Houders van aandelen aan toonder niet langer anoniem

Op 1 juli 2019 is de nieuwe Wet omzetting aandelen aan toonder in werking getreden. Deze wet heeft belangrijke gevolgen voor naamloze vennootschappen (nv’s). Deze wetswijziging bepaalt namelijk dat alle aandelen van nv’s vanaf volgend jaar op naam gesteld moeten zijn. Het doel van de Wet omzetting aandelen aan toonder is om te voorkomen dat aandelen worden misbruikt voor belastingontduiking, witwassen en de betaling van terrorisme. Door het omzetten van aandelen aan toonder naar aandelen op naam is het altijd bekend wie de aandeelhouder is.

Heeft uw niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap aandelen aan toonder uitgegeven? Of heeft u aandelen aan toonder? Dan is actie vereist.

Wat te doen

Heeft uw niet-beursgenoteerde nv aandelen aan toonder uitgegeven? Dan moet u op zijn laatst op 31 december 2019 de statuten van uw naamloze vennootschap laten veranderen bij de notaris. Aandeelhouders zullen met deze statutenwijziging in moeten stemmen. Als een nv de statuten niet aanpast vóór 1 januari 2020, dan veranderen de aandelen aan toonder van rechtswege in aandelen op naam.

Aandeelhouders die nog papieren stukken in huis hebben, moeten die bij de nv inleveren. Dat kan nog tot 1 januari 2021. Het is van belang de aandelen in te leveren, want aandeelhouders verliezen de rechten die zijn verbonden aan hun aandeel als zij de stukken niet inleveren. Niet ingeleverde aandelen komen automatisch in handen van de vennootschap.

Wat onze adviseurs onder meer voor u kunnen betekenen

Onze adviseurs kunnen u van nadere informatie voorzien en u adviseren en/of begeleiden bij het omzetten en omruilen in aandelen op naam. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

 

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

De staatssecretaris heeft de opschorting van de handhaving van de Wet DBA verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Net als bij de...

ZZP-ers, stand van zaken (3): minimumtarief van € 16,- en “opt-out” voor veelverdienende ZZP-ers

Vorige week heeft het kabinet per brief nadere informatie gegeven over de voortgang van de uitwerking van de zzp-maatregelen ter vervanging van de huidige...

Wet DBA: aanscherping handhaving

Het merendeel van de bedrijven dat zzp-ers inhuurt, voldoet niet aan de eisen om als zelfstandige aangemerkt te worden. Dat blijkt uit een steekproef...