Mailt u nog steeds met uw werknemers?

Sinds januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden ter uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 is de overgangsregeling voorbij en is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ) geheel (lees: dwingend) van kracht. Ook binnen uw organisatie.

De bepalingen in deze nieuwe verordening zijn direct van invloed op de gegevensuitwisseling tussen u als werkgever richting uw werknemers en ook tussen al uw externe organisaties. Onder andere uw accountants, salarisverwerker, arbodienst, verzuimverzekeraar, etc.

Vanuit BrouwersHRM hebben wij met betrekking tot het verzorgen van salarisverwerking en HR-beleid hier passende maatregelen voor getroffen.

Immers, wij willen dat naast de gewoonweg juiste “bruto – netto berekening” de communicatie goed en vooral veilig verloopt. Binnen BrouwersHRM gaat de communicatie via ons eigen Online salaris HR portaal. Hiermee voldoet u aan de eisen die deze wetgeving met zich meebrengt.

Een groot bijkomend voordeel is dat ons Online Salaris HR-portaal extra mogelijkheden biedt om uw
HR-beleid te professionaliseren, waaronder:

  • Alle medewerkersgegevens eenduidig en centraal opgeslagen, 24/7 bereikbaar
  • Verwerken personeelsmutaties in de online omgeving
  • Digitalisering van processen (o.a. declaraties, verlof/verzuim) voor efficiënte verwerking
  • Gedetailleerde managementrapportages

Wilt u meer informatie? Of heeft u specifieke HRM vraagstukken of vragen over onze andere dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op.

Bekijk ook