Gebruikelijk loon medisch specialisten 2018

Het gebruikelijk loon van medisch specialisten in 2018 is vastgesteld. Het gebruikelijk loon is
€ 130.950, eventueel verhoogd met de verplichte bijdrage aan het beroepspensioenfonds.

Om het gebruikelijk loon vast te stellen is er uitgegaan van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Voor medisch specialisten is dat het loon op basis van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Deze regeling is onderdeel van de cao Ziekenhuizen 2017-2019.

Het loon voor een medisch specialist is volgens deze cao € 174.600. In dit bedrag is al rekening gehouden met de verhogingen per 1 juli 2017 en 1 juli 2018. Als de medisch specialist de verplichte bijdrage aan het beroepspensioenfonds zelf betaalt, wordt dit loon verhoogd met die bijdrage (=x).

Daarmee wordt het gebruikelijk loon voor een medisch specialist in 2018:

  • 75% van € 174.600 = € 130.950
  • 75% van (€ 174.600 + x) = € 130.950 + 0,75 * x (als de medisch specialist de bijdrage aan het beroepspensioenfonds zelf betaalt)

Een lager gebruikelijk loon is alleen mogelijk als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld als er verschil in loon is op basis van anciënniteit of inschaling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Bron: Belastingdienst actueel

Gerelateerde artikelen

Toon alles

FiscKwartaal(tje) oktober 2018

Het nieuwe FiscKwartaal(tje) is uit met tips voor de ondernemer, de DGA en werkgevers en werknemers. In deze nieuwe uitgave komt u meer te...

Cash pooling

Verliest u het overzicht en de controle over uw liquide middelen? Dan is cash pooling dé manier om weer optimaal gebruik te maken van...

FiscKwartaal(tje) april 2018

Tips voor de ondernemer: Tijdig contracten aanpassen met nieuwe betalingstermijn Handhaving Wet DBA verder uitgesteld Ook stakingslijfrentepremie op tijd betalen voor aftrek in 2017...