Duurzame inzetbaarheid van de medewerker

Wat doet u als werkgever aan het bevorderen van een gezonde leefstijl van uw medewerkers? Of ziet u dit als de volledige verantwoordelijkheid van uw medewerkers zelf?

Best een lastig punt, want waar ligt nu de scheidslijn tussen werk en privé? Feit is wel dat er de laatste jaren steeds meer aandacht in onze maatschappij en bedrijfsleven is voor het thema inzetbaarheid in relatie tot gezondheid en leefstijl. Zeker in het licht van de ophoging van de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 gekoppeld aan de levensverwachting. Het is zaak dat u hierover nadenkt. Is uw medewerker nu 49 jaar, dan is de geschatte AOW leeftijd 69 jaar. Is uw medewerker 23 dan is de geschatte AOW leeftijd boven de 71 jaar.

Maar moet u als werkgever er echt alles aan doen om het werk zoveel mogelijk passend te maken voor de medewerker? Of gaat het nog verder richting scholing en aandacht voor de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers. Wie is nu waarvoor verantwoordelijk en wie moet nu de regie nemen?

Ons eerste advies hierin is bijna altijd. Ga het `goede gesprek’ voeren. Dit gesprek draagt niet alleen bij aan een verdere binding tussen u als werkgever en medewerker. Het kan ook duidelijkheid scheppen en zorgdragen dat beide partijen komen tot een `eigen regie’. Immers bij een goede werkrelatie behoort een `eigen regie’ van zowel werkgever als medewerker.

Zodra deze stap is genomen kunnen er mooie dingen ontstaan. Het beste resultaat wordt behaald als er evenwicht is tussen een fijne, veilige en gezonde werkomgeving én fysiek en mentaal gezonde medewerkers. Een gezond bedrijf behoudt zijn voorsprong op de concurrentie en een gezonde medewerker is duurzaam inzetbaar. Eén en één is in dit geval echt meer dan twee.

Het is dus van belang dat werkgever en medewerker hier beiden in investeren. Een belangrijke tip hierbij is wel om het `goede gesprek’ zorgvuldig op te pakken waarbij rekening gehouden dient te worden met het woud van regels en verplichtingen. Onder andere goed werkgeverschap, goed werknemerschap, de Arbeidsomstandighedenwet en actuele privacyregels.

Neem contact op met een van onze HRM-consultants voor meer informatie.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wie de afgelopen jaren de media heeft gevolgd kan het niet zijn ontgaan dat er momenteel veel discussies over de arbeidsmarkt worden gevoerd. Een...

Fiets van de zaak draagt bij aan behalen van klimaatdoelstellingen

Nederland heeft zich gecommitteerd aan ambitieuze klimaatdoelstellingen. Over twaalf jaar, althans dat is het doel, moet de uitstoot van CO2 maar liefst 49% lager...

Lunchbijeenkomsten op woensdag 12 en/of 26 september 2018

Thema Verzuim op woensdag 12 september te Zwolle Een ziekmelding is soms het begin van een moeizaam re-integratietraject. Tijdens de lunch lopen de HRM...