Maximale bedrag transitievergoeding 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 bedraagt de maximale transitievergoeding 77.000 euro.

Jaarlijks wordt de hoogte van de transitievergoeding per 1 januari geïndexeerd overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen volgens de Macro-Economische Verkenningen (MEV). De ontwikkeling van de contractlonen wordt volgens de MEV geraamd op 1,6%. Momenteel is het bedrag € 76.000,–, na verhoging met 1,6% resulteert dit in een bedrag van € 77.216,–. Dit bedrag wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000,–. Daarom wordt met ingang van 1 januari 2017 het bedrag van € 76.000,– gewijzigd in € 77.000,–.

Bron: Staatscourant

Bekijk ook