Kabinet wil vertrouwen in turboliquidatie verbeteren en misbruik tegengaan

Het wetsontwerp Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is onlangs in consultatie gebracht. Daarin zijn maatregelen opgenomen die de rechtsbescherming van schuldeisers bij turboliquidatie moeten verbeteren en misbruik tegengaan. Door het vertrouwen in turboliquidatie te vergroten, hoopt het kabinet de regeling aantrekkelijker te maken voor ondernemers die willen of moeten stoppen met hun bedrijf.

De verwachting is dat een aanzienlijk aantal ondernemers die getroffen zijn door de uitbraak van het COVID-19 virus, op korte termijn hun bedrijf willen beëindigen door middel van de turboliquidatie. De bestaande regeling voor turboliquidatie is voor ondernemers een betrekkelijk snel en eenvoudig alternatief om de bedrijfsbeëindiging te regelen. De regeling komt er kort gezegd op neer dat rechtspersonen door middel van een ontbinding kunnen worden opgeheven als er geen baten meer zijn. In de praktijk wordt er echter soms ook misbruik van de regeling gemaakt. Via een turboliquidatie worden schuldeisers dan vervolgens op een relatief eenvoudige manier met lege handen achtergelaten.

Het kabinet wil met het nieuwe wetsvoorstel voor zorgen dat het vertrouwen in dit instrument toeneemt, waardoor het toegankelijker wordt voor ondernemers. In het voorstel staan daarom maatregelen om de rechtsbescherming van schuldeisers bij turboliquidatie te verbeteren en misbruik tegen te gaan. De wijzigingen betreffen de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders en de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen in geval van misbruik. Ook moeten de betrokken schuldeisers op de hoogte worden gesteld, zodat schuldeisers die menen dat misbruik wordt gemaakt van de turboliquidatie hier dan tegen kunnen opkomen. De maatregelen zijn van tijdelijke aard en duren twee jaar.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Restschuldregeling eigen woning vervalt na 31 december 2017

Tip: Gaat u binnenkort verhuizen, maar levert uw woning waarschijnlijk minder op dan uw hypothecaire lening? Doe er dan alles om uw woning nog...

Startersaftrek

Bent u van plan een (extra) onderneming te starten? Dan komt u in aanmerking voor de startersaftrek. Dit is een fiscale aftrekpost die dient...

Werknemersparticipatie: Voorkom belastingheffing in verband met het lucratief belang

Bent u benieuwd hoe u belastingheffing in verband met het lucratief belang kan voorkomen? Lees dan snel verder want in dit artikel geven wij...