Dividendbelasting 2021

Dividendbelasting is een vorm van directe belasting die door de staat wordt geheven op het inkomen in de vorm van dividend. Deze belasting betaalt u dus wanneer uw vennootschap dividend uitkeert of wanneer u of uw organisatie dividend ontvangt. Maar hoe zit het precies met de tarieven van 2021, het terugvragen en de aangifte van dividendbelasting? Dat vertellen we u graag in dit artikel. Lees verder en krijg antwoord op uw vragen.

Dividendbelasting 2021

Vorig jaar (2020) vertelde wij u meer over het begrip ‘dividendbelasting’. Medio 2019 werd namelijk besloten om de dividendbelasting niet af te schaffen, maar gedurende de periode 2019-2022 de belastingtarieven aan te passen. In dit artikel behandelen wij deze belastingtarieven dan ook uitgebreid.

De verschillende tarieven voor 2021 op een rij

Vennootschapsbelasting €0 tot €200.000:

In 2020 bedroeg dit tarief 16,5%. Dit daalt in 2021 naar 15%.

Vennootschapsbelasting >€200.000:

Ook dit tarief daalt in 2021. Het nieuwe tarief bedraagt namelijk 20,5% terwijl dit in 2020 nog 22,55% was.

Inkomstenbelasting box 2:

De dividendbelasting die u in box 2 betaalt op geld uit uw bv dat u naar privé haalt, stijgt de komende jaren stapsgewijs. Deze wijziging heeft de overheid gekoppeld aan de verlaging van de vennootschapsbelasting in de bv. Dit heeft dus ook betrekking op vermogen in uw bv dat daar al aanwezig is, bijvoorbeeld voor uw pensioen.

De vraag die u zich nu waarschijnlijk stelt is of het zinvol is om dit vermogen eerder uit uw bv te halen, voordat het box 2 tarief omhoog gaat.

Het box 2-tarief voor 2020 is namelijk 26,25%. Vanaf 2021 zal dit worden verhoogd naar 26,9%. Het kan in veel gevallen dus zeker voordeliger zijn om het dividend eerder uit te keren naar privé. U keert het dividend dan namelijk nog uit tegen het huidige tarief van 26,25%.

Het effect op uw voorlopige aanslag

Zoals gezegd moet uw bv in 2021 15% dividendbelasting inhouden én afdragen aan de Belastingdienst op het uitgekeerde dividend. Omdat u daarnaast over het dividend in privé over 2020 26,25% inkomstenbelasting verschuldigd bent moet u per saldo dus nog 11,25% van het uitgekeerde dividend bijbetalen.

Dividend dat door uw bv wordt afgedragen mag u namelijk verrekenen met uw inkomstenbelasting in box 2. Daarom is het erg belangrijk dat uw ‘voorlopige aanslag inkomstenbelasting’ op tijd wordt aangepast. Zodoende voorkomt u dat u 4% belastingrente bovenop het bij te betalen bedrag verschuldigd bent.

Mocht u hier vragen over hebben of hulp bij wensen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Meer over dividendbelasting

Na veel discussie werd medio 2019 besloten om de dividendbelasting uiteindelijk niet af te schaffen. Ondertussen veranderen er in de periode 2019 – 2022 wel een aantal belastingtarieven. Wat zijn de gevolgen hiervan wanneer u graag dividend wilt uitkeren?

Wanneer u een NV (naamloos vennootschap) of BV (besloten vennootschap) bezit die winst maakt, kan uw vennootschap een deel van die winst uitkeren aan de aandeelhouders. Als dit het geval is, dan gebeurt dit meestal in de vorm van dividend. Keert uw vennootschap het dividend uit? Dan moet u daar belasting over betalen aan de Belastingdienst. Slechts in een aantal gevallen kunt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van de dividendbelasting.

