Extra compensatie voor BBL’er (Beroeps Begeleidende Leerweg)

Van onze loonadviseur Jack Hollmann:

“Met de aanpassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, wordt de leeftijd waarop een medewerker recht heeft op het minimumloon van een volwassene verlaagd naar 22 jaar. Het wettelijk minimumjeugdloon wordt aangepast vanaf 18 jaar.

Voor deze loonkostenstijging voor de werkgevers is er het Lage-inkomensvoordeel van de Wet tegemoetkomingen Loondomein in het leven geroepen. De werkgever ontvangt een compensatie per uur, als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Deze compensatie is nog hoger voor BBL’ers. De overheid wil het niet minder aantrekkelijk maken voor werkgevers om BBL-trajecten aan te bieden. Door bovenstaande verhoging zouden werkgevers kunnen overwegen om met BBL trajecten te stoppen.”

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Gedragscode: vaak afwezig, maar wel noodzakelijk

De wet bepaalt dat u als werkgever verplicht bent om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor uw werknemers. Binnen de kaders...

Werknemers met een aanmerkelijk belang genieten in beginsel een gebruikelijk loon

Werknemers (vaak de DGA) met een aanmerkelijk belang genieten in beginsel een gebruikelijk loon.  De hoogte van het gebruikelijk loon is afhankelijk van onder...

Heeft een werknemer er recht op om thuis te werken? De wet ‘werken waar je wilt’!

Voor de corona pandemie waren veel werkgevers huiverig om werknemers thuis te laten werken. Er was minder verbinding, minder controle op het werk, geen...