Eindelijk maatregelen voor knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte is al langere tijd een heet hangijzer. De regering erkent al tijden dat er een probleem is met de lasten die werkgevers dragen als een werknemer ziek wordt, maar tot concrete oplossingen is het tot nu toe niet gekomen. Daar lijkt nu verandering in te komen, aangezien de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind december een brief aan de Tweede Kamer heeft gestuurd met een pakket aan maatregelen met betrekking tot de loondoorbetaling bij ziekte en de daarmee samenhangende re-integratieverplichtingen. Deze maatregelen moeten de kosten beter draagbaar maken en de werkwijze van het UWV meer transparant maken. De hoofdmoot van deze maatregelen is gericht op de kleinere werkgever, die relatief gezien meer wordt geraakt door alle verplichtingen die bij een zieke werknemer komen kijken. Meer weten? Lees hier meer over de voorgestelde maatregelen en het tijdspad van inwerkingtreding.

Bekijk ook