Heeft u alle uren van uw werknemers goed vastgelegd en juist verloond?

Als u de bovenstaande vraag met ja heeft beantwoord en uw medewerker heeft een bruto inkomen tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon voor een 22 jarige of oudere werknemer, dan ontvangt u wellicht volgend jaar automatisch een bijdrage van de Belastingdienst, welke kan oplopen tot € 2.000, -.

Deze bijdrage, genaamd het lage-inkomensvoordeel (LIV) komt voort uit de Wet Tegemoetkoming Loondomein en heeft als doel om de loonkosten voor werkgevers te verlagen. U kunt het zien als een soort van stimulans om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Of dit doel bereikt zal gaan worden moet nog blijken.

De drie voorwaarden zijn:

  1. De werknemer moet tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon per uur verdienen;
  2. De werknemer moet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen en nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
  3. In het kalenderjaar 2017 moet ten minste 1248 verloonde uren zijn opgenomen in uw loonadministratie.

U als werkgever heeft alleen recht op de LIV als er voor de werknemer ten minste 1248 uren zijn verloond. Deze voorwaarde wordt niet evenredig verminderd bij in dienst- of uitdiensttreding van de werknemer in de loop van het kalenderjaar 2017.

Het is dus zaak om tussentijds wel enkele beoordelingen uit te voeren op de voorwaarde van de LIV. Wat doet u bijvoorbeeld met uren tijd voor tijd. Betaal ik de bonus uit in 2017 of pas in 2018? Wellicht komt de werknemer door het uitbetalen van toeslagen wel uit boven de geldende norm. Of als u een pensioenpremie inhoudt. Dan verdient hij minder. In deze gevallen voldoet de werknemer niet aan de voorwaarden en heeft u voor hem of haar geen recht op het LIV.

Onze tip:  Bespreek deze regeling met uw salarisadministrateur. Komt u er niet uit, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de salarisadviseurs van BrouwersHRM.

Een belangrijk hulpmiddel is in ieder geval de website van de Belastingdienst. Via deze rekenhulp kunt u een indicatie krijgen. De daadwerkelijke uitkomst is natuurlijk afhankelijk van de gegevens welke vanuit uw salarisadministratie zijn aangereikt aan de polisadministratie.

Bekijk ook