Andere algemene bepalingen over dividendbelasting:

  • Het algemene tarief voor dividendbelasting bedraagt 15%;
  • Dividend wordt onder andere apart belast om belastingontwijking te voorkomen;
  • DGA’s dienen eventuele schulden aan hun vennootschap te beperken tot maximaal €500.00 in 2022;
  • Tarieven van vennootschapsbelasting worden in de komende jaren stap voor stap verlaagd, terwijl het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) juist zwaarder belast zal worden

Verder kunnen de regels omtrent dividendbelasting per vennootschap verschillen. Wat u precies moet doen bij het uitkeren hangt namelijk af van of uw vennootschap deelnemingsdividend of beleggingsdividend uitkeert.

Deelnemingsdividend is het soort dividend dat uw vennootschap uitkeert aan organisaties die minstens 5% aandelen hebben in uw onderneming. Alle andere vormen van dividend uitkeringen vallen onder beleggingsdividend.

Deelnemingsdividend uitkeren

Keert uw vennootschap deelnemingsdividend uit aan aandeelhouders die in Nederland wonen of in ieder geval gevestigd zijn in Nederland? Dan kunt u vaak een inhoudsvrijstelling toepassen op de dividenduitkering. Enkel wanneer de volledige dividenduitkering vrijgesteld is hoeft u geen aangifte te doen.

Zijn er aandeelhouders die in het buitenland gevestigd zijn? Dan gelden er speciale regels bij de Belastingdienst. Bekijk hier welke regels dat zijn.

Beleggingsdividend uitkeren

Wanneer u beleggingsdividend uitkeert dan moet uw vennootschap vaak tot wel 15% dividendbelasting inhouden over de dividenduitkering. U dient vervolgens aangifte te doen en binnen 1 maand na uitkering van het dividend de belasting te betalen.

Vergeet u aangifte te doen of is uw aangifte te laat? Dan is het mogelijk dat uw vennootschap een naheffingsaanslag krijgt. Vaak gaat zo’n aanslag gepaard met een fikse boete. Probeer dit dus altijd te voorkomen!

Aangifte dividendbelasting

Wanneer uw vennootschap het dividend betaalt, dient u daar een aangifte over in te vullen voor de dividendbelasting. Hiervoor kunt u het formulier “Aangifte dividendbelasting” van de Belastingdienst gebruiken.

Deze aangifte dient u altijd binnen een maand nadat u het dividend beschikbaar heeft gesteld in te vullen. Op de aangifte vult u de belasting in die uw vennootschap heeft ingehouden op het uitbetaalde dividend.

Ook als u dividend ontvangt dient u hier een aangifte voor in te vullen. U mag de ontvangen dividendbelasting namelijk verrekenen met uw inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. U moet bij de aangifte vervolgens aangeven hoeveel dividend u heeft ontvangen en hoeveel dividendbelasting hierop is ingehouden.

Vragen of interesse in begeleiding?

Heeft u vragen of wilt u met het oog op 2021 een vrijblijvend advies over dividendbelasting en de geldende tarieven? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs via het onderstaande contactformulier. Zij voorzien u graag van een duidelijk en overzichtelijk advies op maat. U kunt ons ook direct een mail sturen met uw vraag. Richt deze aan: info@brouwers.nl.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons? Bel of stuur ons gerust een bericht en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Spookfacturen, alles wat u er over moet weten

Spookfacturen zijn facturen die verstuurd worden door oplichters. Op de factuur worden kosten in rekening gebracht voor nooit geleverde diensten of goederen. De oplichter...

Restschuldregeling eigen woning vervalt na 31 december 2017

Tip: Gaat u binnenkort verhuizen, maar levert uw woning waarschijnlijk minder op dan uw hypothecaire lening? Doe er dan alles om uw woning nog...

Bezoldigingsmaximum 2019 vastgesteld

Op basis van de Wet normering topinkomens (WNT) wordt de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector aan banden gelegd en gemaximeerd tot 100...