De loonaangifte vanuit uw salarisadministratie

Wanneer wij de periodieke verwerking van uw salarisadministratie hebben gedaan, verzorgen wij ook de aangifte loonheffingen. De hierin opgenomen gegevens versturen wij naar het ketenbureau loonaangifteketen.

Weet u dat dit systeem de financiële en gegevensaorta van Nederland vervult in de uitvoering van diverse wettelijke (inkomensafhankelijke) taken? In deze keten gaat bijna 156 miljard euro
(€ 156.000.000.000,-) om en vinden ongeveer 20.000.000.000 gegevens hun weg naar de diverse publieke en private afnemers.

Wie had dit “succes” in 2006 voor ogen? In die tijd moesten wij nog een veelvoud aan jaaropgaves voor vele werkgevers verstrekken aan externe partijen. Dit succes is mondiaal ook opgevallen en heeft geresulteerd in de Alliance Excellence Award 2017 voor het Ketenbureau loonaangifteketen. De partijen achter het ketenbureau zijn de Belastingdienst, het UWV en CBS.

Maar zoals altijd kun je niet achterover gaan leunen als het goed loopt. Een moment van succes verplicht gelijk om “out of the box” naar de toekomst (meer specifiek: 2020) te kijken. Dit heb ik onlangs mogen doen tezamen met o.a. Mr. Paul Vincken van het Ketenbureau en Leo Overvoorde van Unit4.

Want ondanks het behaalde succes moeten wij nog op vele manieren (van papier tot portaal) gegevens aanreiken aan externe organisaties die gewoon al zijn opgenomen in de 20 miljard gegevens die wij – samen met alle andere salarisverwerkers – al aanreiken aan het ketenbureau. Waarom halen zij die gegevens niet gewoon daar al weg, zult u zich nu aanvragen. Goede vraag, dat vragen wij ons namelijk ook af.

Was het maar zo simpel. Neem als voorbeeld de vele uitvoerders van de vele pensioenregelingen c.q. fondsen in Nederland. Dat zijn er ongeveer 300, en de manieren van aanlevering zijn er ook evenveel.

Dus loonketen, geniet even van de prijs en de daaraan gekoppelde successen, maar ga verder met deze goede (ICT)ontwikkeling. Wat zal het mooi zijn als de loonketen de schakel wordt naar alle* andere uitvoerders, zoals verzekeraars, arbodiensten, pensioenfondsen, etc.

Volgens mij is er dan ook een deel van de uitdaging opgelost welke komt kijken bij de aanscherping van de regelingen, wetten en besluiten rondom de verwerking van persoonsgegevens. Autoriteit Persoonsgegevens; pak de handschoen op en ga actief in overleg met de loonketen. Al is het maar om te komen tot één format wat met de loonketen doorgegeven kan worden aan de pensioenuitvoerders.

Wij als beroepsgroep gaan hier graag met u over in gesprek.

Bronvermelding:

Autoriteit Persoonsgegevens

Rijksoverheid

* Rijksoverheid – De afnemers van de loonaangifte keten

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Opgaaf uitbetaalde bedragen aan derden en de nieuwe renseigneringsverplichting

Er zijn veel verschillende renseigneringsverplichtingen voor allerlei organisaties: banken, verzekeraars, verhuurders, kinderopvangorganisaties et cetera. Allemaal om de belastingplichtige — via de voor ingevulde aangifte...

WGA 2017

Bij het UWV of eigenrisicodrager bij een verzekeraar? U kiest, zelfs als u niet kiest • Bent u een werkgever met een premieloon in 2015...

Tips opstellen RI&E

Wat is een RI&E? Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s die het werk voor de werknemers met zich meebrengt. Tevens staat in...