • Eindejaarsuitkeringen;
  • Vakantiebijslag;
  • Winstuitkeringen;
  • Onkostenvergoedingen;
  • Werkgeversbijdrage in ziektekosten;
  • Speciale uitkeringen, bijvoorbeeld een incidentele uitkering voor een behaalde omzet;
  • Uitkeringen op termijn die onder bepaalde voorwaarden worden toegekend (bijvoorbeeld pensioen en spaarregelingen waaraan u bijdraagt).

 

 

 

Bron: BW7

Bekijk ook