Ministerraad heeft ingestemd met wetsvoorstel inzake beperkte toegang tot de UBO-registers

Onlangs heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel om de inzage in de UBO-registers te openen voor een beperkt aantal partijen. Naar aanleiding van een uitspraak het Hof van Justitie van de Europese Unie werd er vanaf medio november 2022 tijdelijk geen informatie verstrekt vanuit de UBO-registers.

Doel van UBO-registers

In de UBO-registers staat geregistreerd wie de ‘ultimate beneficial owner’ van een onderneming is, oftewel wie de daadwerkelijke eigenaar is. Door de daadwerkelijke eigenaar vast te leggen in de UBO-registers wordt beoogd fraude en witwassen te voorkomen en tegen te gaan. In de praktijk hadden veel UBO’s bezwaar tegen openbaarmaking.

Uitspraak van het Hof van Justitie

Voorafgaand aan de uitspraak van het Hof van Justitie waren de UBO-registers voor iedereen toegankelijk. Het Hof van Justitie oordeelde echter dat de bepaling die ziet op het openbaar stellen van de UBO-registers ongeldig is. Volgens het Hof van Justitie vormen de openbaar toegankelijke UBO-registers een ernstige inbreuk op de eerbieding van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens. Het wetsvoorstel beoogd de toegang tot de UBO-registers weer te openen voor beperkt aantal partijen en hiermee de Nederlandse wetgeving overeen te laten stemmen met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het wetsvoorstel

Met het wetsvoorstel krijgen instanties, zoals banken en notarissen, toegang tot de UBO-registers. Ook partijen die een legitiem belang hebben, zoals journalisten, kunnen deze toegang krijgen. Wat het begrip legitiem belang precies inhoudt, zal nog verder worden uitgewerkt in een besluit. Een opvallend verschil met het wetsvoorstel dat eerder dit jaar ter consultatie is voorgelegd, is dat overheden, zoals gemeentes en provincies, tevens toegang krijgen tot de UBO-registers.

Het wetsvoorstel moet nog voor advies langs de Raad van State, waarna het in de Tweede Kamer behandeld zal worden. Tot die tijd blijft het niet mogelijk om informatie op te vragen uit de UBO-registers.

 

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Hoe voorkomt u onnodige belastingrente?

Alles wat u moet weten over belastingrente Wanneer na het invullen van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting blijkt dat u een bedrag aan de Belastingdienst...

Afsluiting 2021 en opstart salarisadministratie 2022

Zo is het alweer bijna het einde van 2021 en blikken we vanuit BrouwersHRM vooruit naar 2022. 2021 begon als een spannend jaar, maar...

Nieuwe regels voor online verkopen (webshops e.d.)

Binnenkort gelden voor online verkopen strengere wettelijke regels. Dit betekent voor webshops en online verkoopplatforms dat zij hun online omgeving (mogelijk) anders moeten inrichten....