Mogelijkheden en pensioenkeuzes vanuit de nieuwe wetgeving vanaf 1 april 2017

Wat zijn uw mogelijkheden en pensioenkeuzes vanuit de nieuwe wetgeving geldend vanaf 1 april 2017:

 1. U heeft de mogelijkheid uw pensioen premievrij voort te zetten onder de huidige fiscale wetgeving;
 1. U heeft de mogelijkheid om uw pensioenregeling om te zetten naar een ‘oudedagsverplichting’ binnen de vennootschap;
 1. U heeft de mogelijkheid uw pensioen ‘af te kopen’;
 1. U heeft de mogelijkheid de pensioentoezegging alsnog over te dragen naar een verzekeraar en geheel of gedeeltelijk extern te gaan verzekeren.

OPTIE 1 – ‘PREMIEVRIJ VOORTZETTEN’

Wat moet er worden gedaan bij de keuze voor premievrij voortzetten.

Voor zover nog niet eerder al gedaan; de pensioenregeling premievrij maken dit betekent:

 • Opmaken notulen algemene vergadering afkoop pensioenafspraken
 • Opstellen aanvullende arbeidsovereenkomst
 • Opstellen pensioenberekening per datum premievrij

OPTIE 2 – ‘OMZETTING OUDEDAGSVERPLICHTING’

Wat moet er worden gedaan bij de keuze voor omzetten in een ODV.

Voor zover nog niet eerder al gedaan; de pensioenregeling premievrij maken, voor werkzaamheden zie optie 1.

 • Opstellen besluit vergadering van aandeelhouders waarin wordt ingestemd met het verzoek van de DGA om zijn pensioen om te zetten in een ODV en dit besluit vervolgens vastleggen in een overeenkomst.
 • Het informatieformulier ten behoeve van de Belastingdienst invullen en versturen binnen een maand na het omzettingsmoment. Dit formulier is vanaf 30 maart 2017 te downloaden van de site van de Belastingdienst.
 • Opstellen vaststellingsovereenkomst DGA met partner.

OPTIE 3 – ‘AFKOOPVARIANT’

Wat moet er worden gedaan bij de keuze voor afkoop.

 • Voor zover nog niet eerder al gedaan; de pensioenregeling premievrij maken, zie optie 1.
 • Opstellen besluit vergadering van aandeelhouders waarin wordt ingestemd met het verzoek van de DGA om zijn pensioen af te kopen en dit besluit vervolgens vastleggen in een overeenkomst;
 • De B.V. moet aangifte loonbelasting doen;
 • Het informatieformulier ten behoeve van de Belastingdienst invullen en versturen binnen een maand na het afkoopmoment. Dit formulier is vanaf 30 maart 2017 te downloaden van de site van de Belastingdienst;
 • Opstellen vaststellingsovereenkomst DGA en partner.

OPTIE 4 – ‘EXTERN VERZEKEREN’

De staatssecretaris heeft te kennen gegeven dat wanneer er sprake is van extern verzekerd pensioenkapitaal, de overeenkomst die is gesloten met de professionele verzekeraar niet behoeft te worden aangepast. Wel dient de pensioenovereenkomst tussen de DGA en de B.V. te worden aangepast indien het de bedoeling is dat er na afloop van de coulanceperiode aanspraken bij de verzekeraar worden opgebouwd. Zo moet er worden bepaald dat het na het verlopen van de coulancetermijn niet meer mogelijk is om het extern verzekerde kapitaal naar de B.V. over te boeken en verder mag het extern verzekerde deel niet meer worden aangevuld met eigen beheeraanspraken.

Advisering inzake extern verzekerde pensioenen dient via een verzekeringstussenpersoon zo spoedig mogelijk plaats te vinden.

Gebruikte bron: Fiscount

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Deadline: geef uw werkelijke omzet van TVL Q4 2020 op tijd door!

Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2020 is het nu tijd om u werkelijke omzet door te geven. De werkelijke omzet van...

Inkeerregeling afgeschaft per 1 januari 2018

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft besloten de inkeerregeling op te nemen in het Belastingplan 2018, zodat de regeling per 1 januari 2018 kan worden...

Wet bronbelasting 2021

Alles wat u moet weten over de Wet Bronbelasting Per 1 januari 2021 is de Wet bronbelasting ingevoerd. Volgens deze regelgeving worden specifieke rente...