Een goed dossier blijft van kracht

Langzaam maar zeker worden de effecten van de voorstellen in het regeerakkoord duidelijk. In veel gevallen is er onduidelijkheid en levert dit vragen op voor werkgevers.

Ook zo met betrekking tot een voorstel in het arbeidsrecht.

In het regeerakkoord staat het voorstel om in het ontslagrecht toch weer de mogelijkheid te bieden om van meerdere ontslaggronden gebruik te maken. De achterliggende gedachte is om werkgevers eerder aan te zetten werknemers in vaste dienst te nemen.

Dit betekent echter niet dat een  goed en volwaardige dossieropbouw minder belangrijk wordt, aangezien er meer maatwerk ontstaat door het samenvoegen van de ontslaggronden. Zoals gezegd: een goed dossier (wat sinds de WWZ van groot belang is) blijft bestaan, want uit het dossier moet blijken dat een ontslag op basis van meerdere gronden is gerechtvaardigd.

Het voorstel heeft ook effect op de berekening van de ontslagvergoeding. Hier is ook een juist dossier van groot belang, zodat met precisie de hoogte van de vergoeding bepaald kan worden ten opzichte van de ontslaggrond. Bij een volledig terecht ontslag zal niet zo snel een verhoging van de vergoeding worden toegekend. Ook is het plan om de transitievergoeding een gewijzigde berekening te geven. Iedere werknemer moet recht krijgen op een transitievergoeding en de werkgever zal meer mogelijkheden krijgen om studiekosten in mindering te brengen op de vergoeding.

De voorwaarde voor het vooraf overeengekomen in mindering brengen, blijft vooralsnog van kracht.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk ook