De voordelen van een goed strategisch HRM plan

Als HRM consultant kom ik tijdens mijn werkzaamheden veel op HR-afdelingen en stuit dan met regelmaat op de problemen welke HR-managers hebben met het opstellen van den Strategisch HRM-plan. Er wordt enthousiast begonnen, maar het komt niet van de grond en dat is jammer van een goed strategisch plan biedt voordelen.

Tijd voor enkele tips die de HR-manager tools geven om niet alleen beschouwend bezig te zijn, maar ook  praktisch  een goede bijdrage te kunnen  leveren.

Samenwerken

Misschien wel de belangrijkste tip is om het plan niet zelfstandig op te stellen maar om juist aansluiting te zoeken bij de business door bijvoorbeeld samen te werken met de lijnmanagers.

Door samen te werken gaan anderen het makkelijker omarmen en herkennen ze zichzelf er beter in. Ook is samenwerking essentieel om de business goed te doorgronden; welke krachten spelen er en hoe staan de mensen er in. Wat als we niks doen? En als er onvoldoende aansluiting is; aan welke knoppen moeten we gaan draaien?

Aan de slag

Om een strategisch HR-plan te kunnen opstellen moet u zicht hebben in  de strategische agenda en de bijbehorende plannen die voortkomen uit de missie en visie van de organisatie waarbij u werkzaam bent.

Daarna komen de medewerkers in beeld. Naast de vraag wat de huidige situatie is, hoort hierbij ook een beeld van de gewenste situatie. In dit stadium van de verkenning begint u ook met het in kaart brengen van relevante ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het strategisch plan. Denk bijvoorbeeld aan wetgeving, de situatie op de arbeidsmarkt en inzicht in de sterktes en zwaktes van de organisatie zelf. Zo komt u bij het beoordelen van de fit tussen de agenda van de organisatie en de Human Factor.

De HRM-instrumenten dienen hierbij in lijn gebracht te worden met elkaar, de organisatiecultuur én het leiderschap. Maar vaak ook andersom omdat het een het andere versterkt c.q. teniet doet. Een organisatie waarin mobiliteit wenselijk is zal hierin geremd worden als de leidinggevenden dit zelf niet laten zien.

Omdat er ook vanuit het lijnmanagement uitvoer verwacht wordt is de eerder genoemde samenwerking erg belangrijk want een goede samenwerking  creëert draagvlak. En zo kun je elkaars kracht gebruiken en echt met een gezamenlijke agenda werken.

Meer weten? neem contact op met een van onze HRM-adviseurs, zij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

RI&E nog op orde nu er allemaal Covid-19 maatregelen zijn doorgevoerd?

Deze week is het de week van de RI&E – Risico-Inventarisatie & Evaluatie Als werkgever weet u hoe waardevol medewerkers zijn voor het succes...

Vakantiedagen vervallen ook in de coronatijd per 1 juli 2021

Ruim een derde van de Nederlanders in loondienst geeft aan vermoeid te zijn maar geen vakantiedagen op te nemen, omdat ze deze dagen niet...

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wie de afgelopen jaren de media heeft gevolgd kan het niet zijn ontgaan dat er momenteel veel discussies over de arbeidsmarkt worden gevoerd. Een...