Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Bent u een ondernemer en heeft u werknemers in dienst die een (relatief) laag inkomen verdienen? Dan kan het maar zo zijn dat u aanspraak kunt maken op een belastingvoordeel. Sinds 1 januari 2017 is het namelijk mogelijk om het Lage-inkomensvoordeel (LIV) te verkrijgen. Klinkt ingewikkeld? Dat valt reuze mee!

Het LIV is werknemergebonden. Tevens zijn er vier voorwaarden waaraan dient te worden voldaan. Ten eerste moet het jaarloon van de werknemer tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon liggen. Houdt u er hierbij rekening mee dat het wettelijk minimumloon recentelijk aan (stevige) wijzigingen onderhavig is geweest. Ten tweede moet de werknemer tenminste 1.248 uur in uw onderneming werkzaam zijn geweest, dit wordt getoetst aan de hand van uw verloning. Onder de verloonde uren vallen: de uren zoals deze in de arbeidsovereenkomst staan (dus ook ziekte- en verlofuren), betaald meerwerk en overwerk. Ten derde moet het fiscale loon uit de tegenwoordige dienstbetrekking binnen de gestelde uurloongrenzen liggen, daartoe worden de eventuele overige emolumenten die in het salaris ‘verstopt’ zitten, zoals de vakantietoeslag en de ploegentoeslag meegenomen door toetsing aan de uurloongrenzen. De uurloongrenzen dienen door de overheid nog bekendgemaakt te worden. Tot slot dient de werknemer nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd te hebben bereikt.

De maximale vergoeding voor werknemers die tussen de 100% en 110% van het minimumloon verdienen, ligt op € 2.000,- per werknemer per jaar. Voor werknemers die tussen de 110% en 125% van het minimumloon verdienen ligt de maximale vergoeding op € 1.000,- per werknemer per jaar.

Voor de gemiddelde onderneming zal voorgaande procedure ongetwijfeld klinken als een bult extra werk. In de praktijk valt dit echter enorm mee. Het UWV stelt, zonder dat daartoe een aanvraag benodigd is, het LIV vast. Dit doet zij aan de hand van de door u ingediende loonaangiften over 2017; ook eventueel correcties (indien ingediend in januari 2018) zullen worden meegenomen. Het enige vereiste is dat de administratie volledig correct is ingericht. Uiteraard kan Brouwers u hierbij helpen en assisteren. Aarzel zeker niet om onze hulp in te schakelen; een niet-correcte ingerichte administratie leidt al snel tot verzuimboetes, deze kunnen oplopen tot € 1.319,- per verzuim. Bij voortdurende frequente overtreding, kan deze boete nog verder stijgen.

Uiterlijk op 15 maart 2018 ontvang je als ondernemer van het UWV een (voorlopig) overzicht. In dit overzicht staat omschreven voor welke werknemers en welk bedrag de onderneming in aanmerking komt voor het Lage-inkomensvoordeel. Eventuele fouten kunnen worden gecorrigeerd, maar dit dient wel voor 1 mei 2018 te geschieden. Correctie geschiedt aan de hand van zogenaamde correctieberichten. Uiterlijk 1 augustus 2018 ontvangt de onderneming vervolgens een beschikking van de Belastingdienst. Deze beschikking omvat de vaststelling van het LIV over 2017. De Belastingdienst komt tot deze beschikking op basis van de loonaangiften, zoals deze op 1 mei 2018 in de polisadministratie van het UWV staan. Uiterlijk 12 september 2018 ontvangt u als ondernemer het Lage-inkomensvoordeel.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Reizen naar het buitenland

Reizen naar het buitenland mag weer, maar veel adviezen bij terugkomst zijn niet duidelijk of worden slecht opgevolgd. Wat kan u als werkgever doen?...

Voorlopig geen compensatie transitievergoeding bij langdurig zieke

Werkgevers worden voorlopig niet gecompenseerd voor de transitievergoeding bij ontslag, wanneer er sprake is van langdurige ziekte. De behandeling van het wetsvoorstel is door...

Zonder doelgroepverklaring geen recht op financieel voordeel

Alles over de doelgroepverklaring Om te stimuleren dat een bepaalde groep werknemers aan het werk komt of blijft, geeft de overheid mobiliteitsbonussen. Dit zijn...