Dividendbelasting 2020

Dividendbelasting is een vorm van directe belasting die door de staat wordt geheven op het inkomen in de vorm van dividend. Deze belasting betaalt u dus wanneer uw vennootschap dividend uitkeert of wanneer u of uw organisatie dividend ontvangt. Maar hoe zit het precies met de tarieven, het terugvragen en de aangifte van dividendbelasting? Dat vertellen we u graag in dit artikel. Lees verder en krijg antwoord op uw vragen.

Meer over dividendbelasting

Na veel discussie werd medio 2019 besloten om de dividendbelasting uiteindelijk niet af te schaffen. Ondertussen veranderen er in de periode 2019 – 2022 wel een aantal belastingtarieven. Wat zijn de gevolgen hiervan wanneer u graag dividend wilt uitkeren?

Wanneer u een NV (naamloos vennootschap) of BV (besloten vennootschap) bezit die winst maakt, kan uw vennootschap een deel van die winst uitkeren aan de aandeelhouders. Als dit het geval is, dan gebeurt dit meestal in de vorm van dividend. Keert uw vennootschap het dividend uit? Dan moet u daar belasting over betalen aan de Belastingdienst. Slechts in een aantal gevallen kunt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van de dividendbelasting.

Andere algemene bepalingen over dividendbelasting:

  • Het algemene tarief voor dividendbelasting bedraagt 15%;
  • Dividend wordt onder andere apart belast om belastingontwijking te voorkomen;
  • DGA’s dienen eventuele schulden aan hun vennootschap te beperken tot maximaal €500.00 in 2022;
  • Tarieven van vennootschapsbelasting worden in de komende jaren stap voor stap verlaagd, terwijl het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) juist zwaarder belast zal worden (27,3% in 2020).

Verder kunnen de regels omtrent dividendbelasting per vennootschap verschillen. Wat u precies moet doen bij het uitkeren hangt namelijk af van of uw vennootschap deelnemingsdividend of beleggingsdividend uitkeert.

Deelnemingsdividend is het soort dividend dat uw vennootschap uitkeert aan organisaties die minstens 5% aandelen hebben in uw onderneming. Alle andere vormen van dividend uitkeringen vallen onder beleggingsdividend.

Deelnemingsdividend uitkeren

Keert uw vennootschap deelnemingsdividend uit aan aandeelhouders die in Nederland wonen of in ieder geval gevestigd zijn in Nederland? Dan kunt u vaak een inhoudsvrijstelling toepassen op de dividenduitkering. Enkel wanneer de volledige dividenduitkering vrijgesteld is hoeft u geen aangifte te doen.

Zijn er aandeelhouders die in het buitenland gevestigd zijn? Dan gelden er speciale regels bij de Belastingdienst. Bekijk hier welke regels dat zijn.

Beleggingsdividend uitkeren

Wanneer u beleggingsdividend uitkeert dan moet uw vennootschap vaak tot wel 15% dividendbelasting inhouden over de dividenduitkering. U dient vervolgens aangifte te doen en binnen 1 maand na uitkering van het dividend de belasting te betalen.

Vergeet u aangifte te doen of is uw aangifte te laat? Dan is het mogelijk dat uw vennootschap een naheffingsaanslag krijgt. Vaak gaat zo’n aanslag gepaard met een fikse boete. Probeer dit dus altijd te voorkomen!

Aangifte dividendbelasting

Wanneer uw vennootschap het dividend betaalt, dient u daar een aangifte over in te vullen voor de dividendbelasting. Hiervoor kunt u het formulier “Aangifte dividendbelasting” van de Belastingdienst gebruiken.

Deze aangifte dient u altijd binnen een maand nadat u het dividend beschikbaar heeft gesteld in te vullen. Op de aangifte vult u de belasting in die uw vennootschap heeft ingehouden op het uitbetaalde dividend.

Ook als u dividend ontvangt dient u hier een aangifte voor in te vullen. U mag de ontvangen dividendbelasting namelijk verrekenen met uw inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. U moet bij de aangifte vervolgens aangeven hoeveel dividend u heeft ontvangen en hoeveel dividendbelasting hierop is ingehouden.

Vragen of interesse in persoonlijke begeleiding?

Heeft u vragen of wilt u met het oog op 2020 een vrijblijvend advies over de dividendbelasting? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs via het onderstaande contactformulier. Zij voorzien u graag van een duidelijk en overzichtelijk advies op maat. U kunt ons ook direct een mail sturen met uw vraag. Richt deze aan: info@brouwers.nl.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Werknemersparticipatie: Voorkom belastingheffing in verband met het lucratief belang

Bent u benieuwd hoe u belastingheffing in verband met het lucratief belang kan voorkomen? Lees dan snel verder want in dit artikel geven wij...

Goedkeurend besluit eigenwoningreserve en eigenwoningschuld

De omvang renteaftrek eigen woning is afhankelijk van het eigenwoningverleden, van de gekozen financiering en de vraag of sprake is van samenwonen, een beperkte...

Wet herziening partneralimentatie

De Eerst Kamer heeft op 21 mei 2019 het wetsvoorstel herziening partner alimentatie aangenomen. Deze wet treedt waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2020...