Minimumloon vanaf 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 viert jongwerkend Nederland feest, voor hen gaat het wettelijk minimumloon (aanzienlijk) omhoog. Voor een volwassenen loon is de vereiste leeftijd voortaan niet 23 jaar, maar 22 jaar. Ook de lonen voor jongeren tussen de 18 en 21 stijgen. Toch hoeven de Albert Heijns van deze wereld niet direct te vrezen voor een stevig oplopen van de personeelskosten. Hoe dat zit? Dat leest u in deze mededeling.

Vanaf 1 januari 2018 kan door ondernemingen jaarlijks een tegemoetkoming worden verkregen voor de loonkosten die betrekking hebben op jongeren die het wettelijk minimumloon verdienen. Het gaat daarbij om jongeren die exact het wettelijk minimumloon verdienen. Is er sprake van een dienstverband waarbij boven het wettelijk minimumloon wordt betaald, dan is er van een tegemoetkoming geen sprake. Betaalt de onderneming minder dan het wettelijk minimumloon, dan heeft zij een serieus probleem. Voornoemde tegemoetkoming zal in de correspondentie en in de media het minimumjeugdloonvoordeel worden genoemd.

Om in aanmerking te komen voor dit voordeel hoef je als ondernemer niet veel (zelfstandige) actie te ondernemen. Aan de hand van de ingediende loonaangiften zal het UWV de eventuele tegemoetkoming vaststellen. Het enige vereiste is dus dat de administratie volledig correct is ingericht. Uiteraard kan Brouwers u hierbij helpen en assisteren. Aarzel zeker niet om onze hulp in te schakelen; een niet-correcte ingerichte administratie leidt al snel tot verzuimboetes, deze kunnen oplopen tot € 1.319 per verzuim. Bij voortdurende frequente overtreding, kan deze boete nog verder stijgen.

Uiterlijk op 15 maart 2019 ontvang je als ondernemer van het UWV een (voorlopig) overzicht. In dit overzicht staat omschreven voor welke werknemers en welk bedrag de onderneming in aanmerking komt voor het minimumjeugdloonvoordeel. Eventuele fouten kunnen worden gecorrigeerd, maar dit dient wel voor 1 mei 2019 te geschieden. Correctie geschiedt aan de hand van zogenaamde correctieberichten. Uiterlijk 1 augustus 2019 ontvangt de onderneming vervolgens een beschikking van de Belastingdienst. De Belastingdienst komt tot deze beschikking op basis van de loonaangiften, zoals deze op 1 mei 2019 in de polisadministratie van het UWV staan. Uiterlijk 12 september 2019 ontvangt u als ondernemer het minimumjeugdloonvoordeel.

Tot slot nog even een kort aandachtspunt. Met het ingaan van de nieuwe regels verandert ook de zogenaamde cafetariaregeling. Deze regeling zag op het geheel of gedeeltelijk uitruilen van overuren tegen andere arbeidsvoorwaarden. De cafetariaregeling was van toepassing op jonge werknemers die het wettelijk minimumloon verdienden. Voorts zullen ook de regels omtrent het uitruilen van tijd-voor-tijd onderhevig zijn aan verandering. Deze nieuwe regels gaan op 1 januari 2018 in. In een later stadium zullen wij hier uiteraard op terugkomen.

Heeft u vragen of wenst u advies omtrent het in één keer goed toepassen van de nieuwe wettelijke bepalingen? Neem dan contact op met Brouwers Accountants en Adviseurs voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek met één van onze specialisten. Wij helpen en ondersteunen u graag.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Aanpassing besluit Wfsv

Sinds 1 januari betalen werkgevers, onder de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele...

Heeft u alle uren van uw werknemers goed vastgelegd en juist verloond?

Als u de bovenstaande vraag met ja heeft beantwoord en uw medewerker heeft een bruto inkomen tussen de 100% en 125% van het wettelijk...

Instroomtrajecten, alles wat u moet weten

Tijdens het instroomtraject gaat men op zoek naar nieuw personeel om diverse functies succesvol te kunnen vervullen. Hierbij dienen de doelstellingen van de organisatie...