Maatregelingen en dienstverlening Brouwers

Geachte relatie van Brouwers/EKW,

Wij worden allen momenteel in meer of mindere mate getroffen door de afgekondigde maatregelen en adviezen van onze overheid. Maatregelen en adviezen die tot doel hebben het coronavirus te beteugelen/een halt toe te roepen.

Ook wij als Brouwers/EKW hebben inmiddels, mede vanuit ons eigen sociaal maatschappelijk besef, diverse maatregelen getroffen in dat kader.

De door ons genomen maatregelen kan ook impact hebben op onze dienstverlening naar u toe, iets wat wij uiteraard tot een minimum proberen te beperken. Graag informeren wij u hierover nader.

Onze medewerkers zullen de komende periode zoveel als mogelijk vanuit huis werken. Onze ICT omgeving is hiervoor gelukkig uitermate geschikt. Zo zijn alle applicaties en data voor ons online beschikbaar. Hierdoor is het vaak mogelijk om onze werkzaamheden voor u voort te zetten op een locatie buiten kantoor.

Daarnaast is besloten om vergaderingen “in persoon” zoveel als mogelijk te beperken. In plaats daarvan zal getracht worden zoveel als mogelijk telefonisch te vergaderen. Wanneer de situatie daarom vraagt zullen wij echter nog steeds beschikbaar zijn om fysiek af spreken, uiteraard met respect voor een ieder zijn “corona protocol” voor zo’n situatie.

Als gevolg van deze maatregelen zal op onze kantoren sprake zijn van een minimale bezetting.  Wij blijven echter voor u goed bereikbaar. Ook onze telefooncentrale is volledig geautomatiseerd, waardoor onze medewerkers het zo kunnen inrichten dat zij u ook buiten kantoor te woord kunnen staan. Wel kan dit soms gepaard gaan met enige vertraging, waarvoor wij uw begrip vragen.

Uiteraard krijgen wij momenteel veel vragen en verzoeken voor bijstand in deze crisis. Vooral van relaties uit bepaalde sectoren zoals; horeca, sportscholen en soortgelijke ondernemingen, onderwijs en kinderopvang. Weet dat wij u graag bijstaan bij zaken als:

  1. Aanvraag tijdelijke WW/Werktijdverkorting;
  2. Aanvraag uitstel betaling van belastingen;
  3. Verzoek tot vermindering voorlopige aanslagen IB en VPB 2020;
  4. En al waar U in dit verband zo tegenaan loopt.

Voor vragen of verzoeken tot bijstand kunt u ons in beginsel bereiken via uw eigen contactpersoon, welke u verder zal geleiden naar de relevante adviseur binnen onze organisatie. Mocht dat niet direct lukken, dan kunt u uiteraard ook rechtstreeks bellen naar een van de algemene nummers van onze kantoren of naar het nummer van onze speciale helpdesk. Deze helpdesk is bereikbaar onder 038 – 851 53 10.

Wij wensen u alle gezondheid, voor uzelf, maar ook voor uw bedrijf!

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Compensatieregeling kinderopvang

Ouders die normaliter kinderopvang gebruiken, maar nu verplicht hun kind thuis houden, moeten de gehele factuur aan de kinderopvang blijven voldoen. De kinderopvangsector blijft...

Wie? Wat? Waar? Een overzicht van de maatregelen.

Er worden veel (nood)maatregelen vanuit de (lokale) overheid ingesteld. Noodzakelijk en dit wordt zeer gewaardeerd. Waar vraagt u wanneer welke regeling aan? Hierbij de...

Garantie Ondernemersfinanciering verlengd

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Deze regeling zou oorspronkelijk per 1...