Maatwerk bij NOW?

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft diverse keren ten opzichte van de Tweede Kamer uitgesproken dat er bij de uitvoering van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) meer maatwerk mogelijk is dan vooraf bepaald. Echter is dit alleen achteraf mogelijk bij de vaststelling van de subsidie of in bezwaar. Maatwerk is een individuele beoordeling dat wordt gebaseerd op verifieerbare gegevens.

De minister benoemt enkele situaties waarin een bezwaard gegrond kan worden verklaard:

  • De loonsom is vervuild.

De loonsom waarmee de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten wordt berekend is vervuild door incidentele beloningen. Dit resulteert in een daling van de loonsom en leidt tot een aftrek op de subsidie. Eerder is al naar voren gekomen dat bij de vaststelling van subsidie de dertiende maand geschoond kan worden, maar nu geldt dit ook voor bonussen, overuren, gratificaties etc.

  • Loon werknemers uit dienst

Het loon van werknemers die al uit dienst waren in de referentiemaand, maar waarvan de eindafrekening in de referentiemaand plaatsvindt, kan uit het loon over de referentiemaand worden gefilterd.

  • Gegevens verschillende loonheffingsnummers worden samengevoegd

De gegevens van verschillende loonheffingsnummers kunnen samengesteld worden bij wijzigingen van rechtsvorm die geen verandering in de bedrijfsvoering teweegbrengen (dus bv van eenmanszaak naar BV), bij fusies en afsplitsingen binnen een concern, in situaties waarin kan worden gesproken over opvolgend werkgeverschap en indien inleenkrachten na de referentiemaand in dienst komen van de inlener.

 

Neem contact met ons op om te bekijken wat wij voor u en uw onderneming kunnen betekenen omtrent de NOW en andere steunmaatregelen!

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Uw loonverwerking in de maand december

De laatste maand van het jaar is aangebroken, traditiegetrouw een hectische maand, ook met betrekking tot uw loonverwerking én betaling! Het is dan ook...

Wellicht tijd voor het “goede gesprek”

Ook in deze tijd is het zaak om het “goede gesprek” aan te blijven gaan met uw medewerkers. De hoofdregel van dit gesprek is...

Fiets van de zaak draagt bij aan behalen van klimaatdoelstellingen

Nederland heeft zich gecommitteerd aan ambitieuze klimaatdoelstellingen. Over twaalf jaar, althans dat is het doel, moet de uitstoot van CO2 maar liefst 49% lager...