FiscKwartaal(tje) - augustus 2018

Tips voor de ondernemer

 • Verscherpt toezicht op werken met zzp’ers
 • Bij laag tarief zzp’er ook arbeidsovereenkomst voor het arbeidsrecht
 • Geen lijfrente maar loonstamrecht; koopsom niet aftrekbaar
 • Vraag tijdig compensatieregeling ZEZ aan
 • Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw
 • Fiscus attendeert stakende btw-ondernemer op laatste btw-aangifte

Tips voor de DGA

 • Lager gebruikelijk loon, kan dat?
 • Fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetting in ODV
 • UBO-register komt pas in 2019

Tips voor werkgevers en werknemers

 • Verzoeken om herindeling sectorpremies beperkt
 • Eigenrisicodrager ZW: geef einde verzuimbegeleiding door
 • Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte
 • Benut subsidie voor praktijkbegeleiding in uw bedrijf
 • Uw bedrijfsactiviteiten bepalen in pensioenpremienota

Tips voor elke belastingbetaler

 • Tijd dringt voor tijdig aanleveren gegevens 2017 voormalige ANBI
 • Monumentenaftrek wordt subsidieregeling
 • Doe tijdig aangifte verhuurderheffing 2018
 • Toch kortere duur partneralimentatie op komst

Lees hier het FiscKwartaal(tje) van augustus 2018.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk ook