Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Naast alle corona perikelen is het voor u als ondernemer ook zaak om te bekijken of u nog (slapende) dossiers heeft liggen welke onder deze compensatieregeling zouden kunnen vallen. Vanaf morgen (1 april) is het loket voor het aanvragen van de Compensatie (betaalde) Transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemer open.

De regeling heeft een terugwerkende kracht naar 1 juli 2015. Voor het aanvragen van de compensatie gelden alle volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
  •  De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
  • De werkgever betaalde een transitievergoeding.

Let op: voor het aanvragen van deze compensatie is eHerkenning nodig.

Via deze link  vindt u meer informatie en mogelijkheid tot aanvragen bij het UWV.

Bekijk ook