Heeft een werknemer er recht op om thuis te werken? De wet ‘werken waar je wilt’!

Voor de corona pandemie waren veel werkgevers huiverig om werknemers thuis te laten werken. Er was minder verbinding, minder controle op het werk, geen zicht op de werkplek etc. Daar is tijdens de pandemie verandering in gekomen. Iedereen moest thuis werken en dat bleek vaak ook goed te gaan.

Nu is de pandemie voorbij. Sommige werknemers willen liever geheel thuis blijven werken en anderen zijn dolblij dat ze weer op kantoor mogen werken. Het hybride werken een combinatie van beiden lijkt de toekomst te hebben. Maar hoe maak je hier zo afspraken over dat alle belangen mee mogen wegen? Is het de betere balans werk/privé of is er juist meer stress omdat de balans werk/privé vervaagd? Hoe zwaar mogen de kosten wegen die gemaakt moeten worden om thuis te kunnen werken?

Bij de wet Flexibilisering van Arbeid mag de werkgever een verzoek om arbeidstijd te wijzigen alleen afwijzen als er sprake is van ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’. De indieners van het wetsvoorstel ‘werken waar je wilt’ wilden dat deze maatstaf ook gaat gelden voor het verzoek om je arbeidsplaats te wijzigen. De werkgever kan het verzoek nu namelijk eenvoudig afwijzen. Er zijn na corona overigens wel rechtszaken geweest waarbij de rechter vaak oordeelde dat een werknemer voor de helft van de werktijd thuis mag werken. Het is dus goed dat hier een richtlijn voor komt.

De SER heeft geadviseerd om niet de zware toets te hanteren maar een lichtere toets. De werkgever moet de belangen van de werknemer en de werkgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid afwegen. Daardoor wordt het dus niet een vanzelfsprekend recht van een werknemer om volledig of gedeeltelijk thuis te mogen werken, maar kan een werkgever door goede belangenafweging ook het bedrijfsbelang mee laten wegen.

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Tips opstellen RI&E

Wat is een RI&E? Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s die het werk voor de werknemers met zich meebrengt. Tevens staat in...

Instroomtrajecten, alles wat u moet weten

Tijdens het instroomtraject gaat men op zoek naar nieuw personeel om diverse functies succesvol te kunnen vervullen. Hierbij dienen de doelstellingen van de organisatie...

Extra compensatie voor BBL’er (Beroeps Begeleidende Leerweg)

Van onze loonadviseur Jack Hollmann: “Met de aanpassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, wordt de leeftijd waarop een medewerker recht heeft op het...