Coronacrisis en economische maatregelen

Wij helpen u graag verder

Ondernemers zitten met vragen. Wat heeft deze crisis voor gevolgen en waar heb ik recht op? Welke stappen moet ik nemen en wanneer? De minister heeft reeds enkele maatregelen afgekondigd. Allereerst een korte toelichting op hoofdlijnen, met daaronder onze contactgegevens:

Werktijdverkorting

Werktijdverkorting kan worden aangevraagd indien de verwachting is dat de te verrichten arbeid ten minste 20% afneemt voor een periode van ten minste twee weken. Eerst wordt een vergunning aangevraagd bij SZW en later actief benut bij UWV. De afgelopen week hebben wij al diverse vergunningen aangevraagd.

Verruiming MKB-borgstellingskrediet

De overheid is bezig met een verruiming van het MKB-borgstellingskrediet. Met dit krediet vergroot de overheid het onderpand en daarmee de financierbaarheid voor een onderneming. Nu aannemelijk is dat ondernemers financieel last krijgen, zal vermoedelijk per eind maart een verruiming van deze kredieten voor MKB-ondernemers worden ingevoerd. De omvang van het krediet wordt daartoe verhoogd en de looptijd bedraagt maximaal 1 jaar.

Belastingen

De mogelijkheid bestaat om een verzoek tot bijzonder uitstel van betaling te doen bij de belastingdienst. Deze regeling staat nu open voor de ondernemer die schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen komt. De invordering wordt dan stopgezet. Toetsing vindt achteraf plaats. Tevens worden verzuimboetes wegens niet tijdig betalen onder voorwaarden achterwege gelaten. Krijgt u een voorlopige aanslag? De belastingdienst verlaagt deze op verzoek. Dit werkt voor de IB, VPB, OB en LB.

Dit is zomaar een greep uit de mogelijkheden. Wilt u meer weten of wenst u ondersteuning bij het gebruikmaken van deze regelingen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag en met gepaste spoed. Wij zijn te bereiken via 038 – 851 53 10.

Contactgegevens:

https://www.brouwers.nl/contact/

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Aanpassing besluit Wfsv

Sinds 1 januari betalen werkgevers, onder de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele...

Ondernemersplein KvK

Wij blijven de ontwikkelingen voor u als ondernemer uiteraard nauwlettend in de gaten houden. Via https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers/. vindt u tevens de meest recente informatie voor ondernemers. Voor...

Wie? Wat? Waar? Een overzicht van de maatregelen.

Er worden veel (nood)maatregelen vanuit de (lokale) overheid ingesteld. Noodzakelijk en dit wordt zeer gewaardeerd. Waar vraagt u wanneer welke regeling aan? Hierbij de...