Loonkostenvoordelen

Sinds 1 januari 2018 kunt u als werkgever gebruik maken van loonkostenvoordelen. Na de invoering van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) heeft u onder specifieke voorwaarden namelijk recht op een tegemoetkoming in de loonkosten voor bepaalde groepen werknemers. In dit artikel vertellen wij u dan ook graag alles over deze loonkostenvoordelen én behandelen we de bedragen voor 2019!

Wat is het loonkostenvoordeel?

Het loonkostenvoordeel is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers uit een doelgroep die moeilijk aan het werk komen in dienst hebben. Hierbij gaat het met name om oudere werknemers, werknemers met een arbeidsbeperking en werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het LKV is destijds in de plaats van de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers gekomen.

Verschillende soorten loonkostenvoordelen

Zoals u eerder in dit artikel heeft gelezen worden de loonkostenvoordelen enkel toegepast voor bepaalde groepen werknemers. In totaal zijn er 4 doelgroepen te onderscheiden waarop u loonkostenvoordelen kunt ontvangen. Dit zijn:

  • Werknemers van 56 jaar of ouder;
  • Arbeidsgehandicapte werknemers die u nieuw in dienst neemt;
  • Werknemers onder banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • Arbeidsgehandicapte werknemers die u herplaatst. 

Komt u in aanmerking voor loonkostenvoordelen?

Net als bij veel andere wettelijk bepaalde regelingen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor loonkostenvoordelen. Zo moet de werknemer verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen en mag de werknemer de AOW leeftijd nog niet bereikt hebben. De oudere werknemers moeten daarnaast bij aanvang van het dienstverband 56 jaar of ouder zijn. Ook heeft u als werkgever een kopie van de doelgroepverklaring van uw werknemer nodig.

Vanaf het moment dat een werknemer uit een van de LKV-doelgroepen bij u dienst komt, heeft u recht op loonkostenvoordelen. Dit recht heeft u maximaal 3 jaar, maar uiterlijk tot de werknemer de AOW-leeftijd bereikt heeft. Het recht op loonkostenvoordelen van herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers geldt maximaal 1 jaar.

De LKV bedragen voor 2019

De tegemoetkoming die u in de vorm van loonkostenvoordelen ontvangt zijn niet voor alle werknemers gelijk. Dit hangt onder andere af van het aantal verloonde uren en de doelgroep van de werknemer. De bedragen voor 2019, die in 2020 worden uitbetaald zijn als volgt:

Bedrag per verloond uur Maximumbedrag per jaar
Werknemers van 56 jaar of ouder € 3,05 € 6.000
Nieuwe arbeidsgehandicapte werknemers € 3,05 € 6.000
Werknemers onder banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 € 2.000
Herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers € 3,05 € 6.000

Bereken het LKV

Om een beter beeld van uw recht op loonkostenvoordelen, en de hoogte hiervan, te krijgen kunt u via deze link de ‘Regelhulp financieel CV’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid invullen.

Loonkostenvoordelen aanvragen

Als werkgever vraagt u het loonkostenvoordeel aan in uw aangifte loonheffingen. Dit doet u door de indicatie voor het loonkostenvoordeel aan te zetten. Echter kan dit pas nadat uw werknemer u een kopie van zijn of haar doelgroepverklaring heeft overhandigd. In deze doelgroepverklaring staat namelijk voor welk loonskostenvoordeel de verklaring is afgegeven en aan welke voorwaarden de werknemer voldoet.

Uw werknemer moet de doelgroepverklaring zelf aanvragen bij het UWV of de gemeente. Deze verklaring dient de werknemer overigens binnen 3 maanden na indiensttreding aan te vragen. Alleen de werknemer ontvangt vervolgens de verklaring, tenzij hij of zij u gemachtigd heeft om deze aan te vragen en te ontvangen. Goed om te weten is dat het vaak ongeveer 13 weken duurt voordat het UWV uitspraak doet over het wel of niet toekennen van de loonkostenvoordelen op de werknemer.

Tot slot ontvangt u jaarlijks vóór 15 maart de voorlopige berekening van de loonkostenvoordelen. Deze berekening is gebaseerd op de aangiften en correcties over het voorgaande jaar. U heeft vervolgens tot en met 1 mei de tijd om correcties over het voorgaande jaar te versturen. Deze worden dan nog meegenomen in de definitieve berekening van de loonkostenvoordelen. De definitieve berekening ontvangt u altijd vóór 1 augustus.

Brouwers helpt u graag

Ondanks dat er algemene regels gelden omtrent de loonkostenvoordelen, kunnen de voorwaarden om in aanmerking te komen, per loonkostenvoordeel toch verschillen. Brouwers helpt u daarom graag bij het ophelderen van de exacte voorwaarden. Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Consumptief krediet

Consumptief krediet is een verzamelnaam voor kredietvormen die gebruikt worden voor de aanschaf van goederen met een beperkte houdbaarheid. In dit artikel vertellen we...

Brouwers “on the move”

Zoals reeds eerder aangekondigd: WIJ GAAN VERHUIZEN! Om onze relaties nog beter van dienst te zijn en verdere groei van onze organisatie te kunnen...

Het UBO-register is een feit

Vanaf 27 september jl. bestaat de verplichting voor vennootschappen en andere juridische entiteiten om UBO-informatie te registreren in het UBO-register. Door dit register wordt...