in 10 stappen AVG-Proof

 

Per 25 mei 2018 heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen en is de AVG in de gehele Europese Unie van toepassing. Dit betekent dat alle organisaties in Nederland vanaf die datum aan de bepalingen in de AVG moeten voldoen​​​​​​.

Voor HR is de impact van de AVG in 2018 groot gebleken. Zo moet HR bijvoorbeeld sollicitatieprocedures, personeelsdossiers, bewaartermijnen, administratie en uitwisseling van gegevens bij ziekte en re-integratie in overeenstemming met de AVG brengen. Er is bij ons flink veel informatie ingewonnen en actie ondernomen. Dat HR hierin beweegt is overigens wel logisch: de Autoriteit Persoonsgegevens kan namelijk flinke boetes opleggen. De maximale boete is 20 miljoen Euro of 4 procent van de wereldwijde omzet. Puur het voorkomen van boetes moet alleen niet het hoofddoel zijn; je wilt het gewoon goed geregeld hebben voor je medewerkers en andere relaties. Bekijk hier de factsheet voor de belangrijkste aandachtspunten.

Tip: Plaats de privacyverklaring voor sollicitanten direct bij de vacature op de website en neem de privacyverklaring voor werknemers op in het personeelsreglement of personeelshandboek.

Nog niet AVG proof?  schakel ons snel in, wij helpen u graag verder!

Bekijk ook