FiscKwartaal(tje) april 2018

Tips voor de ondernemer:

 • Tijdig contracten aanpassen met nieuwe betalingstermijn
 • Handhaving Wet DBA verder uitgesteld
 • Ook stakingslijfrentepremie op tijd betalen voor aftrek in 2017
 • Aanvraagtermijn compensatieregeling ZEZ bevallen onderneemsters start 15 mei 2018
 • Bereid u voor op de nieuwe privacyregels

Tips voor DGA:

 • ODV naar uw partner; pas uw testament aan
 • WW-recht voor echtgenote DGA
 • Kan uw ex-partner de toebedeelde pensioenrechten afkopen of omzetten?

Tips voor werkgevers en werknemers:

 • Uitleg begrip ‘kalendermaand’ doorslaggevend voor recht op LKV’s
 • Meerlingenverlof sinds 1 april minimaal 20 weken
 • Meld tijdig betalingsonmacht bij uw pensioenfonds
 • Check regelmatig of u de pensioenregeling juist uitvoert en voorkom claims
 • Pas uw (basis)contract met uw arbodienst vóór 1 juli 2018 aan
 • Bereid u voor op de nieuwe privacyregels bij arbeidsrelaties

Tips voor elke belastingbetaler:

 • Samen woning kopen en financieren
 • Vraag alsnog de btw op uw zonnepanelen terug
 • Lenen met vermogen in de stenen

… en nog meer informatie leest u in het FiscKwartaaltje april 2018 van april!

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk ook