Energiebesparingsplicht?!

De tijd dat de meeste gebruikers (banken, overheden, leveranciers en klanten) van uw jaarrekening alleen nog maar geïnteresseerd waren in de financiële cijfers is voorgoed voorbij. Het duurzaamheidsaspect van uw onderneming weegt steeds zwaarder. Het maatschappelijk verkeer is in toenemende mate geïnteresseerd in niet-financiële informatie.

Organisaties die deze verandering niet op tijd inzien dreigen bestaansrecht te verliezen. Duurzame business cases kunnen, al dan niet geholpen door overheden, u ineens op achterstand zetten ten opzichte van de concurrentie. Om deze reden is het van belang om innovatief te blijven qua verduurzaming van de bedrijfsvoering.

De veranderende informatiebehoefte van de maatschappij komt ook tot uiting in wet- en regelgeving. Zo is vanaf 2019 de ‘Wet milieubeheer en informatieplicht energiebesparing’. In deze wet worden bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit, 25.000 m³ aardgas of meer dan 1 miljoen transportkilometers verbruiken verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar en minder. Hier voldoet bijna ieder middelgroot bedrijf aan! De organisaties zijn eveneens verplicht, de informatieplicht, om voor het eerst in 2019 en dan vierjaarlijks de overheid te informeren over genomen maatregelen.

Indien de organisatie groter is dan >250 FTE, € 50 miljoen omzet of € 43 miljoen balanstotaal bestaat er een auditplicht (controle) op grond van de Europese richtlijn energie efficiëntie (EED). Indien u voldoet aan deze voorwaarden is het van belang tijdig te schakelen en te plannen om te zorgen dat wordt voldaan aan deze nieuwe wet.

Wij als accountant kunnen u helpen om aan de informatieplicht te voldoen en bij te staan in de auditplicht.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Energiebesparingsplicht?!

De tijd dat de meeste gebruikers (banken, overheden, leveranciers en klanten) van uw jaarrekening alleen nog maar geïnteresseerd waren in de financiële cijfers is...

Brouwers Accountants ook in de toekomst uw controlerend Accountant?

Wij zijn er klaar voor! De AFM rapporteert in haar jaarverslag over de eerste helft van 2017 dat de kwaliteitsverbetering voor accountants tijd kost....

Misverstanden consolidatievrijstelling art. 2:408 BW

De consolidatieplicht geldt voor middelgrote en grote ondernemingen. Over de uitleg van de voorwaarden van artikel 2:408 BW, dat ingaat op de vrijstelling van...