Ingrijpende wijziging in de wet- & regelgeving

Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van een ingrijpende wijziging in de wet- & regelgeving. Sinds januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden ter uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) geheel (lees: dwingend) op uw organisatie van kracht.

Gegevensuitwisseling
De bepalingen in deze nieuwe verordening zijn direct van invloed op de gegevensuitwisseling tussen de loonadministratie en werkgevers of externe administratiekantoren. Binnen uw eigen organisatie zal dit hoogstwaarschijnlijk ook op andere processen van toepassing zijn. U dient dus ook als organisatie nu al stappen te ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. Wij zijn vanuit onze rol als accountant verantwoordelijk om de naleving van de wet- en regelgeving te toetsen. Daarbij willen wij u graag preventief adviseren!

Onderzoek alvast of u uw huidige processen, diensten en goederen op bepaalde punten moet aanpassen om te voldoen aan de AVG. Hierbij een link met daarin een 10-stappen plan welke u kan helpen om goed voorbereid te zijn.

HRM
Voor onze HRM klanten hebben wij als dienstverlener met betrekking tot het verzorgen van salarisverwerking en HR-beleid hier reeds zoveel mogelijk passende maatregelen voor getroffen. Immers, wij willen dat naast de “bruto – netto berekening” de communicatie goed verloopt. Concreet houdt dit voor u in dat wij gaan communiceren via ons eigen Online Salaris HR-portaal.  Bent u al bekend met BrouwersHRM?

Is uw organisatie klaar voor de wetswijziging per mei 2018?
Neem contact met ons op voor meer informatie over deze wetgeving en/of op welke wijze wij als Brouwers u van dienst kunnen zijn met betrekking tot uw implementatie.

Bekijk ook