Een leven lang leren

De accountant blijft leren

De arbeidsmarkt verandert. Als gevolg daarvan verandert ook onze samenleving. Dat is niet nieuw. De geschiedenis van de mensheid wordt gekenmerkt door een continue stroom aan veranderingen. Zo kopte de New York Times al in 1940 “does machine displace men in the long run?”.

Deze maand mocht een aantal collega’s op uitnodiging van Visionplanner de AccountEx in Londen bezoeken. Deze editie stond grotendeels in het teken van de “robotisering van ons vakgebied”.

Maar net als bij alle vorige ontwikkelingen, van paard en wagen naar auto, van LP naar CD, komt de mens wel met een passende oplossing. Maar bent u als individu al doordrongen van de snelheid van veranderingen en de noodzaak tot het “leven lang leren”?

Waar de oplossingen in het prille begin gericht waren op het überhaupt mogelijk maken van bepaalde processen, zijn de oplossingen vandaag de dag gericht op het optimaliseren van de processen. In de praktijk leidt dit vaak tot het ‘wegsnijden’ van de mogelijkheid op menselijke fouten. Weggesneden worden uit een proces is nooit fijn; werkzaamheden verdwijnen en de eerste gedachte daarbij is ‘geen arbeid, geen loon.’ Een leven lang leren moet uitkomst bieden.

Binnen onze accountantsorganisatie hebben wij verschillende disciplines. Om dit stuk leesbaar te houden, richten wij ons op de (veranderende) situatie van de accountant. De tijd dat de accountant zijn of haar werk deed in een schrift vol ruitjespapier ligt uiteraard al ver achter ons, maar nog altijd verricht een accountant (te) veel werkzaamheden die al door softwarepakketten kunnen worden overgenomen. Denk hierbij aan het wijzen op risico’s voor de onderneming naar aanleiding van de cijfers of het geven van advies over groeimogelijkheden. Dit zijn dan ook zaken die momenteel veelvuldig aan bod komen in de verschillende financiële opleidingen.

De werkelijkheid is echter dat deze rol de komende jaren nog verder gaat veranderen. De accountant moet de zakelijke ondersteuner (business support)  van de ondernemer zijn. Het einddoel is dat softwarepakketten de volledige boekhouding én signaleringen gaan verrichten. Hiervoor zijn twee zaken van (cruciaal) belang:

  • De softwarepakketten een hoge betrouwbaarheidsgraad behalen, want: de werkweek vullen met het corrigeren van fouten in het pakket is onwenselijk en inefficiënt.
  • De softwarepakketten moeten dusdanig worden ontwikkeld, dat het haalbaar is voor de ondernemer om alle data (eenvoudig) in te voeren. De AccountEx liet duidelijk zien dat er zeer veel mogelijk is. Kijk maar eens op ► Xero.com en My Firms App.

De accountant zal moeten worden bijgeschoold. Wellicht tot het niveau van “het IT-bedrijf met een AFM-vergunning”, zodat hij of zij met de apps overweg kan. Het zijn van zowel een steun voor de ondernemer als een financieel-analist inzake de cijfers, maakt dat de accountant meerdere functies vervult. Dit vereist adequate opleiding en onderhoud van kennis en vaardigheden gedurende de loopbaan. Tussen de datum in dienst en de datum pensioen (die ook geleidelijk opschuift) zal scholing noodzakelijk zijn. Dus: een leven lang leren.

Nederland is een van de koplopers in Europa op het gebied van een leven lang leren. Met name hoogopgeleiden in de financiële dienstverlening voeren in dit kader leeractiviteiten uit. Alleen Frankrijk, Finland, Zweden en Denemarken presteren beter dan wij (cijfers: 2014 CBS).

En zo geschiedt het: de accountant wordt steeds minder een controleur en steeds meer een ondersteunende factor voor de ondernemer. Iemand die snel kan schakelen tussen verschillende financiële disciplines, rapporten ‘op maat’ kan uitdraaien en (eenvoudige) spreadsheets kan aanleveren, die de ondernemer kan gebruiken om de benodigde data in de softwarepakketten te krijgen. Verwar de accountant alleen niet met een computersysteem: accountants blijven van belang en het hebben van correcte inzichten en relevante ervaring is van essentieel belang om gedegen advies te geven.

Dit is voor onze accountantsorganisatie de corebusiness. Kijk eens op Brouwers365. En juist dat is waar de technologische vooruitgang een verbetering kan opleveren. De accountant hoeft straks niet meer zestig uur per week naar zijn computerscherm te kijken. Vijftig uur van dit werk wordt dan door het softwarepakket overgenomen. Deze vijftig uur kan de accountant besteden aan het leren kennen van u, uw onderneming en uw personeel. De accountant leert uw drijfveren kennen en kan uw wensen inzichtelijk maken. Deze inzichten leiden tot betere adviezen en betere adviezen leiden tot een hogere slagingskans van uw ondernemingsplannen. Een leven lang leren? Win-win voor iedereen.

Gerelateerde artikelen

Toon alles