Heb je recht op thuiswerken tijdens de corona? Nee!

De wereld staat op z’n kop door het coronavirus. We zijn gedwongen om ons aan te passen aan de veranderingen die plaatsvinden, inclusief thuiswerken. De manier waarop medewerkers met deze situatie omgaan is verschillend. Bij sommige mensen kan controleverlies stress veroorzaken.

In een afgelopen week gepubliceerd arrest verzocht een werknemer in kort geding om een ​​functiewijziging. De medewerker is een commerciële medewerker van een keukenbedrijf en werkt sinds 15 maart vanuit huis. Op 6 mei vroeg het management iedereen om terug te keren naar kantoor. De werknemer heeft toestemming gevraagd om thuis te blijven werken. De werkgever weigerde.

De werknemer heeft de rechter verzocht de werkgever te veroordelen voor het toestaan ​​van thuiswerk, in ieder geval tot 1 september. Volgens haar verloopt het werk thuis soepel en houden collega’s op het werk zich niet aan de 1,5 meter regels waardoor zij zich hier niet prettig voelt.

De rechter was het daar niet mee eens. De werkgever heeft meerdere passende maatregelen genomen om de veiligheid op de werkplek te waarborgen. Er is niet aangetoond dat de regels van de werkplek systematisch worden overtreden. De werkgever heeft duidelijk uitgelegd waarom haar werknemers op de werkvloer aanwezig moesten zijn. De rechter zei: “De meest algemene aanbeveling van de regering over thuiswerken heeft deze specifieke rechtsverhouding tot dusver niet verstoord, zodat [werknemers] het” recht om thuis te werken “kunnen krijgen. De eerste rechtszaak over thuiswerken tijdens corona is dus beslist ten gunste van de werkgever.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Verhoging minimumloon per 1 juli 2018

Tweemaal per jaar, op 1 januari en op 1 juli, wordt het wettelijk minimumloon herzien. Als gevolg van deze herziening, zal het wettelijk minimumloon...

Flexibel arbeidscontract afsluiten; wanneer en welke flexvorm?

Het gebruik van flexibele arbeid neemt steeds verder toe in Nederland. Er zijn voor werkgevers dan ook uiteenlopende motiven om te kiezen voor een...

Schematisch overzicht bruto minimumloon per 1 juli 2017

Bekijk hier de tabel wettelijk minimumloon 2017, zoals deze geldt per 1 juli 2017. U treft hier ook het wettelijk minimum jeugdloon. Leeftijd Per maand Per week Per...