Maatwerk bij NOW?

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft diverse keren ten opzichte van de Tweede Kamer uitgesproken dat er bij de uitvoering van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) meer maatwerk mogelijk is dan vooraf bepaald. Echter is dit alleen achteraf mogelijk bij de vaststelling van de subsidie of in bezwaar. Maatwerk is een individuele beoordeling dat wordt gebaseerd op verifieerbare gegevens.

De minister benoemt enkele situaties waarin een bezwaard gegrond kan worden verklaard:

  • De loonsom is vervuild.

De loonsom waarmee de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten wordt berekend is vervuild door incidentele beloningen. Dit resulteert in een daling van de loonsom en leidt tot een aftrek op de subsidie. Eerder is al naar voren gekomen dat bij de vaststelling van subsidie de dertiende maand geschoond kan worden, maar nu geldt dit ook voor bonussen, overuren, gratificaties etc.

  • Loon werknemers uit dienst

Het loon van werknemers die al uit dienst waren in de referentiemaand, maar waarvan de eindafrekening in de referentiemaand plaatsvindt, kan uit het loon over de referentiemaand worden gefilterd.

  • Gegevens verschillende loonheffingsnummers worden samengevoegd

De gegevens van verschillende loonheffingsnummers kunnen samengesteld worden bij wijzigingen van rechtsvorm die geen verandering in de bedrijfsvoering teweegbrengen (dus bv van eenmanszaak naar BV), bij fusies en afsplitsingen binnen een concern, in situaties waarin kan worden gesproken over opvolgend werkgeverschap en indien inleenkrachten na de referentiemaand in dienst komen van de inlener.

 

Neem contact met ons op om te bekijken wat wij voor u en uw onderneming kunnen betekenen omtrent de NOW en andere steunmaatregelen!

Gerelateerde artikelen

Toon alles

NOW-regeling 2.0

Vrijdag 5 juni hebben we voor de laatste klanten de huidige NOW 1.0 mogen aanvragen. Het loket is nu even dicht, omdat er een...

Aandeelshoudersvergadering tijdens Covid-19 periode

COVID-19 (het Coronavirus) stelt ondernemingen voor uitdagingen, zo ook ten aanzien van de aandeelhoudersvergadering. Een aantal besluiten binnen de vennootschap is voorbehouden aan de...

Aanpassing besluit Wfsv

Sinds 1 januari betalen werkgevers, onder de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele...