Flexibel arbeidscontract afsluiten; wanneer en welke flexvorm?

Het gebruik van flexibele arbeid neemt steeds verder toe in Nederland. Er zijn voor werkgevers dan ook uiteenlopende motiven om te kiezen voor een bepaalde flexvorm, maar welke verschillende flexvormen zijn er en wat zijn daarvan de voordelen dan wel nadelen?

Verschillende soorten flexvormen

Flexibele werknemers zijn alle werknemers zonder een vast contract en zonder een vast arbeidsomvang. Deze groep werknemers neemt ieder jaar weer toe en is inmiddels een ‘maatschappelijke norm’ geworden. In Nederland kennen we verschillende vormen die allen behoren tot de flexibele schil, zoals de ZZP’er, de uitzendkracht, de payroller, de gedetacheerde en last but not least de werknemer met een tijdelijk (arbeidsomvang) contract. Er zijn momenteel meer dan 2 miljoen flexibele werknemers en ruim 1,1 miljoen ZZP-ers.

Motieven van werkgevers om te kiezen voor bepaalde flexvorm

Werkgevers hebben vaak verschillende moverende redenen om voor flexibel personeel te kiezen. Een van de meest voorkomende redenen zijn de (vermeende) lagere kosten die flexibele arbeid met zich mee brengt. Daarnaast brengen flexibele werknemers ook minder arbeidsrechtelijke risico’s met zich mee. Zo hoeft bijvoorbeeld de werkgever een zieke werknemer niet twee jaar lang door te betalen tijdens ziekte en indien er geen werk is hoeft de werkgever de werknemer niet op te roepen. Een ander motief is het wervingsbeleid van werkgevers. Sommige werkgevers willen de werknemer eerste beoordelen of een werknemer wel past in de organisatie door middel van een ‘proef periode’ die wordt ingevuld middels flexibel arbeid. Pieken en dalen in de productiviteit door seizoensinvloeden spelen ook mee bij de beoordeling of werknemer wordt aangesteld in een vast dienstverband of in een flexvorm.

Voor de volledigheid in de bijlagen hieronder een overzicht van de verschillende motieven toegevoegd met daarbij een koppeling naar de verschillende flexvormen in samenhang met de motieven.

Wilt u meer weten over de verschillende vormen van flexibele arbeid of nader advies omtrent het flexwerken, onze arbeidsrechtsspecialisten en HRM-adviseurs helpen u graag. Daarnaast hebben wij een speciale aanbieden voor ons Online HRM Portaal. Neem vrijblijvend contact met ons op via: arslan@brouwers.nl

 

Moverende redenen voor keuze vorm flexibele arbeid

redenen flexibele arbeid

Bekijk ook