Kennissessie: Wet Arbeidsmarkt in Balans

Brouwers HRM doet véél meer dan alleen loonverwerking. Binnen Brouwers HRM hebben wij continu oog voor de snel veranderende wet- en regelgeving binnen de vakgebieden HRM en salarisadministratie. Omdat deze regelgeving zo frequent aan verandering onderhevig is, vinden wij het onze taak dat dit snel en betrouwbaar met u wordt gedeeld. Naast de Brouwers HRM Portal organiseren we daarom ook live kennissessies. De aankomende sessie staat in het teken van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, afgekort “WAB”.

De Eerste Kamer heeft met het wetsvoorstel ingestemd. Met de WAB zal een onderhoud worden verricht ten aanzien van de in 2015 ingevoerde Wet Werk en Zekerheid. De wet Arbeidsmarkt in balans verkleint de verschillen tussen flex en vast werk.

Tijdens de bijeenkomst brengen onze gespecialiseerde deskundigen in 1,5 uur u vanuit het perspectief van werkgever op de hoogte van de veranderingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving in het arbeidsrecht. Welke veranderingen staan u te wachten en wat betekent dit voor u in te praktijk?

De volgende onderwerpen zullen tijdens de bijeenkomst zeker aan bod komen:

  • de proeftijd;
  • de (verruiming van) contracten voor bepaalde tijd (ketenregeling);
  • gelijke rechten payrollmedewerker;
  • samenvoeging ontslaggronden;
  • het recht op transitievergoeding en de berekening van de transitievergoeding
  • regeling kleine werkgevers compensatie transitie vergoeding wegens pensionering, ziekte of overlijden;
  • compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • nieuwe regels oproepkrachten;
  • Nieuwe WW-premie regeling, hoge of lage WW-premie.
De bijeenkomsten vinden plaats op:

–          Maandag 24 juni: inloop vanaf 18.45 uur, start bijeenkomst om 19.15  tot 20.45 uur  op onze vestiging in Genemuiden


–          Woensdag 26 juni: inloop vanaf 08.30, start bijeenkomst om 09.00 uur tot 10.30 uur                    op onze vestiging in Zwolle

 

–          Donderdag 27 juni: inloop om 12.00 uur, start bijeenkomst 12.30-14.00 uur op onze vestiging in Apeldoorn

 –          Dinsdag 9 juli: inloop vanaf 08.30 uur, start bijeenkomst om 09.00 uur tot 10.30 uur op onze vestiging in Deventer

 

Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan mevrouw Anke Bakker: a.bakker@brouwers.nl

Na aanmelding rekenen wij definitief op uw komst. Indien u onverhoopt toch niet zelf kunt komen, mag u zich ook laten vervangen. Bij aanmelden en een no-show zullen gemaakte kosten met betrekking tot catering worden doorbelast. Vanuit Brouwers hebben wij ook oog voor onze omgeving. Verspilling past hier niet bij.

Bekijk ook